Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Neo Industrial
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 2.50 EUR
Kurssi: 2.60 EUR
Kurssi hetkellä: 23.10.2020 - 6:12

 

Neo Industrialin Q3-luvut olivat kokonaisuutena hyvin linjassa odotuksiemme kanssa ja yhtiö toisti aiemman ohjeistuksensa odotuksiemme mukaisesti. Nostimme lähivuosien ennusteitamme hieman kumitoimialan näkymien vahvistuttua odotuksiamme ripeämmin. Tätä heijastellen nostamme tavoitehintamme 2,5 euroon (aik. 2,3 euroa), mutta toistamme vähennä-suosituksemme, sillä suuren velkalastin myötä sijoittajan riski/tuotto-suhde on mielestämme yhä epätyydyttävä.

Vahvaa epäorgaanista kasvua, kannattavuus noin odotuksien mukaisella tasolla

Neo Industrialin Q3-liikevaihto kasvoi voimakkaasti (32 %) vertailukaudesta 31 MEUR:oon. Tämä heijasteli etenkin Kumitoimialan tuomaa epäorgaanista kasvua. Myös kaapeliliiketoiminnan liikevaihto kuitenkin kasvoi vertailukaudesta viime aikaista hyvää tilausvirtaa ja tukkukaupan alkuvuoden kohtuullista kehitystä heijastellen. Tätä peilaten kaapeliliiketoiminnan volyymit kasvoivat sekä kotimaassa että vientimaissa. Liikevaihdon kasvu heijastui myös odotuksiemme mukaisesti tulokseen, kun Q3-liikevoitto nousi 0,9 MEUR:oon ja ylitti hieman 0,8 MEUR:n ennusteemme. Tämän taustalla on pääasiassa kaapelitoimialan kohentunut kannattavuus, sillä kumitoimiala oli selvää volyymipainetta heijastellen käyttökatetasolla vain lievästi voitollinen (0,1 MEUR). Kevennetyn raportoinnin takia raportti ei tarjonnut näkyvyyttä alemmille riveille, mutta Q3:n tuloskehityksen myötä koko vuoden (1-9/2020) tulos nousi voitolle indikoiden Q3:n yltäneen voitolliseksi myös nettotulostasolla. Myös liiketoiminnan kassavirta kääntyi positiiviseksi Q3:lla, mutta absoluuttisesti se on vielä matalalla tasolla (1-9’20 0,3 MEUR) etenkin kun huomioidaan huomattavat (IFRS 16) vuokravastuut.

Kokonaiskuva ennallaan, kumiliiketoiminnan odotukset nousussa

Neo Industrial piti ohjeistuksensa ennallaan ja tarkensi samalla odotuksia kumitoimialan osalta. Yhtiö odottaa kuluvan tilikauden tuloksen kääntyvän positiiviseksi edellyttäen, että koronapandemia ei olennaisesti vaikuta sen toimituskykyyn. Kumitoimialalta se odottaa positiivista käyttökatetta. Markkinakommenttien mukaan pandemia ei ole merkittävästi vaikuttanut kaapelitoimialan kysyntään, kun taas kumitoimialan volyymeihin se on vaikuttanut. Kumitoimialan kysyntä on kuitenkin elpymässä. Arviomme mukaan kaapelitoimialan kysynnän kannalta keskeiset maakaapelointi-, tuulivoima-, ja rakennushankkeet etenevät pandemiasta huolimatta ja siten koronan vaikutukset rajoittuvat lyhyellä tähtäimellä kumitoimialaan. Odotamme kumitoimialan kysynnän kuitenkin elpyvän asiakasalojen suhteellisen ripeää toimitusta peilaten. Tätä taustaa vasten tarkistimme vuoden 2020 käyttökatteen ennustettamme 3 % alaspäin, mutta vuosien 2021 ja 2022 vastaavat ennusteet nousivat 7 % ja 3 %.

Tulospohjainen arvostus on korkea, mutta suunta on oikea

Peilaamme osakkeen arvostusta jo ensi vuoteen, sillä se huomioi kumitoimialan tuloksen. Ennusteillamme Neo Industrialin vuoden 2021e P/E-kerroin on 18x ja EV/EBIT-kerroin 13x, mitkä ovat korkeat. Vastaavat vuoden 2022e kertoimet ovat selvästi maltillisemmat 13x ja 10x, mutta mielestämme etenkin korkean velkaantuneisuuden huomioiva EV-pohjainen arvostus on yhä selvästi yli perustellun tason. Näin ollen liiketoiminnan oikeansuuntaisesta kehityksestä huolimatta osakkeenomistajan kannalta riski/tuotto-suhde on mielestämme yhä epätyydyttävä, sillä lähivuosien kassavirta kanavoituu arviomme mukaan pääosin investointeihin, vuokravastuiden maksuun ja rahoituskustannuksiin. Tämä pitää velkatason korkeana, mikä heijastuu myös osakkeen riskitasoon.

Käy kauppaa. (Reka Industrial)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 97,5 116,1 128,5
- kasvu-% -6,1% 19,1% 10,7%
Liikevoitto (EBIT) 0,5 2,4 3,6
- EBIT-% 0,5% 2,0% 2,8%
EPS (oik.) 0,03 0,06 0,14
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) 80,4 42,8 18,1
EV/EBITDA 5,8 5,8 5,0
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

Reka Industrial investoi moderniin yhteiskuntaan ja uudistaa yhteiskunnan tukijalkana toimivaa teollisuutta. Teollisena perheyhtiönä Reka Industrial sitoutuu pitkäjänteisesti kehittämään omistamiensa yhtiöiden suorituskykyä ja kestävää kehitystä. Konserniyhtiöiden kautta Reka Industrial on mukana niin energia- kuin kulkuneuvoteollisuudenkin murroksessa. Reka Industrialin B-sarjan osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.