Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Neo Industrial
Suositus: Myy
Tavoitehinta: 1.80 EURTavoitehinta päivitetty: 28.4.2019
Kurssi: 2.09 EURKurssi hetkellä: 8.8.2019 - 7:24

Kaapeliyhtiö Neo Industrial julkaisi eilen Q2-raporttinsa, joka jäi meidän odotuksista selvästi. Teimme raportin jälkeen pieniä ennustemuutoksia loppuvuodelle ja lähivuosille. Arviomme mukaan liikevoittotason ohjeistuksen saavuttaminen vaatii tuloksellisesti vahvaa loppuvuotta, jonka osalta riskejä nostaa tietyiltä osin laskeva markkinakysyntä. Tämä yhdessä haastavan taseaseman kanssa pitää riskiprofiilin edelleen korkealla ja siten toistamme aikaisemman myy-suosituksemme ja 1,80 euron tavoitehintamme.

Q2-luvut jäivät odotuksistamme

Neo Industrialin liikevaihto laski Q2:lla 6 % vertailukaudesta 29,8 MEUR:oon, kun odotuksemme oli 31,4 MEUR:ssa. Liikevaihdon laskun taustalla on heikentynyt tukkumarkkina mm. rakentamisen hidastumista heijastellen. Tämän vaikutusta paikkasi osittain toimitukset tuulivoimainvestointeihin, mutta kokonaisuutena volyymit jäivät arviomme mukaan melko selvästi vertailukaudesta, kun taas hintapuolen vaikutus on ollut pieni suhteessa vuodentakaiseen. Yhtiön oikaistu liikevoitto oli 1,2 MEUR, mikä jäi selvästi 2,1 MEUR:n ennusteestamme. Osittain ennusteiden alitusta selittää IFRS 16 -standardin vaikutus, joka oli lopulta huomattavasti odotettua pienempi. Tästäkin huolimatta operatiivinen tulos jäi kuitenkin alle odotuksiemme liikevaihdon kehitystä heijastellen. IFRS 16 -muutoksen liikevoittotason odotuksia pienemmästä vaikutuksesta huolimatta yhtiön rahoituskulut ylittivät odotuksemme, kun taas tuloslaskelman verot jäivät odotuksia pienemmiksi. Siten osakekohtaisen tuloksen painuminen 0,10 euroon ja alle 0,21 euron ennusteemme heijastelee pääosin operatiivisen tuloksen ennusteiden alitusta. Raportin positiivinen seikka oli vahvistunut rahavirta, kun käyttöpääoman vapautuminen nosti liiketoiminnan rahavirran selvästi operatiivista tulosta vahvemmaksi 1,8 MEUR:oon. Yhtiön tase on kuitenkin edelleen hauras ja siltä osin riskit ovat yhä korkealla.

Markkinanäkymä tukkumarkkinoilla haastava, mutta maakaapeli ja tuulivoimatilauksien näkymä hyvä

Neo Industrial toisti ohjeistuksensa, jonka mukaan sen liiketulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä kasvaa vuodesta 2018. H1:n jälkeen yhtiöllä on yhä merkittävää takamatkaa viime vuoteen nähden, joten ohjeistuksen saavuttaminen edellyttää vahvaa tekemistä H2:lla. Yhtiön markkinakommenttien pohjalta arvioimme lyhyen tähtäimen tilausnäkymän säilyneen kuitenkin yhä kohtuullisena, mitä tuulivoima hankkeiden tilaukset tukevat. Lisäksi tuloskehitystä tukee selvästi laskeneet metallien hinnat, joiden pitäisi avittaa kohtuullisten marginaalien saavuttamista. Tarkistimme loppuvuoden liikevaihdon ennusteitamme hieman ylöspäin ja samalla nostimme kannattavuusennusteitamme. Koko vuoden liikevoitonennusteemme on nyt 1,8 MEUR (aik. 1,9 MEUR) ja linjassa ohjeistuksen kanssa. Ohjeistukseen liittyvät riskit ovat kuitenkin selvästi koholla ja ohjeistukseen yltäminen edellyttää ettei pohjatilausvirta hyydy nykyisestä tasosta loppuvuoden aikana olennaisesti.

Arvostukselle vaikea löytää tukitasoja

Heikon tulostason takia osakkeen tulospohjaiset kertoimet ovat korkeat (2019e P/E-kerroin 80x ja EV/EBIT 20x), eivätkä anna osakkeelle tukea. Osakkeen nousuvara nojaa näkemyksemme mukaan tuloskasvuun, jolle on mielestämme vaikea nähdä ajureita markkinan hidastuessa. Riskiprofiilia nostaa yhä erittäin hauras tase ja mielestämme sijoittajien kannattaa seurata yhtiön kehitystä sivusta ja odottaa merkkejä taseasemaan liittyvien huolien hälvenemisestä ja markkinanäkymän vahvistumisesta.

Käy kauppaa. (Neo Industrial)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot

Neo Industrial Oyj on suomalainen yhtiö, joka rakentaa kestävää tulevaisuutta kehittämällä ja uudistamalla modernia yhteiskuntaa. Omistamme kaapeliteollisuudessa liiketoimintaa harjoittavia kasvuvoimaisia, listaamattomia yhtiöitä, joille olemme pitkäjänteinen ja vastuullinen kumppani. Tavoitteenamme on olla tulevaisuudessa monialayhtiö, joka luo vastuullisesti uusia mahdollisuuksia älykkäälle ja energiatehokkaalle yhteiskunnalle. Neo Industrial Oyj:n B-osake noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:n päämarkkinalla.

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 103,8 99,8 97,8
- kasvu-% -6,4% -3,9% -2,0%
Liikevoitto (EBIT) 1,0 1,8 2,0
- EBIT-% 1,0% 1,8% 2,0%
EPS (oik.) 0,03 0,03 0,05
Osinko 0,02 0,00 0,00
P/E (oik.) 69,4 79,9 45,9
EV/EBITDA 6,9 5,7 5,7
Osinkotuotto-% 1,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet