Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Yhtiö: Nixu
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 11.00 EUR
Kurssi: 10.30 EUR
Kurssi hetkellä: 29.3.2019 - 7:25 Analyysi päivitetty: 1.3.2019

Toistamme Nixun lisää-suosituksen ja nostamme tavoitehintamme 11,0 euroon (aik. 9,5 euroa). Yhtiön eilen ja viime viikolla tiedottamat yrityskaupat vahvistavat yhtiön markkina-asemaa Pohjois-Euroopassa sekä laajentavat strategisesti tärkeiden jatkuvien palveluiden tarjoamaa. Nixun viime vuosi meni aiempien kansainvälisten yrityskauppojen sulattelussa ja nyt yhtiö näyttää olevan valmis ottamaan seuraavan askeleen kasvutarinassaan. Nixun arvostus (2019e-2020e EV/S 1,5x-1,3x) on kohonnut alkuvuoden kurssinousun myötä, mutta arvioimme yrityskauppojen myötä kiihtyvän kasvun tukevan osakkeen arvostusta yhdessä yhtiön pitkän aikavälin kiinnostavan tarinan kanssa.

Nixu kertoi eilen laajentavansa toimintaansa Tanskaan ostamalla tanskalaisen Ezentan. Kaupan myötä Nixu saavuttaa merkittävän jalansijan Tanskan melko fragmentoituneella markkinalla ja laajentaa jatkuvien palvelujen tarjoamaansa. Ezentan liikevaihto kasvoi viime vuonna 23 % 8,8 MEUR:oon ja käyttökate oli 4 % liikevaihdosta. Ezenta on erikoistunut jatkuviin teknologiapohjaisiin palveluihin ja kyberturvateknologioiden jälleenmyyntiin. Yhtiö työllistää vain 28 henkilöä, joten arvioimme liiketoimintamalliltaan suhteellisen matalakatteisen teknologialisenssien myynnin vastaavan yli puolta liikevaihdosta. Kauppahintana Nixu maksaa 5,25 MEUR käteisenä sekä omina osakkeina noin 0,87 MEUR. Lisäkauppahinta vuoden 2020 alussa on enintään 2,0 MEUR, jos vuoden 2019 kannattavuustavoitteet täyttyvät. Lisäkauppahinnasta riippuen yrityskaupan arvostus vastaa noin 0,7x-0,9x EV/Liikevaihto-kerrointa, mikä vaikuttaa kohtuulliselta.

Kaupan myötä Nixu pystyy tarjoamaan omia kyberturvallisuuspalveluitaan Ezentan asiakaskuntaan, joka käsityksemme mukaan koostuu sekä suurista että pääasiallisesti keskisuurista tanskalaisista yrityksistä. Ezenta tarjoaa tietomurtojen havainnointiin ja reagointiin (Managed Detection and Response, MDR) jatkuvaa palvelua, joka on yhdistettävissä Nixun CDC-valvomopalveluihin. Yhdistyminen vahvistaa näin ollen Nixun strategisesti tärkeiden jatkuvien palveluiden valikoimaa. Yrityskaupan myötä Nixu ottaa jälleen kasvutarinassaan askeleen kohti pitkän aikavälin visiotaan tulla halutuimmaksi kyberturvakumppaniksi Pohjois-Euroopan alueella pääkonttoriaan pitäville yhtiöille.

Nixu kertoi arvioivansa uudelleen vuoden 2019 ohjeistustaan (nyt lv:n kasvu >20 %, käyttökate paranee merkittävästi vuodesta 2018), kun yrityskauppa saadaan päätökseen huhtikuun alkuun mennessä. Lisäsimme alustavasti Ezenta-kaupan ja viime viikolla tiedotetun pienemmän Vesper-kaupan (kommentti luettavissa täällä) ennusteisiimme. Arvioimme Nixun aiemman kasvuohjeistuksen jo osaltaan pitäneen sisällään tulevia yrityskauppoja ja oletamme yhtiön orgaanisen kasvun olevan tänä vuonna noin 16 %:n ja vuonna 2020 noin 12 %:n tasolla. Epäorgaanisen kasvun myötä odotamme Nixun liikevaihdon kasvavan tänä vuonna 35 % 54,1 MEUR:oon (aik. 48,6 MEUR). Vuonna 2020 odotamme liikevaihdon kasvavan 17 % 63,2 MEUR:oon (aik. 56,6 MEUR). Arvioimme yritysostojen integraatioiden sekä kasvu- ja kansainvälistymispanostusten takia yhtiön kannattavuuden (oik. EBIT-%)  jäävän vuosina 2019-2020 vaatimattomalle 3-5 %:n tasolle.

Ennusteillamme Nixun vuosien 2019-2020 EV/Liikevaihto-kertoimet ovat 1,5x ja 1,3x. Kertoimet ovat kohonneet alkuvuoden kurssinousun myötä ja ne ovat reilun 10 %:n preemiolla suhteessa pääosin IT-konsulteista koostuvaan vertailuryhmään. Nixulle on kuitenkin historiassa hyväksytty myös selvästi nykytasoja korkeampiakin kertoimia. Vaikka emme näe kertoimissa enää juurikaan nousuvaraa, arvioimme Nixun yrityskauppojen myötä kiihtyvän kasvun tukevan osakkeen arvostusta lyhyellä tähtäimellä. Nixun pitkän aikavälin tarina on kiinnostava ja mielestämme nykyarvostus puoltaa vielä osakkeen kyydissä pysymistä. Voimakas yrityskauppavetoinen kansainvälinen laajentuminen pitää riskitason koholla.

Käy kauppaa. (Nixu)

Analyytikko / Kirjoittaja

Atte Riikola

Atte Riikola

Analyytikko

Lisätiedot
Mikael Rautanen

Mikael Rautanen

Toimitusjohtaja

Lisätiedot
Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 40,1 54,1 63,2
- kasvu-% 24,3% 34,9% 16,8%
Liikevoitto (EBIT) -1,5 1,3 3,0
- EBIT-% -3,6% 2,4% 4,7%
EPS (oik.) -0,18 0,12 0,30
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -42,5 86,5 34,2
EV/EBITDA -215,9 29,2 18,2
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

Nixu on vuonna 1988 perustettu kyberturvallisuuspalveluihin erikoistunut asiantuntijayritys. Nixun suurin markkina on Suomi ja yhtiö on myös laajentunut Hollantiin, Ruotsiin sekä Tanskaan. Nixu on tietoturvaratkaisujen kokonaistoimittaja. Yhtiö ei siis ole ainoastaan tietoturvalaitteiden ja - teknologioiden jälleenmyyjä tai tietyille palvelualueille erikoistunut konsultti. Yhtiön pääasiallista kohderyhmää ovat suuret yritykset sekä julkishallinto.