Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Nixu: Vuosi 2021 menee perustanrakennukseen

Analyytikon kommentti 24.06.2021 7:07 Nixu
Yhtiö: Nixu
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 10.00 EUR
Kurssi: 8.14 EUR
Kurssi hetkellä: 24.6.2021 - 6:52

Toistamme lisää-suosituksen ja laskemme tavoitehinnan 10,0 euroon (aik. 11,0) heijastellen ennustemuutoksia. Nixu laski eilen kuluvan vuoden ohjeistusta organisaatiomuutoksen, odotettua hitaampien rekrytointien ja kertaerien painamana. Vuodesta 2021 näyttäisi muodostuvan välivuosi, kun yhtiö uudistaa merkittävästi organisaatiomalliaan ja toipuu koronan aiheuttamasta iskusta. Näemme heikkouden väliaikaisena ja odotamme yhtiön palaavan kasvu-uralle vuoden loppua kohden ja kasvun voimistuvan ensi vuonna. Kurssilaskun ja laskeneiden ennusteiden valossa Nixun osakkeen arvostus (2021e EV/S: 1,2x) näyttää maltilliselta, mikäli yhtiö palaa ennusteemme mukaisesti kannattavan kasvun uralle vuodesta 2022.

Liikevaihto- ja tulosohjeistusta laskettiin

Nixu arvioi päivitetyssä ohjeistuksessaan liikevaihtonsa pysyvän samalla tasolla (aiemmin: kasvaa) ja käyttökatteen heikkenevän tilikaudesta 2020 (aiemmin: paranevan). Nixu uudisti toimintamalliaan Q1:llä ja muutti organisaatiorakennettaan vastaamaan yhtiön kansainvälistymistavoitteita. Nämä uudistukset yhdessä odotettua hitaamman rekrytoinnin kanssa ovat jarruttaneet alkuvuoden liikevaihdon kehitystä. Vastaavasti kannattavuutta rasittavat kansainvälisen toimintamallin konsernilaajuiseen käyttöönottoon liittyvät kulut. Lisäksi käyttökatetta rasittaa kertaluonteinen 0,3 MEUR kustannus vuonna 2020 Hollannissa vastaanotettuihin koronatukien takaisinmaksuun liittyen. Arviomme mukaan tulosvaroitus heijastelee heikkona jatkunutta liikevaihdon kehitystä Q2:n aikana (Q1: -6 %). Yhtiö kuitenkin odottaa liikevaihdon kasvavan H2:lla markkinakysynnän ja lisääntyneiden rekrytointien tukemana. Pidemmällä aikavälillä uuden toimintamallin arvioidaan tehostavan yhtiön toimintaa.

Laskimme pääosin kuluvan vuoden ennusteita

Laskimme kuluvan vuoden liikevaihtoennustetta 5 % vertailukauden tasolle 53 MEUR:oon ja käyttökatetta reilun miljoonan 2,1 MEUR:oon (2020: 2,9 MEUR). Laskimme vuosien 2022-23 liikevaihtoennusteita 5 % ja tulosennusteita  reilu 5 %. Ennustamme Nixun palaavan ensi vuonna selkeälle kasvu-uralle ja liikevaihdon kasvavan 15 % vuosina 2022-23. Lisäksi ennustamme käyttökate-%:n nousevan 7-8 %:iin (2021e: 4 %).

Pitkän aikavälin näkymät ennallaan

Arvioimme Nixulla olevan hyvät edellytykset palata vahvalle kasvu-uralle ensi vuodesta, kun yhtiö saa tänä vuonna laitettua kotipesän kuntoon. Koronan aiheuttaman digitalisaatioaallon pitäisi kiihdyttää kyberturvapalveluiden kysyntää tulevina vuosina, kun pandemian nojalla lykättyä organisaatioiden kyberturvavelkaa aletaan maksaa. Uudet digitaaliset liiketoimintamallit eivät myöskään ole pidemmän päälle mahdollisia ilman kyberturvaa. Siten näemme markkinan pitkän aikavälin fundamentit yhä suotuisina, vaikka lyhyen aikavälin kysyntä on ollut nihkeää.

Nixu on pudonnut käänneyhtiöksi, tuotto-odotus on hyvä jos paluu kasvuyhtiöksi onnistuu

Laskeneilla ennusteillamme Nixun 2021e-2022e EV/liikevaihto-kertoimet ovat 1,2x ja 1,0x. Kertoimet ovat yhtiön historiaan nähden matalalla tasolla, mutta toisaalta niin on yhtiön kasvun ja kannattavuuden yhdistelmäkin tällä hetkellä. Tulospohjaisesta arvostuksesta joudutaan hakemaan tukea usean vuoden päästä. Nykyarvostuksella Nixun osakkeen tuotto-odotus on edelleen hyvällä tasolla yhtiön onnistuessa palaamaan strategiansa mukaiselle kasvupolulle tulevien vuosien aikana. Nixulla on kuitenkin vielä paljon todistettavaa kannattavan kasvun tekemisestä ulkomailla ja nykyinen murrosvaihe pitää osakkeen riskitason koholla.

Käy kauppaa. (Nixu)

Analyytikko / Kirjoittaja

Atte Riikola

Atte Riikola

Analyytikko

Lisätiedot
Mikael Rautanen

Mikael Rautanen

Toimitusjohtaja, analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 53,3 53,3 61,3
- kasvu-% 4,1% 0,1% 15,0%
Liikevoitto (EBIT) -0,7 0,0 2,4
- EBIT-% -1,3% -0,1% 3,9%
EPS (oik.) -0,12 -0,02 0,25
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -80,8 -483,9 33,0
EV/EBITDA 25,4 31,3 14,6
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

Nixu on vuonna 1988 perustettu kyberturvallisuuspalveluihin erikoistunut asiantuntijayritys. Nixun suurin markkina on Suomi ja yhtiö on myös laajentunut Hollantiin, Ruotsiin sekä Tanskaan. Nixu on tietoturvaratkaisujen kokonaistoimittaja. Yhtiö ei siis ole ainoastaan tietoturvalaitteiden ja - teknologioiden jälleenmyyjä tai tietyille palvelualueille erikoistunut konsultti. Yhtiön pääasiallista kohderyhmää ovat suuret yritykset sekä julkishallinto.