Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Nixu
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 11.50 EUR
Kurssi: 10.85 EUR
Kurssi hetkellä: 15.4.2021 - 9:11

Nixun aamulla julkaisema kevennetty Q1-katsaus oli pieni pettymys peilattuna puolivuotistasolle laadittuihin ennusteisiimme nähden. Yhtiön käyttökate parani selvästi heikosta vertailukaudesta, mutta koronatilanne ja muutokset organisaatiossa jarruttivat kasvua odotuksiamme enemmän vielä alkuvuodesta. Nixu kuitenkin toisti kasvavaa liikevaihtoa ja paranevaa käyttökatetta ennakoivan ohjeistuksensa, joten kasvun osalta odotettavissa on selkeä ryhtiliike toisella vuosipuoliskolla.

Nixun Q1-liikevaihto laski 6 % 13,1 MEUR:oon (Q1’20: 14,0 MEUR). Liikevaihdon alkuvuoden kehityksen perusteella H1:n kehitys näyttäisi jäävän jonkin verran alle ennustamamme 3 %:n kasvun, sillä se vaatisi noin 12 %:n kasvua Q2:lla. Liikevaihdon pehmeän kehityksen taustalla on edelleen koronatilanne, joka jarruttaa kyberturvapalveluiden kysyntää lyhyellä aikavälillä. Lisäksi viime vuonna tehtyjen säästötoimenpiteiden jälkeen Nixu lähti tähän vuoteen pienemmällä henkilöstömäärällä, mikä näkyy liikevaihdossa.  

Nixun kannattavuus parani alkuvuodesta, kun viime vuonna tehdyt kustannussäästöt näkyivät odotetusti tuloksessa. Q1:n käyttökate oli 0,37 MEUR, mikä heijastelee selkeää parannusta pehmeästä vertailukaudesta (Q1’20: -0,37 MEUR). Oikaistu käyttökate oli 0,44 MEUR (Q1’20: 0,01 MEUR). Ennusteemme odottaa tällä hetkellä H1:ltä 1,5 MEUR:n käyttökatetta, joten siihen peilattuna alkuvuoden tuloskehitys oli kuitenkin lievä pettymys.

Vaisusta vuoden aloituksesta huolimatta Nixu toisti näkymänsä ja ohjeistaa liikevaihtonsa kasvavan orgaanisesti ja käyttökatteen paranevan edellisvuodesta (2020: 2,9 MEUR). Nixu on jo aiemmin viestinyt kuluvan vuoden kasvun painottuvan H2:lle, joten sinänsä alkuvuoden vaisut luvut eivät tulleet täytenä yllätyksenä. Yhtiö arvioi edelleen liiketoiminnan tahdin kiihtyvän kesää kohti, kun uudet rekrytoinnit ja uusi toimintamalli yhdessä kyberturvamarkkinan piristyvän näkymän kanssa alkavat heijastua kasvuun. Ennusteemme ennen Q1-katsausta odotti tälle vuodelle 8 %:n liikevaihdon kasvua ja 3,7 MEUR:n käyttökatetta (2020: 2,9 MEUR), ja alustavan arviomme perusteella ennusteissa on jonkin verran laskupainetta.

Lähde: Inderes

Käy kauppaa. (Nixu)

Analyytikko / Kirjoittaja

Atte Riikola

Atte Riikola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 53,3 57,5 66,1
- kasvu-% 4,1% 8,0% 15,0%
Liikevoitto (EBIT) -0,7 1,6 3,2
- EBIT-% -1,3% 2,8% 4,8%
EPS (oik.) -0,12 0,17 0,34
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -80,8 63,3 31,8
EV/EBITDA 25,4 22,4 15,9
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Nixu on vuonna 1988 perustettu kyberturvallisuuspalveluihin erikoistunut asiantuntijayritys. Nixun suurin markkina on Suomi ja yhtiö on myös laajentunut Hollantiin, Ruotsiin sekä Tanskaan. Nixu on tietoturvaratkaisujen kokonaistoimittaja. Yhtiö ei siis ole ainoastaan tietoturvalaitteiden ja - teknologioiden jälleenmyyjä tai tietyille palvelualueille erikoistunut konsultti. Yhtiön pääasiallista kohderyhmää ovat suuret yritykset sekä julkishallinto.