Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Neo Industrial
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 2.50 EURTavoitehinta päivitetty: 16.1.2020
Kurssi: 2.55 EURKurssi hetkellä: 28.2.2020 - 7:16

Kaapeliyhtiö Neo Industrial julkaisi eilen Q4-raporttinsa. Yhtiön liikevaihto vastasi odotuksiamme, mutta raportoitu tulos ylitti odotuksemme selvästi kertaluonteisen erän johdosta. Alla oleva kaapeliliiketoiminnan kehitys kuitenkin vastasi kokonaisuutena odotuksiamme hyvin. Odotamme yhtiön tuloksen vahvistuvan kuluvana vuonna, mikä laskee velkaiseen taseeseen liittyvää riskiprofiilia hieman, mutta näkemyksemme mukaan osakkeen arvostuksessa ei ole nousuvaraa. Näin ollen toistamme osakkeen vähennä-suosituksen ja 2,5 euron tavoitehintamme.

Raportoitu tulos ylitti odotuksemme

Neo Industrialin liikevaihto laski Q4:llä 3,5 % 24,6 MEUR:oon, mikä vastasi odotuksiamme. Liikevaihdon laskun taustalla on pääasiassa laskenut markkinakysyntä. Q4:n raportoitu liikevoitto oli 1 MEUR ja ylitti selvästi -0,1 MEUR:n odotuksemme, joka sisälsi pieniä negatiivisia kertaeriä muun muassa toimitusjohtajan vaihdoksesta. Yhtiö ei raportoinut oikaistua liiketulosta, mutta käsityksemme mukaan raportoituun tulokseen sisältyy merkittävä positiivinen kertaerä eläkekassan kirjauksista (IAS19). Kaapeliliiketoiminnan raportoitu 0,3 MEUR:n Q4:n liikevoitto oli melko hyvin linjassa ennusteidemme kanssa, kun huomioidaan sitä rasittanut kertaerä toimitusjohtajan vaihdoksesta. Vuoden lopun rahoituskulut olivat hieman odotuksiamme suuremmat, mitä kuitenkin kompensoivat odotuksiamme suuremmat positiiviset verot tuloslaskelmassa. IAS 19 -kirjauksia heijastellen Q4:n osakekohtainen tulos 0,05 euroa ylitti ennusteemme. Heikkoa tulosta heijastellen yhtiö ei odotuksiemme mukaisesti maksa osinkoa vuodelta 2019.

Odotamme tuloskunnon kohentuvan liikevaihdon kasvun mukana

Neo Industrial muutti ohjeistuskäytäntöä liikevaihtoon ja liikevoittoon sidotusta ohjeistuksesta ja ohjeistaa vuoden 2020 tilikauden tuloksen kääntyvän positiiviseksi. Ennen raporttia ennusteemme odotti noin nollan tuntumassa ollutta tulosta vuodelta 2020, mutta nostimme ennusteitamme hieman raportin jälkeen. Tämän taustalla oli vuoden 2019 odotuksiamme vahvempi bruttokate, joka on arviomme mukaan saanut tukea laskeneista metallien hinnoista ja paremmasta myyntimixistä. Metallien hintojen viimeaikainen lasku tukee arviomme mukaan bruttokatetta myös vuonna 2020, mutta pitkässä juoksussa raaka-aineiden hintojen muutos ei ole kestävä tuloksen ajuri. Nostimme liikevoiton ennusteemme 2,3 MEUR:oon (aik. 2,1 MEUR) ja odotamme koko vuodelta 2020 hieman positiivista tulosta (EPS 2020e 0,01 euroa).

Tuloskunnon kohentuminen laskee riskiprofiilia, mutta se pysyy koholla

Suuren velkamäärän vuoksi suosittelemme tarkastelemaan arvostusta EV-pohjaisilla kertoimilla, joista EV/EBIT on käytännössä ainoa relevantti tulospohjainen kerroin huomattavan kokoluokan poistojen vuoksi. Ennusteillamme vuoden 2020 EV/EBIT-kerroin on 15x, mikä on korkea (IFRS 16 vastuilla oikaistuna 9x). Yhtiön tuloskunnon kehittyessä ennusteidemme mukaisesti oikeaan suuntaan, laskee osakkeen heikkoon taseeseen linkittyvä korkea riskitaso hieman, mutta se pysyy näkemyksemme mukaan edelleen koholla. Osakkeen nousuvara edellyttäisi, että yhtiö pystyisi nostamaan tulostason kestävästi vuosien 2016-2017 tasolle ja pystyisi laskemaan tätä kautta velkatasoaan selvästi. Ailahteleva tuloshistoria huomioiden velkamäärän kehitystä on mielestämme perusteltua seurata edelleen sivusta.

Käy kauppaa. (Neo Industrial)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot

Neo Industrial Oyj on suomalainen yhtiö, joka rakentaa kestävää tulevaisuutta kehittämällä ja uudistamalla modernia yhteiskuntaa. Omistamme kaapeliteollisuudessa liiketoimintaa harjoittavia kasvuvoimaisia, listaamattomia yhtiöitä, joille olemme pitkäjänteinen ja vastuullinen kumppani. Tavoitteenamme on olla tulevaisuudessa monialayhtiö, joka luo vastuullisesti uusia mahdollisuuksia älykkäälle ja energiatehokkaalle yhteiskunnalle. Neo Industrial Oyj:n B-osake noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:n päämarkkinalla.

Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 97,5 101,6 103,6
- kasvu-% -6,1% 4,2% 2,0%
Liikevoitto (EBIT) 0,5 2,3 2,2
- EBIT-% 0,5% 2,2% 2,2%
EPS (oik.) 0,03 0,01 0,02
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) 80,4 184,3 103,3
EV/EBITDA 5,8 5,3 5,5
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet