Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Nixu laaja raportti: Kotipesä kuntoon ja kasvuun

Analyytikon kommentti 10.06.2021 6:28 Nixu
Yhtiö: Nixu
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 11.00 EUR
Kurssi: 8.90 EUR
Kurssi hetkellä: 10.6.2021 - 6:13

Nixun kasvutarinassa on ollut vuoden 2019 lopun jälkeen sulatteluvaihe, mutta paluu kasvupolulle näyttää tänä vuonna todennäköiseltä. Tämä vaatii Nixulta vielä kotipesän kunnostamista sekä uuden toimintamallin jalkauttamista organisaatioon, mihin liittyy vielä riskejä. Kyberturvamarkkinan piristyvä kysyntänäkymä antaa loppuvuodesta vetoapua kasvun tavoitteluun, ja Nixun vahva historiallinen kasvu tuo käänteeseen myös uskottavuutta. Asteittain vahvistuvan kasvutarinan valossa Nixun osakkeen arvostus (2021e EV/S: 1,2x) näyttää maltilliselta. Toistamme osakkeen lisää-suosituksen ja tarkistamme tavoitehintaa 11,0 euroon (aik. 11,5 EUR). Nixusta julkaistu laaja analyysiraportti on luettavissa täältä.

Jalka siirtymässä takaisin kaasulle sulatteluvaiheen jälkeen

Nixu on vuoden 2014 listautumisen jälkeen laajentunut kansainvälisesti useilla yrityskaupoilla ja vahvistanut palvelutarjoomaansa vastaamaan kyberturvan markkinatrendeihin. Strategia on tuottanut tulosta ja Nixu on kasvanut viimeisen kuuden vuoden aikana keskimäärin 21 % vuodessa. Vuoden 2019 lopussa Nixun kasvutarina ajautui kuitenkin sulatteluvaiheeseen usean kansainvälisen yritysoston jälkeen. Tämän lisäksi koronatilanne pakotti yhtiön siirtämään jalkaa kaasulta jarrulle ja keskittymään lyhyellä aikavälillä kannattavuuden ja taseen suojeluun. Kustannussäästöt aiheuttivat vaihtuvuutta henkilöstöön, mikä on jarruttanut kasvua vielä alkuvuodesta koronatilanteen lisäksi. Verrattain nuorella markkinalla toimivana kasvuyhtiönä Nixun kyyti on todennäköisesti jatkossakin epätasaista ja haasteita varmasti ilmaantuu myös tulevina vuosina. Viimeisen kuuden vuoden aikana yhtiön panostukset kansainvälistymiseen, laaja-alaiseen kyberuhkaosaamiseen, omaan digitaaliseen alustaan sekä jatkuvien, skaalautuvien palvelumallien kehitykseen ovat kuitenkin luoneet selvää arvoa. Siten näemme Nixun tätä samaa kasvureseptiä toteuttavan strategian edelleen relevanttina, nyt kun yhtiö pääsee koronatilanteen helpottaessa jälleen painamaan kaasua kasvun suhteen.

Kyberturvamarkkinan pitkän aikavälin kasvuajurit vahvistuvat koronakriisin myötä

Koronapandemia osoitti, ettei kyberturvamarkkina ole täysin immuuni talouden suhdanteille, mikä heijastui Nixun ja verrokkiyhtiöiden kasvuun viime vuonna. Markkinan pitkän aikavälin kasvuajurit ovat edelleen terveet, ja koronan aiheuttaman digitalisaatioaallon pitäisi kiihdyttää kyberturvapalveluiden kysyntää tulevina vuosina, kun pandemian nojalla lykättyä organisaatioiden kyberturvavelkaa aletaan maksaa. Uudet digitaaliset liiketoimintamallit eivät myöskään ole pidemmän päälle mahdollisia ilman kyberturvaa. Tämän takia digitaalinen liiketoiminta ja IoT ovat luomassa Nixulle vahvasti kasvavan alueen perinteisen tietohallintoa palvelevan markkinan rinnalle. Kyberturvamarkkinan kasvunäkymät ovat houkutelleet sektorille myös paljon investointeja ja tänä päivänä kilpailu on kireää niin asiakkaista kuin osaajista.

Arvostus on maltillinen Nixun onnistuessa paluussa kasvupolulle

Ennusteillamme Nixun 2021e-2022e EV/liikevaihto-kertoimet ovat 1,2x ja 1,1x. Kertoimet ovat yhtiön historiaan nähden matalalla tasolla, mutta toisaalta niin on yhtiön kasvun ja kannattavuuden yhdistelmäkin tällä hetkellä. Tulospohjaisesta arvostuksesta joudutaan hakemaan tukea usean vuoden päästä. Nykyarvostuksella Nixun osakkeen tuotto-odotus on erittäin hyvällä tasolla yhtiön onnistuessa palaamaan strategiansa mukaiselle kasvupolulle tulevien vuosien aikana. Nixulla on kuitenkin vielä paljon todistettavaa kannattavan kasvun tekemisestä ulkomailla ja yritysostovetoinen kansainvälinen laajentuminen kohottaa osakkeen riskitasoa. Kokonaisuutena osakkeen tuotto/riski-suhde kallistuu mielestämme selvästi positiivisen puolelle.

Käy kauppaa. (Nixu)

Analyytikko / Kirjoittaja

Atte Riikola

Atte Riikola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 53,3 55,9 64,3
- kasvu-% 4,1% 4,9% 15,0%
Liikevoitto (EBIT) -0,7 1,2 2,6
- EBIT-% -1,3% 2,2% 4,1%
EPS (oik.) -0,12 0,12 0,27
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -80,8 75,8 32,9
EV/EBITDA 25,4 21,0 14,9
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

Yhtiöpäivitykset

inderesTV

Nixu on vuonna 1988 perustettu kyberturvallisuuspalveluihin erikoistunut asiantuntijayritys. Nixun suurin markkina on Suomi ja yhtiö on myös laajentunut Hollantiin, Ruotsiin sekä Tanskaan. Nixu on tietoturvaratkaisujen kokonaistoimittaja. Yhtiö ei siis ole ainoastaan tietoturvalaitteiden ja - teknologioiden jälleenmyyjä tai tietyille palvelualueille erikoistunut konsultti. Yhtiön pääasiallista kohderyhmää ovat suuret yritykset sekä julkishallinto.