Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Musti Group
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 31.00 EUR
Kurssi: 30.76 EUR
Kurssi hetkellä: 11.8.2021 - 7:04

Musti jatkoi Q3:lla vahvaa markkinaosuuden valtausta kaikissa toimintamaissa. Tuloskasvu jäi kuitenkin korkealle nousseista odotuksistamme kulujen skaalautumisen otettua takapakkia. Laskimme ennustamamme tuloskasvun kulmakerrointa ja sen myötä korkeita kertoimia joudutaan sulattelemaan aiempia odotuksiamme pidempään. Tähän peilaten myös tulospäivän kurssilasku (-16 %) oli perusteltu ja nykyisellään näemme arvostuksen pitkälti neutraalina. Toistamme tavoitehintamme 31,0 euroa ja laskemme suosituksen vähennä-tasolle (aik. lisää).

Yhtiö on alkanut selvästi kiihdyttää kasvupanostuksiaan

Mustin Q3:n liikevaihto kasvoi 20,2 % 82,7 MEUR:oon ylittäen 81,9 MEUR:n ennusteemme. Oikaistu EBITA (liikevoitto ennen aineettomia poistoja) kasvoi sen sijaan maltillisemmin 13 %:lla 7,3 MEUR:oon jääden ennustamastamme 8,8 MEUR:sta. Tulosalitusta selitti kulujen odotuksiamme suurempi kasvu etenkin myymälähenkilöstön, markkinointikulujen sekä uusien kasvuprojektien osalta. Yhtiön kommenttien perusteella vaikuttaa siltä, että kulurakenne ei myöskään lähivuosina skaalaudu aiempien odotuksiemme tahdissa yhtiön jatkaessa aggressivisia kasvupanostuksia. Tämä on perusteltua, sillä pentubuumi ei ole toistaiseksi osoittanut hidastumisen merkkejä ja yhtiö haluaa saada uudet pennut heti alusta alkaen asiakkaikseen. Yhtiö on mielestämme edelleen vahvassa asemassa jatkamaan markkinan valtausta myymäläavauksillaan. Korkeasta asiakaspidosta kertovat myös kanta-asiakkaiden määrän kasvu 14 %:lla ja keskikulutuksen nousu 6 %:lla vuodessa.

Nostimme myyntiennusteitamme, mutta laskimme odotuksiamme kulurakenteen skaalautumisesta

Lisäsimme Suomen franchise-myyymälöiden hankinnat nyt ennusteisiimme, sillä kauppojen arvioidaan toteutuvan Q4:n aikana. Hankinta tapahtuu hyvin edullisesti, sillä kauppahinta oli 2 MEUR ja EV/EBITA-kerroin 4x. Nostimme myös lähivuosina avattavien uusien myymälöiden määrää jälleen hieman sekä nostimme myös muita kuluennusteitamme. Muutosten myötä lähivuosien liikevaihdon ennusteemme nousivat 1-3 %:lla, mutta tulosennusteemme laskivat noin 10 %:lla. Päivitetyn ennusteemme mukaan tilikauden 2021 liikevaihto kasvaa 20 %:lla 342 MEUR:oon ja oikaistu EBITA-marginaali nousee 10,7 %iin (2020: 10,5 %). Ennusteessamme 2025 liikevaihto kasvaa puolestaan 503 MEUR:oon (2022-2025 CAGR 10 %) ja samalla EBITA-% nousee asteittain 13,5 %:iin, kun ylösajovaiheessa olevien myymälöiden osuus laskee selvästi nykyisestä. Vuonna 2025 omien myymälöiden määrä on ennusteessamme 351 kpl (nyt 257 kpl).

Jäämme odottamaan paremman tuotto-odotuksen tarjoavaa ostopaikkaa

Yhtiön tulospohjainen arvostus on lähivuosina erittäin korkea (2021e P/E 45x ja EV/EBITDA 20x sekä 2022e 37x ja 17x). Puhtaasti lähivuosien kertoimien tarkastelu ei mielestämme anna kuitenkaan oikeaa kuvaa yhtiön arvosta johtuen vahvasta konseptista sekä näkymistä. Myös merkittävä osa Mustin myymälöistä on edelleen ylösajovaiheessa. Katsomme arvonmäärityksessä vuoteen 2025 asti näkyvyyden ollessa hyvä lähivuosien etenemistä kohtaan. Mustin edetessä ennusteidemme mukaisesti, arvioimme että sitä hinnoitellaan vuonna 2025 eteenpäin katsovalla P/E-kertoimella 25-30x, mikä tarkoittaisi ennusteillamme noin 36 euron hintaa. Nykyinen korkea arvostus pitää tuotto-odotuksen välillä 2021-2025e ennustamastamme vahvasta tuloskasvusta (17 %/v) huolimatta rajallisena kertoimien asteittain normalisoituessa. Ennustamamme 2 %:n vuosittainen osinkotuotto tukee osaltaan tuotto-odotusta, mutta matala kokonaistuotto (6 %/v) ei aivan ylitä tuottovaatimustamme.

Käy kauppaa. (Musti Group)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Vilppo

Olli Vilppo

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 284,4 341,5 394,8
- kasvu-% 15,3% 20,1% 15,6%
Liikevoitto (EBIT) 19,5 29,0 39,3
- EBIT-% 6,9% 8,5% 10,0%
EPS (oik.) 0,48 0,69 0,82
Osinko 0,38 0,49 0,60
P/E (oik.) 51,5 44,7 37,4
EV/EBITDA 21,0 19,6 16,7
Osinkotuotto-% 1,5% 1,6% 2,0%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Musti on vuonna 1988 perustettu Pohjoismaiden suurin lemmikkieläintarvikeyhtiö, joka tarjoaa lemmikeille tuotteita ja palveluja myymäläverkostossaan ja verkkokaupoissaan. Toimintaa sillä on Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Yhtiöllä on yi miljoona kanta-asiakasta ja lähs 300 myymälää.