Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Nightingale
Suositus: Osta
Tavoitehinta: 7.00 EUR
Kurssi: 4.47 EUR
Kurssi hetkellä: 15.9.2021 - 9:45

Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon teknologiaa kehittävä Nightingale julkaisi tänään odotuksiemme mukaisen tilinpäätöstiedotteen. Maaliskuun listautumisensa jälkeen yhtiö on työstänyt aktiivisesti teknologiansa kaupallistamista, joka on isossa kuvassa vielä alkumetreillä. Nightingalella on tällä hetkellä monta rautaa tulessa, mutta laajennettujen lyhyen tähtäimen tavoitteiden valossa yhtiössä näyttää olevan uskoa kaupallistamisen vakaaseen etenemiseen myös seuraavan vuoden aikana. Ensisilmäyksellä raportti oli kokonaisuutena yllätyksetön.

Lukujen osalta raportti oli linjassa odotuksiimme. Vuoden alkupuoliskon liikevaihto jäi odotetusti vähäiseksi 1,1 MEUR:oon. Tämän taustalla on yhtiön vasta käynnissä oleva uuden liiketoiminnan rakentaminen. Kauden liikevaihto onkin muodostunut vielä lähes puhtaasti tutkimustoiminnasta. Kannattavuus oli odotetusti reilusti tappiolla ja tulos ennen veroja oli -8,2 MEUR. Alkuvuoden kuluja kasvattivat kertaluontoisesti noin 7,6 MEUR listautumiseen liittyneet kustannukset. Matalaa kannattavuutta selittää luonnollisesti myös Nightingalen investointivaiheessa oleva kasvustrategia, ja uuden liiketoimintamallin mukaisia tulovirtoja nähdään nähdäksemme pienissä määrin vasta loppuvuoden luvuissa. Yhtiön tilikausi päättyi 30.6. ja yllä esitetyn taulukon kaudet poikkeavat siten kalenterivuodesta.

Maaliskuussa toteutetun listautumisen jälkeen Nightingale on ottanut vikkelästi askeleita teknologiansa kaupallistamisessa. Huhtikuussa yhtiö sai Japanissa kliinisen laboratorion sertifikaatin, solmi strategisen yhteistyösopimuksen Terveystalon kanssa sekä terveys- ja hyvinvointipalveluita koskevan myyntisopimuksen japanilaisen Mitsuin kanssa. Toukokuussa yhtiö solmi Reaktorin kanssa strategisen kumppanuuden tukemaan yhtiön digitaalisten ratkaisujen skaalaamista. Kesäkuussa Nightingale varmisti kotitestiensä saatavuuden kumppanoitumalla ja tekemällä vähemmistösijoituksen Weavr Healthiin, jonka verenkeräyslaitteella Nightingale on toteuttanut kotitestipilottinsa ensimmäisiä vaiheita. Heinäkuussa yhtiö kiihdytti lisäksi digitaalisten ratkaisujen kehitystään Yolife-yritysostolla.

Nightingalella on tällä hetkellä monta rautaa tulessa. Liiketoiminnan rakentaminen Suomeen ja Japaniin, digitaalisten ratkaisujen rakentaminen ja yrityskaupan integraatio, kotitestipilotin laajentaminen, tutkimustoiminnan jatkaminen ja FDA-hyväksynnän hakeminen ovat kaikki käynnissä samanaikaisesti. Lisäksi Nightingale antoi raportin yhteydessä alkaneelle tilikaudelle (1.7.21-30.6.22) uusia lyhyen tähtäimen tavoitteita. Yhtiö tavoittelee tilikauden loppuun mennessä 5 MEUR:on tilauskantaa, muodostuen odotettavasti kumppanien sitoumuksista sekä asiakkaiden jatkuvista palvelutilauksista. Lisäksi Nightingale tavoittelee tilikaudella kotitestiin pohjautuvan palvelun lanseerausta ja merkittävän kansainvälisen kaupallisen sopimuksen solmimista. Listautumisen yhteydessä annetut tavoitteet FDA-hyväksynnästä ja yhtiön uuden mobiilisovelluksen lanseerauksesta pysyivät ennallaan.

Yhtiön täytyy edetä hyvin kurinalaisesti pitääkseen kaikki strategisesti tärkeät hankkeensa oikealla polulla. Laajennetut tavoitteet antavat kuitenkin viitteen yhtiön uskosta sen teknologian kaupallistamisen potentiaaliin, joskin tulokset näemme vasta ajan myötä. Tähän asti yhtiö on lyhyellä tähtäimellä kuitenkin tehnyt kaikki tavoittelemansa asiat aikataulussa tai sitä nopeammin. Emme löytäneet raportista ensivilkaisulla huolenaiheita liittyen kaupallistamisen etenemiseen, joka vaikuttaakin etenevän tässä vaiheessa raiteillaan.

Käy kauppaa. (Nightingale)

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Luiro

Antti Luiro

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 1,6 2,0 2,4
- kasvu-% -22,9% 28,3% 18,5%
Liikevoitto (EBIT) -3,4 -10,5 -6,9
- EBIT-% -214,5% -516,6% -287,7%
EPS (oik.) 0,00 -0,05 -0,12
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) nan -81,3 -37,0
EV/EBITDA -1,6 -17,0 -50,8
Osinkotuotto-% nan% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Nightingalen liiketoiminta käynnistyi vuonna 2013. Yhtiön terveystietoalusta on luotu yhdistämällä kaksi vahvasti tieteellisesti todennettua kilpailuvalttia: Yhtiön kehittämä laaja-alainen verianalyysiteknologia ja kyky tunnistaa kokonaisvaltaisesti sairastumisriskejä. Yhtiön kehittämä laaja-alainen verianalyysiteknologiaprosessi alkaa verinäytteiden NMR -mittauksella, jossa käytetään skaalautuvaa laboratorioautomaatiota.