Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Nixu
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 12.00 EUR
Kurssi: 10.50 EURKurssi hetkellä: 24.5.2019 - 7:22

Toistamme Nixun 12,0 euron tavoitehinnan, mutta nostamme suosituksemme lisää-tasolle (aik. vähennä). Nixun osake on laskenut edellisestä päivityksestämme (17.4.) noin 14 %. Kurssilaskun myötä osakkeen arvostus (2019e-2020e EV/S: 1,4x-1,2x) näyttää jälleen kohtuulliselta suhteessa yhtiön ja kyberturvamarkkinan kasvunäkymiin. Arvioimme tänä vuonna Nixun yrityskauppojen myötä kiihtyvän kasvun tukevan osakkeen arvostusta yhdessä yhtiön pitkän aikavälin kiinnostavan tarinan kanssa.

Alkuvuosi alkoi erinomaisesti ja kasvunäkymä on myös loppuvuodelle vahva

Nixu raportoi viime kuussa vahvasta vuoden aloituksesta, kun sen Q1-liikevaihto kasvoi 37 % 12,6 MEUR:oon. Kasvu oli alkuvuodesta täysin orgaanista, mikä on erinomainen suoritus. Vahvaa orgaanista kasvua selittävät viime vuonna solmitut suuret jatkuvaluonteiset kyberturvakumppanisopimukset sekä alkuvuoteen ajoittuneet kyberturvateknologioiden lisenssikaupat. Kasvunäkymää loppuvuodelle tukee vahvan orgaanisen kasvun jatkuminen sekä alkuvuodesta toteutetut yritysostot, jotka näkyvät yhtiön numeroissa Q2:sta alkaen.

Nixu ottamassa seuraavaa askelta kasvutarinassaan uusimpien yrityskauppojen avulla

Nixun maaliskuussa tiedottamat Vesper- ja Ezenta-yrityskaupat vahvistavat yhtiön markkina-asemaa Pohjois-Euroopassa sekä laajentavat strategisesti tärkeiden jatkuvien palveluiden tarjoamaa. Nixun viime vuosi meni aiempien kansainvälisten yrityskauppojen sulattelussa ja viime vuonna nähty kv-toimintojen tappiollisuus osoittaa, että Nixulla on ollut aiemmin operatiivisia haasteita ulkomaantoimintojen ylösajossa yritysostojen jälkeen. Yhtiö oli kuitenkin H2’18-tuloksen yhteydessä luottavainen, että viime vuonna käynnistetyt korjaavat toimenpiteet nostavat kv-toimintojen kannattavuutta selvästi tänä vuonna. Viimeisimmät yritysostot osaltaan vahvistavat, että yhtiö näyttää olevan valmis ottamaan seuraavan askeleen kasvutarinassaan ja aiemmat haasteet on saatu hallintaan.

Ennusteet ennallaan

Nixu ohjeistaa liikevaihtonsa kasvavan tänä vuonna yli 40 % ja käyttökatteen paranevan merkittävästi edellisvuodesta (2018: EBITDA -0,3 MEUR). Yhtiö on arvioinut kasvun pohjautuvan noin puoliksi orgaanisen ja epäorgaanisen kasvun välille. Ennusteemme ovat linjassa ohjeistuksen kanssa ja odotamme Nixun liikevaihdon kasvavan tänä vuonna 42 % 56,9 MEUR:oon. Vuonna 2020 odotamme liikevaihdon kasvavan 17 % 66,3 MEUR:oon. Arvioimme yritysostojen integraatioiden sekä kasvu- ja kansainvälistymispanostusten takia yhtiön kannattavuuden (oik. EBIT-%) jäävän vuosina 2019-2020 vielä vaatimattomalle 3-5 %:n tasolle. Nixun keskipitkän aikavälin tavoitteena on yli 10 %:n käyttökate-%.

Arvostus näyttää jälleen kohtuulliselta kasvunäkymiin peilattuna

Ennusteillamme Nixun vuosien 2019-2020 EV/Liikevaihto-kertoimet ovat 1,4x ja 1,2x. Kertoimet näyttävät kohtuullisilta ja ovat hyvin perusteltavissa Nixun vahvan kasvunäkymän valossa. Liikevaihtopohjainen arvostuspreemio (2019e-2020e: 7-3 %) suhteessa pääosin IT-konsulteista koostuvaan vertailuryhmään on myös kaventunut selvästi. Nixulle on myös historiassa hyväksytty selvästi nykytasoja korkeampia kertoimia. Emme näe kertoimissa kuitenkaan merkittävää nousuvaraa, mutta arvioimme Nixun yrityskauppojen myötä kiihtyvän kasvun tukevan osakkeen arvostusta lyhyellä tähtäimellä. Nixun pitkän aikavälin tarina on kiinnostava ja mielestämme nykyarvostus puoltaa jälleen ostojen jatkamista osakkeen suhteen. Voimakas yrityskauppavetoinen kansainvälinen laajentuminen pitää riskitason koholla.

Käy kauppaa. (Nixu)

Analyytikko / Kirjoittaja

Atte Riikola

Atte Riikola

Analyytikko

Lisätiedot
Mikael Rautanen

Mikael Rautanen

CEO, analyytikko

Lisätiedot

Nixu tarjoaa kyberturvapalveluita, missiona pitää digitaalinen yhteiskunta toiminnassa. Intohimomme on auttaa organisaatioita hyödyntämään digitalisaatio turvallisesti. Tuotamme yhdessä asiakkaidemme kanssa käytännönläheisiä ratkaisuja liiketoiminnan jatkuvuuden, digitaalisten palvelujen helpon saatavuuden ja tietosuojan varmistamiseksi. Haluamme olla paras työpaikka yli 400 kyberturva-ammattilaisen tiimillemme, joka tekee työtä käytännönläheisten ratkaisujen löytämiseksi. Nixun juuret ovat Pohjois-Euroopassa, mutta palvelemme asiakkaitamme ympäri maailman.

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 40,1 56,9 66,3
- kasvu-% 24,3% 41,7% 16,6%
Liikevoitto (EBIT) -1,5 1,4 3,2
- EBIT-% -3,6% 2,5% 4,8%
EPS (oik.) -0,18 0,13 0,32
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -42,5 79,8 32,9
EV/EBITDA -215,9 28,6 17,8
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet