Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Nixu
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 7.50 EUR
Kurssi: 8.00 EUR
Kurssi hetkellä: 11.8.2020 - 6:48

Kyberturvapalveluyhtiö Nixu raportoi H1-tuloksensa torstaina klo 8.30. Tulosjulkistuksen klo 9.30 alkavaa webcast-lähetystä voi seurata täältä. Arvioimme koronan kääntäneen Nixun liikevaihdon laskuun Q2:lla ja koko alkuvuoden kannattavuuden heikentyneen selvästi vertailukaudesta. Ennen paluuta kasvupolulle Nixun fokus menee kannattavuushaasteiden ratkomiseen koronan varjostamassa toimintaympäristössä, ja huomio raportissa kiinnittyykin erityisesti yhtiön näkymiin ja kustannussäästöjen edistymiseen. Lyhyellä tähtäimellä kohollaan olevien riskien valossa osakkeen arvostus (2020e EV/S 1,4x) puoltaa varovaisuutta ennen tulosjulkistusta.

Ennustamme Nixun H1-liikevaihdon kasvaneen 2 % 26,3 MEUR:oon. Yhtiön liikevaihto kasvoi Q1:llä 11 % aiempien yritysostojen vielä tuettua kasvua, mutta ennustamme koronapandemian kääntäneen liikevaihdon 6 %:n laskuun Q2:lla. Arvioimme koronan vaikutusten heijastuneen erityisesti projektiliiketoimintaan, mutta Nixun jatkuvien palveluiden (Q1’20: 38 % lv:sta) antaneen tukea liikevaihdon kehitykselle alkuvuodesta.

Nixun kannattavuus ja tase eivät olleet koronakriisiin lähdettäessä optimaalisessa kunnossa ja huomio H1-raportissa kiinnittyykin erityisesti niihin ja Nixun säästöohjelman edistymiseen. Odotamme Nixun käyttökatteen heikentyneen H1:llä selvästi edellisvuodesta ja olleen -0,7 MEUR (H1’19: 2,0 MEUR). Q1:n käyttökate oli -0,37 MEUR kertaluonteisten uudelleenjärjestelykulujen jälkeen ja näistä oikaistuna nollan tuntumassa. Ennusteemme odottaa operatiivisen kannattavuuden heikentyneen Q2:lla liikevaihdon laskun seurauksena, jota Nixun tekemät kustannussäästöt eivät täysin riitä paikkaamaan. Kannattavuutta on kuitenkin todennäköisesti tukenut koronan vuoksi vähentyneet matkakulut sekä pienemmät myyntipanostukset. Nixu turvasi toukokuussa likviditeettinsä uudella 4 MEUR:n luottolimiitillä, mutta yhtiön ennestään koholla ollut velkaantuneisuus (Q4’19 gearing: 45 %) kohottaa tällä hetkellä osakkeen riskitasoa yhdessä heikon näkyvyyden kanssa.

H1-raportissa mielenkiinto kohdistuu myös Nixun näkymiin ja viimeisimpiin arvioihin koronan vaikutuksista yhtiön liiketoimintaan. Emme odota yhtiön kuitenkaan antavan vielä uutta ohjeistusta koko vuodelle, sillä näkyvyys loppuvuoteen on edelleen heikko. Toukokuussa tiedotetun kustannussäästöohjelman yhteydessä Nixu kertoi pyrkivänsä lyhyellä aikavälillä kasvamaan markkinan mukaisesti, mutta pääfokus tänä vuonna on kannattavuuden kunnostamisessa. Operatiivisen tehokkuuden parantuessa yhtiöllä on jälleen paremmat eväät investoida kasvuun, kun markkinatilanne alkaa jälleen normalisoitua. Ennusteemme ennen H1-raporttia odottaa Nixun liikevaihdon pysyvän tänä vuonna vakaana 51,1 MEUR:ssa ja käyttökatteen laskevan -0,2 MEUR:oon (2019: 0,8 MEUR).

Käy kauppaa. (Nixu)

Analyytikko / Kirjoittaja

Atte Riikola

Atte Riikola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 51,2 51,1 57,2
- kasvu-% 27,5% -0,2% 12,0%
Liikevoitto (EBIT) -2,6 -2,2 0,7
- EBIT-% -5,1% -4,3% 1,2%
EPS (oik.) -0,19 -0,25 0,08
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -54,8 -32,0 105,5
EV/EBITDA 101,3 -323,8 25,2
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

Nixu on vuonna 1988 perustettu kyberturvallisuuspalveluihin erikoistunut asiantuntijayritys. Nixun suurin markkina on Suomi ja yhtiö on myös laajentunut Hollantiin, Ruotsiin sekä Tanskaan. Nixu on tietoturvaratkaisujen kokonaistoimittaja. Yhtiö ei siis ole ainoastaan tietoturvalaitteiden ja - teknologioiden jälleenmyyjä tai tietyille palvelualueille erikoistunut konsultti. Yhtiön pääasiallista kohderyhmää ovat suuret yritykset sekä julkishallinto.