Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Nixu
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 9.50 EUR
Kurssi: 8.58 EUR
Kurssi hetkellä: 14.10.2020 - 7:35

Toistamme Nixun lisää-suosituksen ja tarkistamme tavoitehintaa 9,5 euroon (aik. 8,5 EUR). Q3-raportti osoitti yhtiön kannattavuusparannuksen jatkuneen oikeilla urilla ja koronatilanteen suhteen pahin näyttäisi olevan takanapäin. Tämän myötä varovainen positiivinen näkemyksemme osakkeesta sai vahvistusta ja arvioimme Nixun lyhyen aikavälin haasteiden alta esiin kuoriutuvan kasvutarinan ottavan jatkossa asteittain enemmän roolia osakkeen hinnoittelussa. Siihen nähden osakkeen nykyinen arvostus (2020 EV/S 1,3x) näyttää maltilliselta.

Q3-liikevaihto kasvoi maltillisesti koronasta huolimatta

Nixun Q3-liikevaihto kasvoi 4 % 11,1 MEUR:oon ja oli hyvin linjassa loppuvuodelle vakaata kehitystä odottavien ennusteidemme kanssa. Nixun mukaan Q3:n kehitys ylitti yhtiön omat varovaiset odotukset, vaikka asiakkaiden ostokäyttäytymisessä on edelleen havaittavissa varovaisuutta koronatilanteen vuoksi. Varovaisuudesta huolimatta uusien tilausten määrä ylitti Q3:lla edellisvuoden tason, mikä antaa tukea loppuvuoden kehityksen suhteen. Tätä heijastellen Nixu palautti ohjeistuksensa ja arvioi nyt liikevaihdon (2019: 51,2 MEUR) kasvavan ja käyttökatteen (2019: 1,0 MEUR) paranevan edellisestä tilikaudesta.

Kannattavuusparannus etenee mallikkaasti

Nixun kannattavuusparannus eteni Q3:lla hyvin ja yhtiön alkuvuonna toteuttama kustannussäästöohjelma heijastuu nyt kannattavuuteen positiivisesti. Nixun käyttökate oli Q3:lla 1,0 MEUR, mikä osoittaa selvää käännettä alkuvuodesta (Q2: 0,42 MEUR ja Q1: -0,37 MEUR). Tämä vahvistaa luottamusta, että yhtiön toteuttamat toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi toimivat ja kannattavuusperusta on saatu viime neljänneksien aikana kuntoon. Näin myös alkuvuodesta pinnalla olleet taseriskit ovat pienentyneet olennaisesti, eikä Nixun ole tarvinnut käyttää toukokuussa solmittua 4 MEUR:n luottolimiittiä, jolla varauduttiin koronan aiheuttamien yllätysten varalle. Lyhyellä aikavälillä Nixu asettaa edelleen kannattavuuden voimakkaan kasvun tavoittelun edelle koronan vuoksi, mutta onnistuneen kannattavuusperustan korjauksen jälkeen yhtiön kyky laittaa kasvuvaihde takaisin silmään on kuitenkin selvästi aiempaa parempi.

Kiinnostava pitkän aikavälin kasvutarina alkaa jälleen kuoriutua esiin lyhyen aikavälin haasteiden alta

Nixun näkymien oltua pitkälti linjassa odotustemme kanssa nostimme Q3-raportin pohjalta absoluuttisesti vain melko lievästi lähivuosien tulosennusteitamme. Luottamus ennusteita kohtaan kuitenkin vahvistui numeroiden mentyä jälleen oikeaan suuntaan Q3:lla. Positiivisen kehityksen jatkuessa arvioimme myös sijoittajien siirtävän asteittain katseitaan Nixun lyhyen aikavälin haasteista takaisin yhtiön kiinnostavaan pitkän aikavälin kasvutarinaan, mikä tukisi osakkeen arvostusta. Odotamme nyt Nixun liikevaihdon kasvavan tänä vuonna 6 % 54,1 MEUR:oon ja käyttökatteen olevan 2,0 MEUR (aik. 1,3 MEUR), mikä vastaa 4 %:n käyttökatemarginaalia. Ensi vuodelle ennustamme 10 %:n kasvua ja 5 %:n käyttökatetta. Nixun keskipitkän aikavälin tavoitteena on edelleen 15-25 %:n vuosittainen orgaaninen kasvu.

Asteittain vahvistuva tarina tukee osakkeen arvostusta

Ennusteillamme Nixun 2020e-2021e EV/liikevaihto-kertoimet ovat 1,3x ja 1,2x. Kertoimet ovat yhtiön historiaan nähden matalalla tasolla, mutta toisaalta niin on yhtiön kasvun ja kannattavuuden yhdistelmä myös tällä hetkellä. Tulospohjaisesta arvostuksesta joudutaan hakemaan tukea usean vuoden päästä. Isossa kuvassa koronakriisi vahvistaa kyberturvamarkkinan entuudestaan vahvoja pitkän aikavälin fundamentteja ja Nixulla on hyvät edellytykset palata takaisin kasvupolulle tilanteen helpottaessa. Vaikka osakkeen arvostus näyttää lyhyellä tähtäimellä neutraalilta, alkaa kiinnostus Nixun pitkän aikavälin kasvutarinaa kohtaan vahvistua, kun kannattavuuteen ja taseeseen liittyvät lyhyen aikavälin riskit ovat poistumassa näyttämöltä.

Käy kauppaa. (Nixu)

Analyytikko / Kirjoittaja

Atte Riikola

Atte Riikola

Analyytikko

Lisätiedot
Mikael Rautanen

Mikael Rautanen

Toimitusjohtaja

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 51,2 54,1 59,5
- kasvu-% 27,5% 5,7% 10,0%
Liikevoitto (EBIT) -2,6 -0,1 1,0
- EBIT-% -5,1% -0,2% 1,7%
EPS (oik.) -0,19 0,02 0,12
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -54,8 518,6 69,7
EV/EBITDA 101,3 34,1 22,7
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Nixu on vuonna 1988 perustettu kyberturvallisuuspalveluihin erikoistunut asiantuntijayritys. Nixun suurin markkina on Suomi ja yhtiö on myös laajentunut Hollantiin, Ruotsiin sekä Tanskaan. Nixu on tietoturvaratkaisujen kokonaistoimittaja. Yhtiö ei siis ole ainoastaan tietoturvalaitteiden ja - teknologioiden jälleenmyyjä tai tietyille palvelualueille erikoistunut konsultti. Yhtiön pääasiallista kohderyhmää ovat suuret yritykset sekä julkishallinto.