Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Nixu: Pieniä merkkejä kasvun piristymisestä

Analyytikon kommentti 15.10.2021 6:19 Nixu
Yhtiö: Nixu
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 9.00 EUR
Kurssi: 7.26 EUR
Kurssi hetkellä: 15.10.2021 - 6:04

Nixun Q3-luvuissa ei ollut odotetusti vielä syytä juhlaan, mutta alustavia merkkejä kasvukäänteestä on jo havaittavissa. Tulevina neljänneksinä Nixun liikevaihdon pitäisi kääntyä kasvuun piristyvän markkinakysynnän, kasvaneiden rekrytointien sekä uuden toimintamallin avulla, jonka jalkauttaminen organisaatioon on tänä vuonna ollut vielä enemmänkin kasvua jarruttava tekijä. Nixun osakkeen arvostus näyttää hyvin maltilliselta käänteen onnistuessa, mutta viime vuosien heikko suorittaminen ja käänteeseen liittyvät riskit eivät tee tuotto/riski-suhteesta vielä erittäin houkuttelevaa. Siten toistamme Nixun lisää-suosituksen ja laskemme tavoitehintaa 9,0 euroon (aik. 10,0 EUR).

Liiketoiminta menee pienin askelin kohti parempaa

Nixun Q3-liikevaihto kasvoi niukasti yhden prosentin ja oli 11,1 MEUR (Q3’20: 11,1 MEUR). Käyttökate puolestaan heikkeni vertailukaudesta ja oli 0,2 MEUR (Q3’20: 1,0 MEUR). Luvut olivat pitkälti linjassa puolivuotistasolle laaditun ennusteemme kanssa. Nixun alkuvuosi on mennyt uuden kansainvälisen toimintamallin jalkauttamisessa organisaatioon sekä rekrytointivajeen kuromisessa, mitkä osaltaan jarruttivat kasvua vielä Q3:lla. Nixu kuitenkin otti askeleita oikeaan suuntaan näillä alueilla ja syyskuun lopussa yhtiöllä oli 395 työntekijää (Q2’21: 385). Odotamme Nixun kasvun kiihtyvän tulevina neljänneksinä, kun kasvaneet rekrytoinnit ja uusi toimintamalli alkavat tukea liiketoiminnan kehittymistä.

Näkymät ennallaan – kysyntä on piristymässä Nixun kaikilla markkinoilla

Nixu toisti odotetusti näkymänsä ja ohjeistaa tälle vuodelle vakaata liikevaihdon kehitystä (2020: 53,3 MEUR) ja heikkenevää käyttökatetta (2020: 2,9 MEUR). Myynnissä Nixu on keväästä lähtien panostanut isompiin kokonaisuuksiin, joissa myyntisyklit ovat pidempiä, mutta sopimusten kokoluokat selvästi suurempia. Esimerkkinä näistä Nixu voitti vastikään julkisen sektorin laajan kyberturvan puitesopimuksen kilpailutuksen, joka voi Nixun arvion mukaan tuoda yhtiölle vuosittain miljoonaluokan liikevaihdon seuraavien neljän vuoden aikana. Nixun mukaan markkinakysyntä on yleisesti piristymässä kaikilla yhtiön markkina-alueilla. Koronatilanteen helpottaessa asiakasyritykset ovat jälleen valmiimpia sitoutumaan laajempiin kyberturvaprojekteihin, jonka lisäksi pandemian vuoksi jäihin laitettuja projekteja aletaan taas käynnistellä. Teimme Q3-raportin pohjalta ennusteisiimme absoluuttisin luvuin tarkasteltuna melko pieniä tarkistuksia alaspäin. Odotamme nyt Nixun liikevaihdon kääntyvän ensi vuonna 13 %:n kasvuun ja käyttökatemarginaalin paranevan välttävälle tasolle 6 %:iin (2021e 3,5 %).

Arvostuksen korjaantuminen vaatii kasvukäännettä

Nixun osakkeen arvostus (2021e-2022e EV/S: 1,1x-1,0x) näyttää hyvin matalalta, mikäli yhtiö onnistuu paluussa kannattavan kasvun uralle ensi vuodesta alkaen. Q3-raportin perusteella merkit käänteestä parempaan ovat jo ilmassa, mutta tuloksia joudutaan vielä odottelemaan hetken aikaa. Näkemyksemme mukaan osakkeen matalan arvostuksen purkautuminen vaatii kuitenkin taakseen todisteita kannattavasta kasvusta, ja nykyinen murrosvaihe pitää riskitason koholla. Siten osakkeen tuotto/riski-suhde ei vielä puolla vahvempaa näkemystä osakkeesta. Nixu tavoittelee strategiassaan vuosina 2022-2025 keskimäärin 15 %:n orgaanista kasvua ja vähintään 15 %:n käyttökatetta vuoteen 2025 mennessä. Kasvutavoitteiden toteutuessa osakkeessa olisi merkittävää nousupotentiaalia.

Käy kauppaa. (Nixu)

Analyytikko / Kirjoittaja

Atte Riikola

Atte Riikola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 53,3 53,1 60,0
- kasvu-% 4,1% -0,3% 12,9%
Liikevoitto (EBIT) -0,7 -0,2 1,5
- EBIT-% -1,3% -0,3% 2,6%
EPS (oik.) -0,12 -0,02 0,15
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -80,8 -453,1 47,7
EV/EBITDA 25,4 31,8 16,4
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Nixu on vuonna 1988 perustettu kyberturvallisuuspalveluihin erikoistunut asiantuntijayritys. Nixun suurin markkina on Suomi ja yhtiö on myös laajentunut Hollantiin, Ruotsiin sekä Tanskaan. Nixu on tietoturvaratkaisujen kokonaistoimittaja. Yhtiö ei siis ole ainoastaan tietoturvalaitteiden ja - teknologioiden jälleenmyyjä tai tietyille palvelualueille erikoistunut konsultti. Yhtiön pääasiallista kohderyhmää ovat suuret yritykset sekä julkishallinto.