Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Nixu Q1: Koronariskit varjostavat kasvutarinaa

Analyytikon kommentti 17.04.2020 8:02 Nixu
Yhtiö: Nixu
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 8.20 EUR
Kurssi: 8.22 EUR
Kurssi hetkellä: 17.4.2020 - 7:47

Laskemme Nixun suosituksen vähennä-tasolle (aik. lisää) osakekurssin saavutettua Q1-katsauksen jälkeen ennallaan säilyneen 8,2 euron tavoitehintamme. Koronavirus varjostaa Nixun lyhyen aikavälin näkymiä ja osakkeen riskitasoa kohottavat alkuvuodesta heikolla tasolla säilynyt kannattavuus sekä taseen ennestään koholla ollut velkavipu. Nixun pitkän aikavälin kasvutarina tarjoaa edelleen houkuttelevan tuottopotentiaalin osakkeelle, mutta tämän potentiaalin mukana tulee tällä hetkellä turhan reilu annos riskiä. Osakkeen arvostus (2020e-2021e EV/S 1,4x-1,2x) näyttää kurssinousun ja ennustelaskujen jälkeen neutraalilta ja puoltaa odottamaan parempia hetkiä osakkeen ostojen jatkamiseksi.

Q1-liikevaihto sai vielä tukea viime vuoden yritysostoista

Nixu julkisti eilen kevennetyn Q1-katsauksensa, joka oli kasvun osalta pitkälti linjassa ja kannattavuuden osalta hieman puolivuotistasolle laadittuja ennusteitamme heikompi. Yhtiön Q1-liikevaihto oli 14,0 MEUR, mikä vastaa 11 %:n kasvua vertailukauden 12,6 MEUR:sta. Kasvu oli täysin epäorgaanista, kun Ezenta- ja Vesper-yritysostot toivat vielä Q1:llä epäorgaanista tukea liikevaihtoon. Orgaaninen liikevaihto ei kuitenkaan kasvanut, mikä johtui osaltaan poikkeuksellisen vahvasta vertailukaudesta (Q1’19: org. kasvu 37 %). Positiivista oli strategisesti tärkeiden hallinnoitujen jatkuvien palveluiden 65 %:n kasvu. Kokonaisuudessaan jatkuvat palvelut muodostivat 38 % liikevaihdosta ja ne antavat nyt tärkeää tukea liikevaihdolle, kun koronaviruksen myötä heikkenevä talousympäristö varjostaa projektiliiketoiminnan kasvunäkymiä. Tähän mennessä koronan vaikutukset Nixun liiketoimintaan ovat olleet yhtiön mukaan vähäisiä, mutta vaikutukset alkavat heijastua numeroihin kunnolla vasta tulevina neljänneksinä, joihin näkyvyys on vielä hyvin heikko.

Kannattavuusparannus jäi alkuvuodesta piippuun

Nixun käyttökate oli Q1:llä -0,37 MEUR pakkasella kertaluonteisten uudelleenjärjestelykulujen (0,37 MEUR) jälkeen ja näistä oikaistuna käyttökate oli nollan tuntumassa. Nixu aloitti viime syksyn tulosvaroituksen jälkeen uusia kannattavuusparannukseen tähtääviä toimenpiteitä, jotka heijastuivat yhtiön mukaan maaliskuussa positiivisesti kannattavuuteen. Hieman paradoksaalisesti tammi-helmikuu sujui kuitenkin odotuksia heikommin, mikä painoi Q1:n  kannattavuuden epätyydyttävälle tasolle. Tänä vuonna yhtiö keskittyy erityisesti turvaamaan tulovirtansa ja tehostamaan toimintaansa, jotta koronakriisin päättyessä yhtiö olisi entistä vahvempi ja tehokkaampi toteuttamaan kasvustrategiaansa. Yhtiö neuvottelee myös parhaillaan uusista vieraan pääoman rahoitusjärjestelyistä, joilla turvataan riittävät kassavarat koronaviruksen aiheuttamien mahdollisten yllätysten varalle. Nixu on selvästi alkuvuodesta aloittanut nopeasti toimenpiteet varautuakseen koronaviruksen vaikutuksiin, mutta yhtiön tällä hetkellä heikko kannattavuus yhdistettynä jo ennestään kohonneeseen velkavipuun (Q4’19: gearing 45 %) kohottaa osakkeen riskitasoa.

Viimeisen kuukauden kurssinousu ja kohonneet koronariskit puoltavat varovaisempaa näkemystä osakkeeseen

Tarkistimme ennusteitamme alaspäin ja odotamme Nixun liikevaihdon pysyvän tänä vuonna vakaana noin 51,1 MEUR:ssa (aik. +3 %) ja käyttökatteen olevan -0,2 MEUR (aik. 1,2 MEUR). Ennusteillamme Nixun 2020e-2021e EV/liikevaihto-kertoimet ovat 1,4x ja 1,2x. Kertoimet ovat yhtiölle historiaan nähden edelleen matalalla tasolla, mutta toisaalta niin on yhtiön kasvun ja kannattavuuden yhdistelmäkin tällä hetkellä. Tulospohjaisesta arvostuksesta joudutaan hakemaan tukea usean vuoden päästä. Nixun pitkän aikavälin tavoitteet ovat kunnianhimoisia ja yhtiö tavoittelee 15-25 % orgaanista kasvua vuosina 2020-2024. Käyttökatteen tavoitteena on yli 15 %:n taso vuonna 2024. Mikäli yhtiö etenee tällä strategiapolulla edes osittain, on osakkeen tuotto-odotus tulevina vuosina erittäin hyvä. Nixun osake on noussut edellisestä (12.3.) päivityksestämme noin 13 % ja samaan aikaan koronapandemiaan liittyvät riskit ovat kasvaneet, minkä vuoksi jäämme odottelemaan parempia ostopaikkoja. Isossa kuvassa nykyinen kriisi vahvistaa kyberturvamarkkinan entuudestaan vahvoja pitkän aikavälin fundamentteja ja arvioimme Nixulla olevan hyvät edellytykset palata takaisin kasvupolulle, kunhan kriisi aikanaan helpottaa.

Käy kauppaa. (Nixu)

Analyytikko / Kirjoittaja

Atte Riikola

Atte Riikola

Analyytikko

Lisätiedot
Mikael Rautanen

Mikael Rautanen

Toimitusjohtaja

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 51,2 51,1 61,3
- kasvu-% 27,5% -0,2% 20,0%
Liikevoitto (EBIT) -2,6 -2,2 1,6
- EBIT-% -5,1% -4,3% 2,6%
EPS (oik.) -0,19 -0,25 0,17
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -54,8 -32,9 48,7
EV/EBITDA 101,3 -333,8 19,4
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Nixu on vuonna 1988 perustettu kyberturvallisuuspalveluihin erikoistunut asiantuntijayritys. Nixun suurin markkina on Suomi ja yhtiö on myös laajentunut Hollantiin, Ruotsiin sekä Tanskaan. Nixu on tietoturvaratkaisujen kokonaistoimittaja. Yhtiö ei siis ole ainoastaan tietoturvalaitteiden ja - teknologioiden jälleenmyyjä tai tietyille palvelualueille erikoistunut konsultti. Yhtiön pääasiallista kohderyhmää ovat suuret yritykset sekä julkishallinto.