Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Next Games
Suositus: Myy
Tavoitehinta: 1.60 EUR
Kurssi: 2.40 EUR
Kurssi hetkellä: 19.3.2021 - 7:51

Next Games tiedotti eilen illalla suunnatusta osakeannista, jossa se laskee liikkeelle 2 020 000 uutta yhtiön osaketta joukolle kotimaisia ja kansainvälisiä institutionaalisia sijoittajia. Antiosakkeet vastaavat noin 7,2 % Next Gamesin kaikista osakkeista ja äänistä välittömästi ennen osakeantia ja noin 6.7 % osakeannin jälkeen. Osakeannin merkintähinta oli 2,1 euroa osakkeelta, joten Next Games kerää annilla noin 4,2 MEUR:n bruttovarat ennen annin kuluja.

Merkintähinta on noin 12,5 % alle osakkeen eilisen päätöskurssin (2,4 EUR) tai noin 8,9 % alempi kuin osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi edeltävän kahden viikon aikana. Next Gamesin osake on noussut merkittävästi viimeisen vuoden aikana ja siten uutta pääomaa saadaan kerättyä näkemyksemme mukaan hyvällä arvostustasolla.

Next Gamesin mukaan pelialan vahvat näkymät ovat saaneet suuret peliyhtiöt etsimään pelialalta uusia yhteistyökumppanuuksia enenevässä määrin, mikä tarjoaa myös yhtiölle uusia mahdollisuuksia. Next Games aikookin käyttää annissa kerätyt varat uusien yhteistyökumppanuuksien solmimiseen, uusien immateriaalioikeuslisenssien hankkimiseen, uusien pelien kehittämisen rahoittamiseen ja nykyisen strategian toteuttamisen tukemiseen.

Next Gamesin kassassa oli vuoden 2020 lopussa 4,3 MEUR (H1’20: 6,5 MEUR), ja olemme aiemmin todenneet, ettei kassatilanne anna suurta liikkumavaraa seuraavien pelijulkaisujen suhteen. Siten suunnattu anti antaa lisää selkänojaa myös Stranger Things -pelin skaalaamiseen tänä vuonna, ja pidämme sitä hyvänä liikkeenä yhtiön kannalta. Next Games kuitenkin korosti, ettei suunnattua antia tehty suoraan pelin käyttäjähankinnan kasvattamiseksi, vaan tarkoituksena on edelleen asteittain skaalata peli markkinoille.

Next Gamesin näkymät ennakoivat tälle vuodelle vahvaa kasvua, kun yhtiö odottaa liikevaihtonsa olevan vähintään 40 MEUR (2020: 27,2 MEUR). Kasvun ja osakkeen arvonluonnin suhteen paljon on kuitenkin kiinni siitä, miten Stranger Things -pelin julkaisussa lopulta onnistutaan. Pelin menestyksestä riippuen osakkeelle on piirrettävissä tänä vuonna hyvin erilaisia skenaarioita erinomaisten tuottojen ja merkittävän kurssilaskun väliltä.

 

 

 

Käy kauppaa. (Next Games)

Analyytikko / Kirjoittaja

Atte Riikola

Atte Riikola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 27,2 44,3 55,8
- kasvu-% -21,5% 62,8% 25,8%
Liikevoitto (EBIT) -3,4 -2,6 -0,2
- EBIT-% -12,4% -5,8% -0,3%
EPS (oik.) -0,14 -0,09 -0,01
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -14,9 -26,5 -170,9
EV/EBITDA 112,7 48,0 17,3
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

Next Games on vuonna 2013 perustettu lisensoituihin peleihin keskittyvä mobiilipelien kehittäjä ja julkaisija sekä ensimmäinen Suomessa pörssiin listautunut mobiilipeliyritys. Next Games kehittää brändilisenssien pohjalta ilmaiseksi ladattavia massaviihdetuotteiden pohjalta luotavia mobiilipelejä free-to-play (F2P) -liiketoimintamallilla. Valmiit pelit yhtiö julkaisee itse digitaalisissa jakelualustoissa (App Store, Google Play).