Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Neo Industrial
Suositus: Myy
Tavoitehinta: 1.80 EURTavoitehinta päivitetty: 8.8.2019
Kurssi: 1.99 EURKurssi hetkellä: 23.10.2019 - 8:11

Neo Industrial julkaisi eilen Q3-luvut, jotka jäivät selvästi odotuksistamme ja kertaerät painoivat raportoidut luvut selvästi tappiolle. Yhtiö antoi myös uuden ohjeistuksen, jonka mukaan koko vuoden liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä laskee selvästi vuoden 2018 tasosta. Tarkistimme ennusteitamme alaspäin loppuvuoden ja ensi vuoden osalta. Heikon tuloskunnon takia osake ei saa tukea tulospohjaisesta arvostuksesta ja hauraan taseen vuoksi yhtiön riskiprofiili on koholla. Näin ollen pidämme riski/tuotto-suhdetta heikkona ja toistamme 1,80 euron tavoitehintamme ja myy-suosituksemme.

Haastava markkina ja kertaerät rasittivat tulosta

Neo Industrialin Q3:n liikevaihto laski vertailukaudesta 1 %:n 23,5 MEUR:oon, mikä jäi meidän 24,9 MEUR:n ennusteesta. Arviomme mukaan liikevaihdon laskun taustalla on tukkukaupan hiljentyminen tukkureiden laskiessa varastotasoja suhdannenäkymää heijastellen sekä etenkin heikompi maakaapelien tilausvirta. Olemme arvioineet maakaapelointien osalta vuoden 2019 olevan jossain määrin aiempia ja tulevia vuosia heikompi vuonna 2019, mikä näyttää toteutuvan ja painaa koko vuoden liikevaihdon kehitystä. Yhtiön liikevoitto painui Q3:lla -0,7 MEUR:oon, mutta sitä painoivat suhteellisesti merkittävät kertaerät eläkekassan edellyttämistä lisämaksuista sekä toimitusjohtajan vaihdoksesta. Arviomme mukaan vertailukelpoinen liikevoitto oli noin 0,1 MEUR. Alemmille riveille näkyvyys on heikko johtuen välikvartaalin kevennetystä raportoinnista, mutta operatiivista tulosta heijastellen arvioimme oikaistun osakekohtaisen tuloksen painuneen -0,05 euroon. Raportin positiivinen seikka oli 1,5 MEUR:oon vahvistunut liiketoiminnan rahavirta, mitä tuki käyttöpääoman vapautuminen. Haurastuneeseen taseeseen raportti ei tarjonnut näkyvyyttä, mutta arviomme mukaan taseessa ei ole tapahtunut kokonaiskuvan kannalta merkittäviä muutoksia.

Yhtiö tarkensi ohjeistustaan, tulosnäkymä yhä haastava

Neo Industrial antoi viikko sitten (16.10.) tulosvaroituksen, jonka mukaan yhtiön vuoden 2019 liiketulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä alenee vuodesta 2018. Tuloksen yhteydessä yhtiö tarkensi ohjeistusta ja odottaa nyt liiketuloksen ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä laskevan selvästi vuodesta 2018. Heikentyneen kysynnän lisäksi kertaerät painavat arviomme mukaan myös Q4:n tulosta ja ensi vuonna kasvavat myyntiorganisaation kulut yhdessä haastavan markkinatilanteen kanssa pitää tuloksen paineessa. Yhtiöllä on kuitenkin julkistettujen maakaapelisopimusten myötä kohtuullista peruskuormaa ensi vuodelle, mikä arviomme mukaan rajaa rakentamisen markkinan laskevan kysynnän vaikutusta. Tarkistimme ennusteitamme alaspäin sekä loppuvuoden että lähivuosien osalta ja odotamme vuodelta 2019 1,5 MEUR:n oik. liikevoittoa (aik. 1,8 MEUR) ja vastaavasti ensi vuodelta 1,5 MEUR:n oik. liikevoittoa (aik. 2,0 MEUR).

Osake ei saa tukea tulospohjaisesta arvostuksesta ja riskiprofiili on koholla

Osake ei saa tukea tulospohjaisesta arvostuksesta, kun vuosien 2019 ja 2020 EV/EBITDA-kertoimet ovat korkeat 9x ja 6x. Lisäksi suuren poistomassan ja rahoituskulujen vuoksi nettotulospohjainen arvostus on todella korkea (P/E 2019 >100). Liikevaihtopohjainen EV/S-kerroin on 0,4x, mitä ei mielestämme voi pitää erityisen matalana eikä se houkuttele kantamaan taseeseen liittyviä riskejä suhdanteen ollessa yhä heikkenemään päin. Kokonaisuutena pidämme tuotto/riski-suhdetta heikkona tulosnäkymät ja taseeseen liittyvät riskit huomioiden.

Käy kauppaa. (Neo Industrial)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot

Neo Industrial Oyj on suomalainen yhtiö, joka rakentaa kestävää tulevaisuutta kehittämällä ja uudistamalla modernia yhteiskuntaa. Omistamme kaapeliteollisuudessa liiketoimintaa harjoittavia kasvuvoimaisia, listaamattomia yhtiöitä, joille olemme pitkäjänteinen ja vastuullinen kumppani. Tavoitteenamme on olla tulevaisuudessa monialayhtiö, joka luo vastuullisesti uusia mahdollisuuksia älykkäälle ja energiatehokkaalle yhteiskunnalle. Neo Industrial Oyj:n B-osake noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:n päämarkkinalla.

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 103,8 97,6 95,9
- kasvu-% -6,4% -6,0% -1,8%
Liikevoitto (EBIT) 1,0 -0,6 1,5
- EBIT-% 1,0% -0,6% 1,6%
EPS (oik.) 0,10 0,01 -0,05
Osinko 0,02 0,00 0,00
P/E (oik.) 21,0 364,5 -40,7
EV/EBITDA 6,9 9,6 6,4
Osinkotuotto-% 1,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet