Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Nixu
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 10.00 EUR
Kurssi: 7.82 EUR
Kurssi hetkellä: 12.8.2021 - 9:00 Analyysi päivitetty: 24.6.2021

Nixu raportoi aamulla hieman odotuksiamme paremmat H1-luvut. Tulosvaroituksen jäljiltä luvut olivat silti pehmeitä, eikä niiden osalta ole syytä isompaan juhlaan. Loppuvuoden näkymä on silti edelleen paranemassa piristyvän markkinakysynnän, onnistuneiden rekrytointien sekä uuden toimintamallin avulla. Nixun onnistuessa palaamaan kasvupolulle ensi vuoden aikana, olisi myös yhtiön matalalle painuneen osakkeen arvostuksessa selvää nousuvaraa.

Nixun H1-liikevaihto laski 3 % 26,7 MEUR:oon ja ylitti lievästi 26,3 MEUR:n ennusteemme. Q1:llä Nixun liikevaihto laski 6 % ja näin ollen Q2:lla liikevaihto pysytteli vakaana vertailukauteen nähden. Alkuvuoden kehitystä jarrutti odotetusti Nixun siirtymä uuteen organisaatiomalliin sekä odotuksia hitaammin edenneet rekrytoinnit. Liikevaihto heikkeni erityisesti projektiliiketoiminnassa (-4 %) ja jatkuvissa palveluissa (-10 %), kun taas strategisesti tärkeiden hallinnoitujen palveluiden liikevaihto (-1 %) pysytteli vakaana. Hallinnoidut palvelut vastasivat vertailukauden tavoin 19 % liikevaihdosta. Nixu kommentoi onnistuneensa kuromaan rekrytointivajettaan kiinni alkuvuoden aikana. Henkilöstömäärä oli H1:n lopussa 14 henkilöä vertailukautta pienempi, kun H1:n alussa tilanne oli 38 henkilöä.

Nixun H1:n käyttökate oli 0,8 MEUR (H1’20: 0,1 MEUR) ja ylitti ennusteemme (0,2 MEUR). Nixun siirtymä uuteen kansainväliseen toimintamalliin painoi yhtiön kannattavuutta, mutta hieman odotuksiamme vähemmän. Pidemmällä aikavälillä uuden toimintamallin pitäisi tehostaa Nixun toimintaa ja tukea kannattavuutta. Lisäksi käyttökatetta rasitti kertaluonteinen 0,3 MEUR kustannus vuonna 2020 Hollannissa vastaanotettuihin koronatukien takaisinmaksuun liittyen. Tästä oikaistuna käyttökate oli 1,2 MEUR.

Nixu toisti odotetusti kesäkuun tulosvaroituksen yhteydessä annetut vakaata liikevaihtoa (2020: 53,3 MEUR) ja heikkenevää käyttökatetta (2020: 2,9 MEUR) ennakoivat näkymänsä tälle vuodelle. Nixu arvioi liikevaihtonsa kääntyvän kasvuun H2:lla markkinakysynnän piristymisen, lisääntyneiden rekrytointien ja uuden toimintamallin vetämänä. Heikosta alkuvuodesta huolimatta koronan aiheuttaman digitalisaatioaallon pitäisi kiihdyttää kyberturvapalveluiden kysyntää jatkossa, kun pandemian nojalla lykättyjä kyberturvahankkeita jälleen käynnistetään. Nixun mukaan tästä on jo merkkejä yhtiön asiakaskunnassa.

Käy kauppaa. (Nixu)

Analyytikko / Kirjoittaja

Atte Riikola

Atte Riikola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 53,3 53,3 61,3
- kasvu-% 4,1% 0,1% 15,0%
Liikevoitto (EBIT) -0,7 0,0 2,4
- EBIT-% -1,3% -0,1% 3,9%
EPS (oik.) -0,12 -0,02 0,25
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -80,8 -464,8 31,7
EV/EBITDA 25,4 30,2 14,1
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Nixu on vuonna 1988 perustettu kyberturvallisuuspalveluihin erikoistunut asiantuntijayritys. Nixun suurin markkina on Suomi ja yhtiö on myös laajentunut Hollantiin, Ruotsiin sekä Tanskaan. Nixu on tietoturvaratkaisujen kokonaistoimittaja. Yhtiö ei siis ole ainoastaan tietoturvalaitteiden ja - teknologioiden jälleenmyyjä tai tietyille palvelualueille erikoistunut konsultti. Yhtiön pääasiallista kohderyhmää ovat suuret yritykset sekä julkishallinto.