Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Neste
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 50.00 EUR
Kurssi: 52.04 EUR
Kurssi hetkellä: 30.4.2021 - 6:24

Nesteen eilen raportoima Q1-tulos oli hyvin linjassa odotuksiemme kanssa. Huojentavaa oli merkittävästä vastatuulesta huolimatta Uusiutuvien tuotteiden myyntikatteen vahva taso, mikä alleviivaa yhtiön erinomaista markkina-asemaa. Näkemyksemme mukaan Uusiutuvien tuotteiden kasvunäkymään pohjaava pitkän tähtäimen tuotto-odotus on turhan matala nykyisellä arvostuksella. Näin ollen toistamme 50,0 euron tavoitehintamme ja vähennä-suosituksemme.

Uusiutuvien tuotteiden myyntikate pysyi korkealla tasolla

Neste ylsi Q1:llä 302 MEUR:n vertailukelpoiseen liikevoittoon, mikä vastasi odotuksiamme. Segmenteittäin katsottuna Uusiutuvat tuotteet jäivät hienoisesti ennusteestamme, vaikka segmentin myyntikate oli raaka-aineiden hintojen nousun aiheuttama paine huomioiden hämmästyttävän vahvalla tasolla. Alituksen taustalla oli hieman odotuksiamme suuremmat kiinteät kulut. Muiden segmenttien tulokset vastasivat karkeasti odotuksiamme eikä myöskään alemmilla riveillä ollut yllätyksiä. Näin ollen Q1:n vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,31 euroa jääden hienoisesti ennusteestamme.

Uusiutuvan lentopolttoaineen kapasiteettia kasvatetaan

Neste tiedotti tulospäivänä kasvattavansa uusiutuvan lentopolttoaineen kapasiteettia 500 tuhanteen tonniin investoimalla noin 190 MEUR Rotterdamin jalostamolla. Investoinnilla yhtiö tekee muutoksia nykyiseen jalostamoon, joka tuottaa pääasiassa Neste My uusiutuvaa dieseliä. Investoinnin avulla uusiutuvian lentopolttoaineen tuotantokapasiteetti viisinkertaistuu nykyisestä tasosta ja käynnissä olevalla Singaporen laajennuksella kapasiteetti kasvaa 1,5 miljoonaan tonniin vuoden 2023 loppuun mennessä. Investointi ei tullut yllätyksenä, sillä yhtiö oli aiemmin kertonut pyrkivänsä kasvattamaan kapasiteettia.

Teimme ennusteisiin vain pientä hienosäätöä

Neste ohjeisti Uusiutuvien tuotteiden Q2’21:n myyntimäärien pysyvän vakaina ja myyntikatteen pysyvän hyvällä tasolla. Vastaavasti Öljytuotteiden marginaalien se odottaa säilyvän matalana. Teimme raportin jälkeen lyhyen tähtäimen ennusteisiimme vain hyvin pieniä tarkennuksia, kun taas pitkän aikavälin ennusteemme säilyivät pitkälti ennallaan. Odotamme Uusiutuvien tuotteiden pystyvän ylläpitämään korkeaa myyntikatetta lyhyen tähtäimen raaka-aineiden noususta huolimatta ennen kuin tiettyjen tilapäisten tekijöiden aiheuttama kustannuspaine helpottaa H2:lla. Keskipitkän tähtäimen tulosennusteissamme odotamme yhtiöltä edelleen voimakasta noin 13 %:n operatiivisen tuloksen kasvua vuositasolla.

Pitkän tähtäimen tuotto-odotus nojaa liiakseen korkean arvostustason kestävyyteen

Lyhyen tähtäimen arvostuskertoimet (2021-2022e oik. P/E 24-36x ja EV/EBIT 29-20x) eivät mielestämme anna oikeaa kuvaa arvostuksesta ja tarkastelemmekin liiketoimintojen hyvin erilaisten pitkän aikavälin kasvunäkymien takia arvostusta osien summa -laskelman kautta. Näin tarkasteltuna Uusiutuvat tuotteet arvostetaan ennusteillamme ennätyskorkealla 2021e 31x EV/EBIT-kertoimella. Absoluuttisesti korkeat arvostuskertoimet painuvat odottamallamme ripeällä tuloskasvulla keskipitkällä aikavälillä kohtuullisemmalle tasolle. Nykytasolta houkutteleva tuotto-odotus kuitenkin mielestämme edellyttäisi nojaamista liiakseen korkean arvostustason pitävyyteen. Tähän nojaaminen ei mielestämme vaikuta riski/tuotto-suhteeltaan houkuttelevalta.

Käy kauppaa. (Neste)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 11 752,0 14 105,5 16 190,0
- kasvu-% -25,8% 20,0% 14,8%
Liikevoitto (EBIT) 828,1 1 527,3 1 986,9
- EBIT-% 7,0% 10,8% 12,3%
EPS (oik.) 1,61 1,43 2,15
Osinko 0,80 0,85 1,06
P/E (oik.) 36,8 36,4 24,2
EV/EBITDA 30,0 19,7 16,0
Osinkotuotto-% 1,4% 1,6% 2,0%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) kehittää vastuullisia ratkaisuja liikenteen, yritysten ja kuluttajien tarpeisiin. Autamme asiakkaitamme pienentämään ilmastopäästöjä monipuolisella uusiutuvien tuotteiden valikoimalla. Olemme maailman suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin tuottaja ja tuomme uusiutuvia ratkaisuja myös lento- ja muoviteollisuuteen. Olemme myös teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana. Haluamme olla luotettava kumppani, jonka osaamista, tutkimustyötä ja vastuullisia toimintatapoja arvostetaan laajasti.