Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Nixu
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 8.50 EUR
Kurssi: 8.36 EUR
Kurssi hetkellä: 13.10.2020 - 8:55

Nixun aamulla julkaisema kevennetty Q3-katsaus oli pitkälti odotustemme mukainen. Yhtiö liikevaihto kasvoi maltillisesti koronasta huolimatta ja käyttökate parani selvästi alkuvuodesta heijastellen kustannussäästöohjelman onnistumista. Yhtiö myös antoi uuden tänä vuonna kasvavaa liikevaihtoa ja paranevaa kannattavuutta ennakoivan ohjeistuksen, mikä on hyvin linjassa odotustemme kanssa.

Nixun Q3-liikevaihto kasvoi 4 % 11,1 MEUR:oon. Liikevaihto on hyvin linjassa H2:lle edellisvuoteen nähden vakaata liikevaihtoa odottavan ennusteemme kanssa, kun samalla huomioidaan Nixun tiedottama H1:ltä myöhemmälle siirtyvä noin 1,6 MEUR:n liikevaihdon oikaisu liittyen tiettyjen Tanskan markkinan teknologian jälleenmyynnin asiakassopimusten tuloutusajankohdassa. Oikaisuilla ei ole kassavaikutusta. Nixun mukaan Q3:n kehitys ylitti yhtiön omat varovaiset odotukset, vaikka asiakkaiden ostokäyttäytymisessä on edelleen havaittavissa varovaisuutta. Varovaisuudesta huolimatta uusien tilausten määrä ylitti Q3:lla edellisvuoden tason, mikä antaa tukea loppuvuoden kehityksen suhteen.

Liikevaihtoon tehty oikaisu sekoittaa lukuja aiemmasta myös käyttökatteen osalta, mutta isossa kuvassa Nixun kannattavuusparannus eteni Q3:lla hyvin ja yhtiön alkuvuodesta toteuttama kustannussäästöohjelma heijastuu nyt kannattavuuteen positiivisesti. Nixun 1-9/2020 käyttökate oli 1,1 MEUR, kun uusilla korjatuilla luvuilla H1:n käyttökate oli 0,06 MEUR heijastellen vahvaa kannattavuusparannusta Q3:lla. Lyhyellä aikavälillä Nixu asettaa edelleen kannattavuuden voimakkaan kasvun tavoittelun edelle koronatilanteen vuoksi.

Nixu antoi uuden ohjeistuksen, vaikka koronapandemia luo edelleen epävarmuutta loppuvuoden kehityksen suhteen. Nixu arvioi nyt liikevaihdon (2019: 51,2 MEUR) kasvavan ja käyttökatteen (2019: 1,0 MEUR) paranevan edellisestä tilikaudesta. Kuluvan vuoden ennusteemme odottaa tällä hetkellä Nixulta 54,6 MEUR:n liikevaihtoa ja 1,3 MEUR:n käyttökatetta ja on siten hyvin linjassa ohjeistuksen kanssa.

Käy kauppaa. (Nixu)

Analyytikko / Kirjoittaja

Atte Riikola

Atte Riikola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 51,2 54,6 60,1
- kasvu-% 27,5% 6,7% 10,0%
Liikevoitto (EBIT) -2,6 -0,8 0,8
- EBIT-% -5,1% -1,5% 1,3%
EPS (oik.) -0,19 -0,06 0,10
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -54,8 -142,2 87,8
EV/EBITDA 101,3 52,0 24,4
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Nixu on vuonna 1988 perustettu kyberturvallisuuspalveluihin erikoistunut asiantuntijayritys. Nixun suurin markkina on Suomi ja yhtiö on myös laajentunut Hollantiin, Ruotsiin sekä Tanskaan. Nixu on tietoturvaratkaisujen kokonaistoimittaja. Yhtiö ei siis ole ainoastaan tietoturvalaitteiden ja - teknologioiden jälleenmyyjä tai tietyille palvelualueille erikoistunut konsultti. Yhtiön pääasiallista kohderyhmää ovat suuret yritykset sekä julkishallinto.