Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Olemme tänään julkaisseet Nexstimin laajan päivitysraportin, jonka voi lukea tästä linkistä. Päätämme yhtiön seurannan raportin yhteydessä, minkä takia emme enää anna osakkeelle tavoitehintaa tai suositusta. Yhtiöllä on mielestämme kaikki munat yhdessä korissa ja liiketoiminnan jatkamisen mahdollisuudet ovat uhattuna, jos FDA-lupaa ei irtoa käynnissä olevalla potilastutkimuksella. Tässä skenaariossa yhtiön arvo on lähellä nollaa. Positiivisessa skenaariossa (jos FDA-lupa myönnetään) DCF-kassavirtalaskelmamme näyttää yhtiölle nykykurssia korkeampaa arvoa, mutta pidämme molempien skenaarioiden toteutumista lähes yhtä todennäköisinä ja siksi osake sopii mielestämme vain erittäin korkean riskinsietokyvyn sijoittajille.

  • Nexstim on kehitysvaiheessa oleva terveysteknologiayhtiö, jonka liikevaihto (2016: 2,5 MEUR) perustuu pääosin kallon ulkopuoliseen aivoleikkauksia edeltävään kartoitukseen (pre-surgical mapping) tarkoitetun NBS-laitteiston myyntiin. Yhtiön suurin potentiaali on kuitenkin aivohalvauksen jälkihoitoon kehitetyssä NBT-laitteistossa (Navigated Brain Therapy), jonka potentiaalisen markkinan koko on NBS-liiketoimintaan nähden monikymmenkertainen. Yhtiön tavoitteena on käynnissä olevan potilastutkimuksen avulla hankkia FDA-lupa uudelle NBT-laitteistolleen, jonka avulla potilaiden yläraajojen toiminnallisuutta pyritään kuntouttamaan aivohalvauksen jälkeen. Uskomme Nexstimillä olevan ainutlaatuista teknologiaa ja vahva patenttiportfolio, mutta näitä ei olla osattu vielä kaupallistaa taloudellisesti kannattavasti.

 

  • Nexstim käynnisti vuonna 2014 Yhdysvalloissa kliinisen Vaiheen III-monikeskustutkimuksen, missä NBT-laitteiston toimivuutta testattiin 198 potilaalla aivohalvauksen jälkeisessä kuntoutuksessa. Tutkimuksen tavoite oli todistaa NBT-laitteistolla annetun hoidon tehokkuus ja saada FDA:n myyntilupa Yhdysvaltain markkinoille. Tutkimus keskeytettiin keväällä 2016, kun riippumattoman asiantuntijaryhmän mukaan lumeryhmän ja NBT-terapiaa saavan ryhmän välillä ei havaittu riittävän suurta eroa, eikä tutkimus näin saavuttaisi alkuperäistä tavoitettaan. Nexstimin osake romahti ja sijoittajien katse siirtyi läpimurtoteknologian kaupallistamispotentiaalista raskaasti tappiolliseen liiketoimintaan ja heikkoon rahoitustilanteeseen.

 

  • Nexstimin liiketoiminta on ollut tappiollista perustamisesta lähtien (v. 2000). Ennen vuoden 2014 listautumista yhtiöön oltiin sijoitettu yhteensä noin 35 MEUR. Yhtiö keräsi listautumisannissa 15 MEUR:n bruttovarat, joilla on katettu tutkimustoiminnan kuluja, varmistettu immateriaalioikeuksia ja suunniteltu tuotteiden kaupallistamista. Vuonna 2015 yhtiö keräsi suunnatulla annilla 5 MEUR:n varat. Odottamattoman monikeskustutkimuksen epäonnistumisen jälkeen NBT:n potentiaalinen kaupallistaminen siirtyi 1-2 vuodella eteenpäin ja yhtiön pitää tehdä FDA-lupahakemusta varten uusi täydentävä 60 henkilön potilastutkimus, joka valmistuu arviolta 2018 maaliskuussa. Koska rahoitustilanne oli erittäin heikko, uutta rahoitusta jouduttiin hankkimaan viime kesänä selkä seinää vasten. Yhtiö onnistui saamaan uutta rahoitusta Bracknor Investmentiltä ja Sitralta, mutta ehdot ovat olleet muiden omistajien kannalta hyvin epäedulliset. Osakemäärä on puolessa vuodessa kasvanut 8 miljoonasta 77,6 miljoonaan ja osakekurssi on laskenut yli 90 %. Nykyisellä 0,145 euron osakekurssilla markkina-arvo on noin 11 MEUR. DCF-kassavirtalaskelmamme mukaan arvo voisi olla selvästi enemmän, jos FDA-lupa irtoaa ja NBT-laitteiston kaupallistaminen onnistuu. Jos näin ei kuitenkaan tapahdu, yhtiön liiketoiminnan jatkuvuusmahdollisuudet ovat mielestämme pienet.

Käy kauppaa. (Nexstim)

Yhtiöpäivitykset

Nexstim on vuonna 2000 perustettu on maailmanlaajuisesti toimiva suomalainen lääkintäteknologiayritys, joka kehittää ja tarjoaa ratkaisuja noninvasiiviseen (kallon ulkopuoliseen) aivostimulaation. Nexstimin NBS ja NBT® laitteistoja on myyty sairaaloille ja klinikoille ympäri maailman. Nexstimin pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja yhtiöllä on tytäryhtiöitä Yhdysvalloissa ja Saksassa.