Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Nixu
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 7.50 EUR
Kurssi: 7.20 EUR
Kurssi hetkellä: 20.5.2020 - 7:56

Toistamme Nixun vähennä-suosituksen ja tarkistamme tavoitehinnan 7,5 euroon (aik. 8,2 euroa). Ennen paluuta kasvupolulle Nixun fokus menee kannattavuushaasteiden ratkomiseen koronan varjostamassa toimintaympäristössä. Osakkeessa on merkittävää potentiaalia yhtiön pitkän aikavälin kasvutarinan valossa, mutta tämän potentiaalin mukana tulee tällä hetkellä vielä turhan reilu annos riskiä. Laskeneisiin ennusteisiimme nähden osakkeen arvostus (2020e: EV/S 1,2x) näyttää neutraalilta ja puoltaa vielä pysymään odottavalla kannalla.

Nixu varautuu koronan vaikutuksiin kustannussäästöohjelmalla

Nixu tavoittelee 6.5. tiedotetulla säästöohjelmalla heinäkuusta 2020 alkaen pysyvästi noin 200 TEUR:n kuukausitason säästöjä sekä vuoden 2020 aikana toteutuvia kertaluonteisia noin 1 MEUR:n säästöjä ennen uudelleenjärjestelykuluja. Nixun tase ja kannattavuus eivät olleet viime vuosien voimakkaiden kasvupanostusten jälkeen optimaalisessa kunnossa koronakriisiin lähdettäessä, joten riskienhallinnan kannalta yhtiön on osittain myös pakko varautua ennakoivasti vaikeampien aikojen varalle, vaikka tähän mennessä koronan vaikutukset ovat olleet vielä suhteellisen pieniä. Operatiivisen tehokkuuden parantuessa yhtiöllä on jälleen paremmat eväät investoida kasvuun, kun markkinatilanne alkaa jossain vaiheessa normalisoitua.

Likviditeetti turvattu uudella luottolimiittisopimuksella

Nixu kertoi jo Q1-raportin yhteydessä neuvottelevansa uusista vieraan pääoman rahoitusjärjestelyistä ja 13.5. yhtiö tiedotti solmineensa uuden 4 miljoonan euron luottolimiittisopimuksen seuraavalle kahdelle vuodelle. Tällä järjestelyllä yhtiö turvaa riittävät kassavarat koronaviruksen aiheuttamien mahdollisten yllätysten varalle, eikä yhtiön tarvitse nykytilanteessa ottaa limiittiä käyttöön. Lyhyen tähtäimen likviditeetin turvaaminen on mielestämme positiivista, mutta yhtiön heikko kannattavuus yhdistettynä jo ennestään kohonneeseen velkavipuun (Q4’19: gearing 45 %) kohottaa tällä hetkellä osakkeen riskitasoa.

Lyhyen tähtäimen kasvunäkymä aiempia odotuksiamme maltillisempi

Kustannussäästöohjelman yhteydessä Nixu kertoi pyrkivänsä lyhyellä aikavälillä kasvamaan markkinan mukaisesti ja tarkistimme nyt aiemmin kovempaa kasvua odottaneita ennusteitamme alaspäin. Tänä vuonna ennustamme yhtiön liikevaihdon pysyvän vakaana 51,1 MEUR:ssa ja yhtiön palaavan ensi vuonna 12 %:n (aik. 20 %) kasvu-uralle. Kannattavuuden ennustamme jäävän vuosina 2020-2021 vaatimattomalle tasolle (EBITDA 0-5 %). Pidämme edelleen Nixun kansainvälistymiseen, laaja-alaiseen kyberuhkaosaamiseen, omaan digitaaliseen alustaan sekä jatkuvien, skaalautuvien palvelumallien kehitykseen nojaavaan kasvustrategian pidemmän aikavälin potentiaalia houkuttelevana. Lyhyellä tähtäimellä yhtiön on kuitenkin laitettava sisäisesti tehokkuus kuntoon, ennen kuin sillä on edellytyksiä uusiin yrityskauppoihin ja kasvun kiihdyttämiseen. Koronan luoman epävarmuuden vuoksi riskinä nykytilanteessa on ongelmien pitkittyminen tai uusien ongelmien ilmaantuminen.

Heikko kasvun ja kannattavuuden yhdistelmä sekä koronan tuoma epävarmuus painavat arvostusta

Ennusteillamme Nixun 2020e-2021e EV/liikevaihto-kertoimet ovat 1,2x ja 1,1x. Kertoimet ovat yhtiön historiaan nähden matalalla tasolla, mutta toisaalta niin on yhtiön kasvun ja kannattavuuden yhdistelmäkin tällä hetkellä. Tulospohjaisesta arvostuksesta joudutaan hakemaan tukea usean vuoden päästä. Isossa kuvassa nykyinen kriisi vahvistaa kyberturvamarkkinan entuudestaan vahvoja pitkän aikavälin fundamentteja ja Nixulla on hyvät edellytykset palata takaisin kasvupolulle kriisin helpottaessa. Lyhyellä aikavälillä koronariskit kuitenkin varjostavat yhtiön kasvutarinaa ja arvostus puoltaa vielä odottamaan parempia ostopaikkoja ja näkyvyyttä lyhyen tähtäimen haasteiden ratkeamiseen.

Käy kauppaa. (Nixu)

Analyytikko / Kirjoittaja

Atte Riikola

Atte Riikola

Analyytikko

Lisätiedot
Mikael Rautanen

Mikael Rautanen

Toimitusjohtaja

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 51,2 51,1 57,2
- kasvu-% 27,5% -0,2% 12,0%
Liikevoitto (EBIT) -2,6 -2,2 0,7
- EBIT-% -5,1% -4,3% 1,2%
EPS (oik.) -0,19 -0,25 0,08
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -54,8 -28,8 95,0
EV/EBITDA 101,3 -296,0 23,0
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

Nixu on vuonna 1988 perustettu kyberturvallisuuspalveluihin erikoistunut asiantuntijayritys. Nixun suurin markkina on Suomi ja yhtiö on myös laajentunut Hollantiin, Ruotsiin sekä Tanskaan. Nixu on tietoturvaratkaisujen kokonaistoimittaja. Yhtiö ei siis ole ainoastaan tietoturvalaitteiden ja - teknologioiden jälleenmyyjä tai tietyille palvelualueille erikoistunut konsultti. Yhtiön pääasiallista kohderyhmää ovat suuret yritykset sekä julkishallinto.