Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Sampo järjesti torstaina vuotuisen analyytikkopäivänsä Helsingissä. Vaikka analyytikkopäivä ei tarjonnutkaan oleellista uutta tietoa, oli se tuttuun tyyliin jälleen hyvin informatiivinen. Emme tee analyytikkopäivän perusteella muutoksia lisää-suositukseemme tai 41,0 euron tavoitehintaamme ja viime viikolla julkaisemamme Q2-analyysi on luettavissa täältä. Keskeiset huomiomme analyytikkopäivältä ovat:

  • Analyytikkopäivä alkoi konserninjohtajana 1.1.2020 aloittavan Torbjörn Magnussonin esityksellä. Magnusson korosti esityksessään Sammon vahvaa kulttuuria ja piti nyt meneillään olevia vaihdoksia yhtiön johdossa loogisena jatkumona yhtiön tarinassa. Magnusson korosti omistaja-arvon olevan Sammon fokus myös jatkossa. Omistaja-arvoa tullaan myös jatkossa luomaan kahdella tavalla, eli epäsäännöllisesti tapahtuvilla yritysjärjestelyillä sekä jatkuvasti parantuvalla operatiivisella suorittamisella. Markkinalla on jo pitkään ollut varsin yksimielinen näkemys siitä, että Sammon tulevaisuuden potentiaali nojaa lähes täysin Nordeaan, sillä vakuutusliiketoiminnat (If & Topdanmark) ovat jo valmiiksi niin hyvässä kunnossa. Magnusson oli tämän suhteen eri mieltä ja totesi, että hän näkee edelleen merkittävää arvonluontipotentiaalia myös vakuutusliiketoiminnoissa. Vaisujen korkonäkymien sekä jo erinomaisella tasolla olevan vakuutusteknisen suorittamisen johdosta markkina odottaa If:ltä vaatimatonta tuloskasvua lähivuosilta (PTP 2018-2021 CAGR-% ~4 %) ja tämä kasvu tulee lähes täysin liiketoiminnan kasvusta. Myös omat ennusteemme ovat tällä tasolla ja meidän on vaikea nähdä, että If kykenisi parantamaan tulostaan merkittävästi nykyiseltä erinomaiselta tasolta.
  • Vakuutusliiketoiminnan suorittamisen suhteen Magnusson oli luonnollisesti hyvin tyytyväinen ja korosti If:n vahvaa digitaalista etumatkaa suhteessa verrokkeihin sekä erinomaista skaalan tarjoamaa kulutehokkuutta. Tätä käsitystä vahvisti myöhemmin päivällä If:n toimitusjohtajan esitys If:n digitaalisesta kehityksestä. Markkinatilanne Pohjoismaiden vakuutusmarkkinoilla jatkuu edelleen hyvin suotuisana ja hintapaine on poikkeuksellisen kevyttä. Tämä yhdessä If:n vahvan digitaalisen tarjonnan kanssa on mahdollistanut liiketoiminnan voimakkaan kasvun (If:n rullaava 12kk kasvu valuuttaoikaistuna noin 3,5 %).
  • Nordeasta puhuttaessa Magnussonin kommentit olivat varsin positiiviset ja linjassa Stadighin aiempien lausuntojen kanssa. Hänen tultua hallituksen puheenjohtajaksi hallitus on ottanut selvästi aiempaa vahvemman operatiivisen otteen ja hallituksen käyttämä aika Nordeaan on tuplattu. Magnussonin mukaan ongelma ei edelleenkään ole Nordean strategiassa, vaan lähes täysin strategian toteutuksessa. Kulutavoitteen osalta Magnusson totesi, että Nordea tulee antamaan uudet kulutavoitteet uusien taloudellisten tavoitteiden yhteydessä, kunhan hallitus saa päivitettyä liiketoimintasuunnitelman. Uusi toimitusjohtaja pyritään löytämään mahdollisimman nopeasti ja keskeinen hakukriteeri ovat näytöt vahvasta strategian toimeenpanosta ja toteutuksesta. Nordean järjestelyjen osalta Magnusson sanoi yllättävän suoraan, että suurempia järjestelyjä ei ole tulossa ja fokus tulee olemaan puhtaasti operatiivisen suorittamisen parantamisessa. Tämä on mielestämme loogista, koska yritysjärjestelyn integraatio vaikeuttaisi merkittävästi sisäisen tehokkuuden parantamisesta. Kokonaisuutena Magnusson oli Nordea kommenteissaan jopa yllättävän optimistinen ja hänen kommenttiensa perusteella ei uskoisi Nordean osakekurssin puolittuneen viimeisen kahden vuoden aikana.
  • Päivän viimeisessä esityksessä Sammon talousjohtaja kävi läpi Sammon pääomarakennetta Nordean omistuksen laskun jälkeen. Sampo tulee siirtymään vakavaraisuuslaskennassaan Solvenssi2-laskentaan, kunhan se saa ensin Finanssivalvonnalta tähän hyväksynnän. Käsityksemme mukaan hyväksyntä on lähinnä muodollinen ja sen pitäisi tulla syyskuun loppuun mennessä (Q3 päättyy). Sammon vakavaraisuus tulee nousemaan 137 %:sta yli 170 %:iin Q3 lopussa, kun Nordean pääomavaatimukset laskevat merkittävästi. Käsityksemme mukaan Sammon mukavuustaso vakavaraisuudessa on noin 140 %. Sijoittajan kannalta on tärkeää huomioida, että jatkossa Nordean vakavaraisuus lasketaan pörssikurssin perusteella ja tämä tulee liikuttamaan vakavaraisuutta. Yksinkertaistettuna voidaan todeta, että Nordean kurssilasku laskee Sammon vakavaraisuutta ja kurssinousu nostaa sitä. Muutoksen jälkeen Sammolla on merkittävästi aiempaa enemmän liikkumavaraa vakavaraisuutensa suhteen mm. yritysjärjestelyjä sekä osingonjakoa silmällä pitäen. Olemme kommentoineet järjestelyä aiemmin täällä.

Analyytikko / Kirjoittaja

Sauli Vilén

Sauli Vilén

Pääanalyytikko

Lisätiedot

Sampo-konserni on merkittävä pohjoismainen vakuutuskonserni ja yksi Nasdaq Helsingin arvokkaimmista yhtiöistä.

Sampo Oyj listautui Helsingin pörssiin (nykyinen Nasdaq Helsinki) vuonna 1988. Konserni toimii vakuutusalalla. Konsernilla on toimintaa tytäryhtiöidensä kautta Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Liettuassa ja Latviassa.