Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Metso Outotec
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 11.30 EUR
Kurssi: 9.45 EUR
Kurssi hetkellä: 19.7.2021 - 7:15

Metso Outotecin (MO) verrokki ja osin kilpailija Sandvik raportoi perjantaina Q2-lukunsa. MO:n kannalta mielenkiintoisimman eli Sandvikin Mining and Rock Solutions -yksikön kehitys oli vankkaa etenkin tilauksissa, mikä vahvistaa uskoamme MO:n Mineraalit-yksikön myönteiseen kehitykseen Q2:lla. MO:n Q2-raportti julkistetaan 4.8. Toistaiseksi ennusteemme, lisää-suosituksemme sekä 11,30 euron tavoitehintamme osakkeelle ovat ennallaan.

Sandvikin Q2-raportin keskeisimmät viestit MO:n näkökulmasta olivat seuraavat:

  • Kaivosalan tilausaktiviteetti kasvoi hyvin. Vaikka Sandvikin Mining & Rock Solutions -yksikkö (SMRS) on tuotteineen ja palveluineen MO:ia taaempana kaivosalan arvoketjussa, on SMRS:n tilauskertymällä historiallisesti vahva korrelaatio MO:n Mineraalit-yksikön tilauskertymän kanssa. Yhden-kahden kvartaalin viive huomioiden korrelaatio on ollut 50-70 %:n luokkaa. Vertailukelpoisesti SMRS:n tilauskertymä kasvoi Q2’21:llä 31 % v/v (laitteet +44 %; palvelut +22 %). Tämänhetkinen ennusteemme MO:n Mineraalit-yksikön Q2-tilauskertymän kasvuksi on +15 % v/v.
  • Toimitusketjun marginaalipaineet on valtaosin hoideltu. SMRS:n oikaistu EBIT-marginaali oli Q2:llä 20,1 % (Q2’20: 20,3 %). Marginaali oli hieman pehmeä kun huomioidaan SMRS:n liikevaihdon 21 %:n kasvu v/v. SMRS:n mukaan kannattavuuteen vaikuttivat seuraavat seikat: 1) vuoden takaisten koronasäästöjen jääminen pois; 2) myyntimixin painottuminen laitteisiin palvelujen sijasta; 3) volyymien kasvuun varautumisen aiheuttamat ylösajokulut sekä 4) kustannusinflaatiopaineet. MO:n kannalta myönteistä on, että SMRS indikoi pystyneensä siirtämään kustannuspaineet valtaosin omiin hintoihinsa ja inflaatiopaineiden nettovaikutus SMRS:n Q2’21-marginaaliin oli vain noin -1 %-yks v/v. MO:n Q2-tulosodotuksissa on tietenkin huomioitava yhtiön Q1-raportin jälkeinen muistutus siitä, että konsernin Q2’20:n 30 MEUR:n tilapäisistä säästöistä vain muutamia miljoonia on ollut käytössä enää Q2’21:llä. Odotuksemme MO:n Mineraalit-yksikön Q2’21:n oikaistuksi EBITA-marginaaliksi on 12,6 % (Q2’20: 16,9 %) ja koko konsernille 11,8 % (Q2’20: 13,6 %). 
  • Näkymäkommenteissa oli vain vähän uutta. Tavanomaiseen tapaan Sandvikin näkymäkommentit olivat pyöreitä eikä ohjeistusta annettu. SMRS on aiempaa luottavaisempi, että tilauskertymä jatkuu koronaa edeltäneellä tasolla tai sitä korkeammalla. Osoituksena tästä on myös edellä mainittu kapasiteetin ylösajo. Kaikkiaan SMRS:n kommenteissa ei ollut mitään sellaista, mikä antaisi aihetta huolestumiseen MO:n ja sen Mineraalit-yksikön kannalta.  

Käy kauppaa. (Metso Outotec)

Analyytikko / Kirjoittaja

Erkki Vesola

Erkki Vesola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 3 987,5 4 490,7 5 149,9
- kasvu-% -4,7% 12,6% 14,7%
Liikevoitto (EBIT) 250,7 447,2 643,3
- EBIT-% 6,3% 10,0% 12,5%
EPS (oik.) 0,28 0,42 0,57
Osinko 0,20 0,25 0,36
P/E (oik.) 29,3 22,4 16,6
EV/EBITDA 17,3 14,2 10,3
Osinkotuotto-% 2,4% 2,6% 3,8%
Uusimmat ennusteet

Metso Outotec on vuonna 2020 Metso Mineralsin ja Outotecin fuusioitumisessa syntynyt yhtiö, joka tarjoaa ratkaisuja mineraalien ja metallien louhintaan ja kierrätykseen. Metso Outotecin pääkonttori on Helsingissä ja yhtiöllä toimintaa yli 50 massa, joissa se työllistää yhteensä yli 15000 henkilöä.