Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Neo Industrial
Suositus: Myy
Tavoitehinta: 1.80 EURTavoitehinta päivitetty: 28.4.2019
Kurssi: 2.12 EURKurssi hetkellä: 6.8.2019 - 7:29

Kaapeliyhtiö Neo Industrial julkaisee Q2-raporttinsa keskiviikkona klo 15:00. Odotamme yhtiöltä hieman vertailukautta vahvempaa oikaistua liikevoittoa, mutta huomioitavaa on, että IFRS 16 -standardin käyttöönotto vaikuttaa arviomme mukaan poikkeuksellisen paljon yhtiön lukuihin, mikä vaikeuttaa tulkintaa. Raportissa huomiomme kohdistuu etenkin H1:n kassavirtaan ja taseasemaan, joiden vahvistuminen on yhtiön tulevaisuuden näkymien kannalta kriittistä.

Ennustamme Neo Industrialin liikevaihdon laskeneen 1 %:n vertailukaudesta 31,4 MEUR:oon Q2’19:lla. Suomen sähköteknisten tuotteiden tukkukaupan markkina on kääntynyt reilun 2 %:n laskuun Q2:lla suhdannetilannetta heijastellen, mutta Q1-raportin yhteydessä annettujen yhtiön markkinakommenttien pohjalta arvioimme kuitenkin yhtiön tilauskertymän olleen yhä varsin kohtuullisella tasolla kvartaalille lähdettäessä.

Odotamme Q2’19:lta 2,1 MEUR:n oikaistua liikevoittoa, mikä on parannus suhteessa vertailukauteen. Erityistä huomioitavaa Q1-raportissa ja koko vuoden lukujen osalta on, että yhtiön pitkien vuokrasopimuksien takia IFRS 16 -standardin vaikutus yhtiön tuloslaskelmaan on arviomme mukaan keskimääräistä huomattavasti suurempi. Tämä heikentää lukujen vertailtavuutta ja arviomme mukaan kasvattaa yhtiön operatiivisia tulosrivejä ja vastaavasti heikentää nettotulosta suurien rahoituskulujen ansiosta. Lisäksi selvällä laskukäyrällä viime aikoina olleet alumiinin ja kuparin hinnat tulevat arviomme mukaan painamaan raportoitua liiketulosta. IFRS 16 -muutoksen vuoksi etupainotteisesti juoksevien rahoituskulujen myötä odotamme nettorahoituskulujen nousseen normaalilta tasoltaan ja siten (oik.) osakekohtaisen tuloksen ennusteemme on vertailukauden tasolla 0,21 eurossa operatiivisesta tulosparannuksesta huolimatta.

Neo Industrial on ohjeistanut sen vuoden 2019 liikevoiton ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä kasvavan vuodesta 2018. Liiketoiminnan voimakkaan kausiluonteisuuden ja heikkojen Q1-lukujen vuoksi ohjeistuksen saavuttaminen on merkittävissä määrin riippuvainen Q2-tulostasosta, sillä H2:lla suuren takamatkan kurominen umpeen olisi hyvin haastavaa. Tulosrivien lisäksi erityisen mielenkiintoista Q2-raportissa on yhtiön kassavirran kehitys ja taseasema, sillä vuoden 2018 lopussa yhtiön omavaraisuusaste ja nettovelkaantumisaste (IAS 19 oikaistuna) olivat 25,5 % ja 104 % ja korkeintaan kohtuullisella tasolla. Yhtiön tulisi olla onnistunut käyttöpääoman vapauttamisessa H1:llä, jottei rahoitus- ja taseasema alkaisi heikentää liiketoimintaedellytyksiä. IFRS 16 -muutos vaikuttaa myös yhtiön taseen tunnuslukuihin merkittävästi, mikä on huomioitava lukuja tulkittaessa.

Käy kauppaa. (Neo Industrial)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot

Neo Industrial Oyj on suomalainen yhtiö, joka rakentaa kestävää tulevaisuutta kehittämällä ja uudistamalla modernia yhteiskuntaa. Omistamme kaapeliteollisuudessa liiketoimintaa harjoittavia kasvuvoimaisia, listaamattomia yhtiöitä, joille olemme pitkäjänteinen ja vastuullinen kumppani. Tavoitteenamme on olla tulevaisuudessa monialayhtiö, joka luo vastuullisesti uusia mahdollisuuksia älykkäälle ja energiatehokkaalle yhteiskunnalle. Neo Industrial Oyj:n B-osake noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:n päämarkkinalla.

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 103,8 99,0 98,0
- kasvu-% -6,4% -4,7% -1,0%
Liikevoitto (EBIT) 1,0 1,9 2,1
- EBIT-% 1,0% 1,9% 2,2%
EPS (oik.) 0,03 -0,01 -0,03
Osinko 0,02 0,00 0,00
P/E (oik.) 69,4 -204,7 -67,1
EV/EBITDA 6,9 6,9 6,6
Osinkotuotto-% 1,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet