Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Neo Industrial
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 2.50 EUR
Kurssi: 2.60 EURKurssi hetkellä: 25.2.2020 - 6:11

Neo Industrial julkistaa Q4-tuloksensa torstaina klo 10.00. Odotamme yhtiön liikevaihdon laskeneen hieman vertailukaudesta, mikä heijastuu myös kannattavuuteen, joka ennusteissamme on vertailukauden alapuolella. Emme odota yhtiön maksavan osinkoa vuodelta 2019. Raportissa huomiomme kohdistuu vuoden 2020 ohjeistuksen lisäksi etenkin yhtiön taseeseen, joka on vuosien 2018 ja 2019 heikon tuloskehityksen seurauksena hauras.

Odotamme Neo Industrialin liikevaihdon laskeneen 3 % matalalta vertailukauden tasolta 24,7 MEUR:oon Q4:llä. Arviomme mukaan tukkukaupan puolella kysyntä on hieman laskenut, mitä indikoi myös sähköteknisen kaupan liiton raportoima tukkukaupan liikevaihdon 3 %:n lasku loka-joulukuussa suhteessa vuoden takaiseen. Odotamme Q4’19:ltä 0,4 MEUR:n oikaistua liikevoittoa (EBIT-% 1,8 %), mikä on alle vertailukauden 0,8 MEUR:n tason (Q4’18 EBIT-% 3,1 %). Kannattavuutta ovat arviomme mukaan jossain määrin painaneet laskeneet volyymit, kun taas pientä tukea kannattavuus on arviomme mukaan saanut matalammista metallien hinnoista. Raportoitua tulosta on arviomme mukaan painanut edelleen muun muassa eläkejärjestelmään tehdyt lisämaksut, jotka painavat ennusteissamme raportoidun liiketuloksen -0,1 MEUR:oon. Tätä ja 10 MEUR:n joukkovelkakirjalainan myötä hieman kasvaneita rahoituskuluja heijastellen odotamme osakekohtaisen tuloksen painuvan -0,07 euroon. Emme odota yhtiön maksavan osinkoa vuodelta 2019 tappiollisen tuloksen ja hauraan taseaseman vuoksi.

Odotamme yhtiön ohjeistavan vuoden 2020 liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan suhteessa edellisvuoteen. Näkemyksemme mukaan vuoden 2019 lopulla saatujen sopimusten myötä yhtiöllä on kohtuullisen hyvin tilauskuormaa tiedossa alkuvuodelle, mikä yhdessä kohtuullisen muun markkinanäkymän kanssa tukee liikevaihdon kasvua kuluvana vuonna. Kannattavuutta tukevat kriittisen tilauskuorman lisäksi myös laskeneet metallien hinnat. Ennusteissamme odotamme yhtiön liikevaihdon kasvavan 4 % 102 MEUR:oon ja liikevoiton nousevan 2,1 MEUR:oon vuonna 2020. Tätä taustaa vasten merkittävää liikevaihdon kasvua indikoima ohjeistus ei myöskään olisi varsinaisesti yllätys. On kuitenkin muistettava, että liiketoiminnan lyhyen näkyvyyden vuoksi koko vuoden kehitykseen liittyy tässä vaiheessa vuotta vielä merkittävästi epävarmuutta. Ohjeistuksen lisäksi raportissa huomiomme kohdistuu etenkin yhtiön taseasemaan, sillä viimeisen kahden vuoden heikon tuloskehityksen myötä tase on haurastunut (H2’19 omavaraisuusaste 21 % ilman IFRS 16 -standardin vaikutusta), mikä kohottaa osakkeen riskitasoa.

Käy kauppaa. (Neo Industrial)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot

Neo Industrial Oyj on suomalainen yhtiö, joka rakentaa kestävää tulevaisuutta kehittämällä ja uudistamalla modernia yhteiskuntaa. Omistamme teollista liiketoimintaa harjoittavia kasvuvoimaisia listaamattomia yhtiöitä, joille olemme pitkäjänteinen ja vastuullinen kumppani. Monialayhtiönä luomme vastuullisesti uusia mahdollisuuksia älykkäälle ja energiatehokkaalle yhteiskunnalle. Neo Industrial Oyj:n B-osake noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:n päämarkkinalla.

Tunnusluvut 2019e 2020e 2021e
Liikevaihto 97,6 101,6 103,7
- kasvu-% -6,0% 4,1% 2,0%
Liikevoitto (EBIT) -0,6 2,1 2,3
- EBIT-% -0,6% 2,1% 2,3%
EPS (oik.) -0,01 0,00 0,02
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -229,0 3 161,9 146,9
EV/EBITDA 9,6 5,9 5,9
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet