Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Metso Outotec: Tasaisemmalle maaperälle

Analyytikon kommentti 05.08.2021 6:44 Metso Outotec
Yhtiö: Metso Outotec
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 11.30 EUR
Kurssi: 9.48 EUR
Kurssi hetkellä: 5.8.2021 - 6:29

Metso Outotecin (MO) Q2-raportti oli kaksijakoinen. Tilauskertymä ylitti odotukset, mutta liikevaihto laahasi monista eri syistä. Oikaistu operatiivinen kannattavuus oli suunnilleen ennakoidun mukainen. Kuten olimme aavistelleet, MO:n markkinanäkymää heikennettiin marginaalisesti, mutta tulevaisuudenkuva on kuitenkin edelleen optimistinen. Omat ennustemuutoksemme ovat vähäisiä. Säilytämme osakkeen lisää-suosituksen ja toistamme myös 11,30 euron tavoitehintamme, jolla vuoden 2022 kertoimet ovat linjassa lähimpien verrokkien kanssa.

Q2-numerot valtaosin positiivisella puolella

MO:n Q2-tilauskertymä (+43 % v/v) ylitti selvästi odotukset. Kasvu painottui vahvasti laitteisiin (+85 % v/v) lisäyksen palvelutilauksissa jäätyä verrattain vaatimattomaksi (+9 % v/v). MO oli tyytyväinen siihen, että laitetilaukset painottuivat pieneen ja keskisuureen kokoluokkaan, jossa katteet ovat paremmat ja samalla riskit pienempiä kuin isoissa yksittäisissä tilauksissa. Konsernin Q2-liikevaihto jäi selvästi odotuksista ja samalle tasolle kuin vuotta aiemmin huolimatta Kivenmurskauksen liikevaihdon 27 %:n kasvusta. Tämä johtui etenkin Mineraalit-liiketoiminnan liikevaihdon 11 %:n v/v pudotuksesta, mihin löytyi lukuisia pääosin kertaluonteisia syitä. Suhteutettuna odotuksia alempaan liikevaihtoon oikaistu 12,9 %:n EBITA-marginaali oli hyvä ja ylitti oman ennusteemme. Matala liikevaihto ja operatiiviset haasteet huomioiden etenkin konsernin bruttomarginaali oli hyvällä 28,9 %:n tasolla. MO:n integraatiosynergioiden tulosvaikutus Q2:lla oli jo 20 MEUR (+2,0 %-yksikköä marginaalissa). Konserni myös kirjasi Q2:lla kertaluonteisia oikaisueriä eli pääosin kapasiteetin sopeuttamiskuluja yhteensä 13 MEUR.

Aurinko paistaa myös jatkossa

MO alensi seuraavien 6 kuukauden markkina-aktiviteetin näkymiä aiemmista ”paranevista” muotoon ”jatkuu nykyisellä vahvalla tasolla”. Emme pidä muutosta dramaattisena ja näkymä on linjassa mm. Sandvikin ja Epirocin aiemmin julkistamien kommenttien kanssa. MO odottaa hyvän tilausvirran jatkuvan loppuvuonna, mutta pitää epätodennäköisenä, että tilauskertymä jatkaisi kasvuaan Q2:n tasolta. Tulkitsemme tämän tarkoittavan kasvua pois lukien Q3:lla kirjattava Indonesian 360 MEUR:n kuparisulattotilaus ja MO:n kommentti on yhdenmukainen odotustemme kanssa. Yhtiö on luottavainen myös lähiaikojen marginaalien suhteen. Vaikka myyntimix kääntyy H2’21:llä laitepainotteisemmaksi, MO uskoo että Mineraalien kapasiteetin käyttöasteen nousu sekä koko konsernin liikevaihdon kasvu ja vastaava tulosvipu tulevat selvästi lieventämään myyntimixin heikentymisen vaikutusta. Ennustemuutoksemme vuosille 2021-2023 ovat vähäisiä ja heijastavat vain Q2’21:n toteumaa sekä hieman odotuksiamme suurempaa tilauskertymää.   

Arvostushohto ei ole himmennyt

MO:n osakkeen kokonaistuotto-odotus on vuoden 2022 kertoimilla 12-13 %, mikä ylittää selvästi n. 8 %:n tuottovaatimuksen. Osakkeen riskikorjattu tuotto-odotus on siten houkutteleva. Vuosien 2021-2022 P/E- ja EV/EBIT-kertoimet ovat hieman laajan verrokkiryhmän mediaanin alapuolella ja samalla 11-16 % alle lähimpien verrokkien eli Epirocin, Sandvikin, FLSmidthin ja Weir Groupin mediaanin. Sekä MO:n että verrokkien kerroinpohjainen arvostustaso on melko haastava, mutta tämä saa tukea tuloskasvunäkymistä sekä positiivisista ajureista. Osakkeen nousuvara kassavirtamallimme indikoimaan arvoon on jo varsin tuhti 26 %.     

 

Käy kauppaa. (Metso Outotec)

Analyytikko / Kirjoittaja

Erkki Vesola

Erkki Vesola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 3 987,5 4 682,9 5 443,9
- kasvu-% -4,7% 17,4% 16,2%
Liikevoitto (EBIT) 250,7 500,9 702,8
- EBIT-% 6,3% 10,7% 12,9%
EPS (oik.) 0,28 0,45 0,62
Osinko 0,20 0,25 0,37
P/E (oik.) 29,3 21,0 15,2
EV/EBITDA 17,3 12,9 9,4
Osinkotuotto-% 2,4% 2,6% 3,9%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Metso Outotec on vuonna 2020 Metso Mineralsin ja Outotecin fuusioitumisessa syntynyt yhtiö, joka tarjoaa ratkaisuja mineraalien ja metallien louhintaan ja kierrätykseen. Metso Outotecin pääkonttori on Helsingissä ja yhtiöllä toimintaa yli 50 massa, joissa se työllistää yhteensä yli 15000 henkilöä.