Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Neste
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 50.00 EUR
Kurssi: 52.18 EUR
Kurssi hetkellä: 28.7.2021 - 7:04

Nesteen eilen raportoima Q2-tulos jäi odotuksistamme, mutta ennusteiden alituksen merkitystä mielestämme lieventää Uusiutuvien tuotteiden hyvä neljännes. Lyhyen tähtäimen näkymät olivat lopulta hieman odotuksiamme pehmeämmät, mutta pitkän aikavälin investointi- ja tuloskasvunäkymän osalta kokonaiskuva on mielestämme ennallaan. Q2-tulos ja pienet ennustelaskut laskivat lyhyen tähtäimen ennusteitamme, mutta pidemmän aikavälin ennusteisiimme emme tehneet muutoksia. Siten toistamme 50,0 euron tavoitehintamme ja vähennä-suosituksemme.

Ennusteiden alituksen taustalla pääasiassa Öljytuotteet

Neste ylsi Q2:lla 241 MEUR:n vertailukelpoiseen liikevoittoon, mikä jäi meidän odotuksistamme. Isossa kuvassa tulosalituksen painoarvo oli mielestämme melko lievä, sillä Uusiutuvien tuotteiden tulos oli odotuksiemme mukaisella tasolla raaka-aineiden hintojen noususta huolimatta. Myyntihintojen nousun ansiosta segmentin myyntikate säilyi korkealla ja noin odotuksiemme mukaisella tasolla ja myös myyntimäärät vastasivat odotuksiamme melko hyvin. Ennusteemme alituksen taustalla oli etenkin Öljytuotteiden odotuksiamme suurempi tappio Porvoon huoltoseisokin värittämällä neljänneksellä, mutta myös Marketing & Services jäi hieman odotuksistamme. Raportoitua tulosta kasvatti huomattavat ja ei kassavirtavaikutteiset varaston arvostusvoitot.

Laskimme lyhyen tähtäimen ennusteitamme, pitkän aikavälin tuloskasvukuva ennallaan

Neste ohjeisti Uusiutuvien tuotteiden Q3’21:n myyntimäärien jäävän pienemmiksi kuin Q2:lla ja myyntikatteen pysyvän hyvällä tasolla, mutta olevan matalampi kuin Q2:lla. Vastaavasti Öljytuotteiden marginaalien se odottaa säilyvän matalana ja epävakaina. Näkymien sanamuodot eivät olleet erityisen yllätyksellisiä, sillä Neste oli jo aiemmin kommunikoinut H2:n huoltojen vaikuttavan myyntimääriin. Myös Q3:n myyntikatteen ennusteemme oli hieman alle Q2:n toteutuneen tason ennen raporttia. Teimme kuitenkin lyhyen tähtäimen ennusteisiimme sijoittajapuhelun jälkeen tarkennuksia alaspäin, mikä yhdessä Q2:n toteuman kanssa laski kuluvan vuoden vertailukelpoisen liikevoiton ennustettamme 6 % ja vastaavia vuoden 2022 ennusteita 5 %. Samalla kuitenkin pidemmän aikavälin ennusteemme, jotka nojaavat Uusiutuvien tuotteiden markkinoiden kasvun sekä investointien myötä kasvavan kapasiteetin vetämään tuloskasvuun säilyivät ennallaan. Pidemmän tähtäimen tulosennusteissamme odotamme Uusiutuvilta tuotteilta edelleen voimakasta noin 13 %:n keskimääräistä operatiivisen tuloksen kasvua vuositasolla.

Odotamme parempaa ostopaikkaa

Lyhyen tähtäimen arvostuskertoimet (2021-2022e oik. P/E 39x ja 26x sekä ja EV/EBIT 32x ja 21x) eivät mielestämme anna oikeaa kuvaa arvostuksesta ja tarkastelemmekin liiketoimintojen hyvin erilaisten pitkän aikavälin kasvunäkymien takia arvostusta osien summa -laskelman kautta. Näin tarkasteltuna Uusiutuvat tuotteet arvostetaan ennusteillamme korkealla 2022e 25x EV/EBIT-kertoimella. Absoluuttisesti korkeat arvostuskertoimet painuvat odottamallamme tuloskasvulla pidemmällä tähtäimellä kohtuullisemmalle tasolle. Houkutteleva tuotto-odotus kuitenkin mielestämme edellyttäisi nojaamista liiakseen korkean arvostustason pitävyyteen. Tähän nojaaminen ei mielestämme vaikuta riski/tuotto-suhteeltaan houkuttelevalta ja jäämme siten edelleen odottamaan parempaa ostopaikkaa.

Käy kauppaa. (Neste)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 11 752,0 14 263,2 16 481,8
- kasvu-% -25,8% 21,4% 15,6%
Liikevoitto (EBIT) 828,1 1 643,4 1 879,9
- EBIT-% 7,0% 11,5% 11,4%
EPS (oik.) 1,61 1,33 2,03
Osinko 0,80 0,85 1,06
P/E (oik.) 36,8 39,3 25,7
EV/EBITDA 30,0 18,4 16,5
Osinkotuotto-% 1,4% 1,6% 2,0%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) kehittää vastuullisia ratkaisuja liikenteen, yritysten ja kuluttajien tarpeisiin. Autamme asiakkaitamme pienentämään ilmastopäästöjä monipuolisella uusiutuvien tuotteiden valikoimalla. Olemme maailman suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin tuottaja ja tuomme uusiutuvia ratkaisuja myös lento- ja muoviteollisuuteen. Olemme myös teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana. Haluamme olla luotettava kumppani, jonka osaamista, tutkimustyötä ja vastuullisia toimintatapoja arvostetaan laajasti.