Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Nixu
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 10.00 EUR
Kurssi: 7.82 EUR
Kurssi hetkellä: 14.9.2021 - 6:15 Analyysi päivitetty: 13.8.2021

Nixu järjesti maanantaina pääomamarkkinapäivän (CMD), missä yhtiö avasi päivitettyjä taloudellisia tavoitteitaan, joiden saavuttamista tavoitellaan jo ennestään tutun kasvustrategian avulla. CMD:n esitysten sekä Nixun kasvuhistorian valossa paluu kannattavan kasvun polulle näyttää saavutettavalta. Vaikeiden viime vuosien jälkeen Nixulla on näkemyksemme mukaan kuitenkin vielä paljon todistettavaa, jotta sijoittajien luottamus yhtiön kasvutarinaa kohtaan lähtisi vahvistumaan. Emme ole tehneet ennustemuutoksia ja osakkeen lisää-suosituksemme 10,0 euron tavoitehinnalla on ennallaan. Nixun osakkeen arvostus näyttää hyvin maltilliselta käänteen onnistuessa, josta alustavia merkkejä on jo ilmassa uuden toimintamallin, onnistuneiden rekrytointien ja piristyvän markkinakysynnän muodossa. Viime vuosien heikko suorittaminen ja käänteeseen edelleen liittyvät riskit eivät kuitenkaan vielä puolla ottamaan osakkeesta voimakkaampaa positiivista näkemystä.

Vuosina 2022-2025 Nixu tavoittelee vuosittain keskimäärin 15 %:n liikevaihdon orgaanista kasvua. Tämän päälle yhtiö tavoittelee yritysostoilla vuosittain keskimäärin 10 %:n epäorgaanista kasvua. Orgaanista kasvua Nixu hakee etenkin nykyisten noin 600 asiakkaan sisältä, joista viime vuonna vasta noin sadalla vuosilaskutus oli yli 100 TEUR. Nixu on saavuttanut strategisen kyberturvakumppanin aseman vasta kourallisessa asiakkaita (2020: top10 asiakkaat 27 % ja top20 asiakkaat 44 % liikevaihdosta), joten kasvutilaa pitäisi olla vielä reippaasti. Kasvustrategian keskiössä on edelleen jatkuvien palveluiden kasvu, joilla liiketoimintaan voidaan rakentaa parempaa ennustettavuutta ja skaalautuvuutta. Nixu tavoittelee jatkuvien palveluiden osuudeksi yli kahta kolmasosaa kokonaisliikevaihdosta (H1’21: 36 %). Hallinnoitujen palveluiden portfoliossa painopiste on teknologiapohjaisten hallinnoitujen palvelujen (esim. CDC-valvomopalvelu) lisäksi enenevästi lisäarvoa tuottavissa jatkuvissa asiantuntijapalveluissa.

Yritysostorintamalla arvioimme Nixun kartoittavan samantyyppisiä strategisia kauppoja kuin yhtiöltä on historiassa nähty. Yritysostoilla tavoitellaan markkina-aseman vahvistamista etenkin ulkomailla ja ne toimivat paikoittain myös vaihtoehtoina rekrytoinneille ja puuttuvan osaamisen hankinnassa. Nixun arvion mukaan tavoitteiden mukainen epäorgaaninen kasvu on saavutettavissa nykyisen taseen puitteissa hallittua velkavipua ja omaa osaketta käyttäen.

Nixu on aiemmin panostanut vahvasti kansainvälisten toimintojensa sekä uusien palvelumallien rakentamiseen, millä on ollut negatiivinen vaikutus yhtiön kannattavuuteen. Nyt Nixu tavoittelee strategiakaudella tasapainoisempaa lähestymistä kannattavaan kasvuun. Yhtiö tavoittelee vuosittain kasvavaa käyttökateprosenttia, jonka odotetaan saavuttavan vähintään 15 %:n tason vuoteen 2025 mennessä (2021e: 4 %). Kannattavuusparannusta tukee siirtymä uuteen toimintamalliin, mikä parantaa operatiivista tehokkuutta. Lisäksi suurempien yksittäisten asiakkuuksien myötä kasvu- ja myyntipanostusten suhteellisen osuuden pitäisi pienentyä asteittain muiden skaalaetujen lisäksi. Kannattavuustavoitteen saavuttaminen vaatii Nixulta erityisesti kannattavaa kasvua ulkomailla, jonka osalta yhtiöllä on vielä paljon todistettavaa. Suomessa Nixun käyttökate oli viime vuonna 12 %, vaikka lukuun on allokoitu käytännössä kaikki konsernikulut.

Tilaisuudessa Nixu avasi myös Gartnerin viimeisimpiä arvioita kyberturvan palvelumarkkinan kasvusta. Globaalisti markkinan odotetaan kasvavan vuosina 2022-2025 noin 8 %:n vuosivauhtia, mutta Nixun markkina-alueilla Suomessa, Ruotsissa Tanskassa ja Alankomaissa kasvuvauhti on keskimäärin hieman nopeampaa. Erityisesti Ruotsissa kasvunäkymä on muita markkinoita pirteämpi ja markkinan odotetaan kasvavan kaksinumeroista vauhtia tulevina vuosina.

Ennusteemme odottaa Nixulle vuosille 2022-2025 keskimäärin 12,7 %:n liikevaihdon kasvua ja käyttökatteen (2025e 10 %) jäävän selvästi tavoitetason alle. Nixun osakkeen arvostus (2021e-2022e EV/S: 1,2x-1,0x) näyttää matalalta, mikäli yhtiö onnistuu paluussa kannattavan kasvun uralle ensi vuodesta alkaen. Kasvutavoitteiden toteutuessa osakkeessa olisi merkittävää nousupotentiaalia tulevien vuosien aikana. Näkemyksemme mukaan osakkeen matalan arvostuksen purkautuminen vaatii taakseen todisteita kannattavasta kasvusta, jota on syytä odottaa kunnolla vasta ensi vuoden aikana. Ensimmäisiä pieniä merkkejä käänteestä parempaan yhtiön pitäisi pystyä tarjoilemaan jo loppuvuodesta.

 

 

Käy kauppaa. (Nixu)

Analyytikko / Kirjoittaja

Atte Riikola

Atte Riikola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 53,3 53,7 61,3
- kasvu-% 4,1% 0,9% 14,0%
Liikevoitto (EBIT) -0,7 0,2 2,4
- EBIT-% -1,3% 0,4% 4,0%
EPS (oik.) -0,12 0,02 0,25
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -80,8 342,9 31,5
EV/EBITDA 25,4 28,3 13,8
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Nixu on vuonna 1988 perustettu kyberturvallisuuspalveluihin erikoistunut asiantuntijayritys. Nixun suurin markkina on Suomi ja yhtiö on myös laajentunut Hollantiin, Ruotsiin sekä Tanskaan. Nixu on tietoturvaratkaisujen kokonaistoimittaja. Yhtiö ei siis ole ainoastaan tietoturvalaitteiden ja - teknologioiden jälleenmyyjä tai tietyille palvelualueille erikoistunut konsultti. Yhtiön pääasiallista kohderyhmää ovat suuret yritykset sekä julkishallinto.