Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Yhtiö: Nixu
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 10.00 EUR
Kurssi: 7.74 EUR
Kurssi hetkellä: 13.9.2021 - 8:52 Analyysi päivitetty: 13.8.2021

Nixu julkaisi aamulla uudet päivitetyt taloudelliset tavoitteet vuosille 2022-2025, jotka huokuvat kunnianhimoa palata takaisin vahvalle kannattavan kasvun polulle. Nixun kasvuhistorian valossa tavoitteet ovat saavutettavissa, mutta vaikeiden viime vuosien jälkeen yhtiöllä on arviomme mukaan vielä paljon todistettavaa, jotta osakemarkkina alkaisi hinnoitella tavoitetasoa todennäköisenä skenaariona. Nixu kertoo tavoitteiden taustalla olevasta strategiasta tarkemmin tänään klo 13 alkavassa pääomamarkkinapäivässä, jonka webcast-lähetystä voi seurata täältä.

Vuosina 2022-2025 Nixu tavoittelee vuosittain keskimäärin 15 %:n liikevaihdon orgaanista kasvua. Tämän päälle yhtiö tavoittelee yritysostoilla vuosittain keskimäärin 10 %:n epäorgaanista kasvua. Orgaanista kasvua haetaan Nixun portfoliossa olevista nykyisistä palveluista laajentamalla Nixun markkinaläsnäoloa Suomen ulkopuolisissa markkinoissa Pohjois-Euroopassa. Yritysostoja yhtiö kartoittaa nykyisillä kohdemarkkinoilla strategiajakson alussa. Nixu uskoo, että kyberturvapalveluiden markkinan kasvu tulee palaamaan noin 10 %:n vuosittaiselle tasolle, mikä antaa vetoapua orgaanisen kasvun tavoittelulle.

Nixu on aiemmin panostanut vahvasti kansainvälisten toimintojensa sekä uusien palvelumallien rakentamiseen, millä on ollut negatiivinen vaikutus yhtiön kannattavuuteen. Nyt Nixu tavoittelee strategiakaudella tasapainoisempaa lähestymistä kannattavaan kasvuun. Yhtiö tavoittelee vuosittain kasvavaa käyttökateprosenttia, jonka odotetaan saavuttavan 15 %:n tason vuoteen 2025 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen vaatii yhtiöltä kannattavan kasvun saavuttamista ulkomailla, jonka osalta yhtiöllä on vielä paljon todistettavaa. Tänä vuonna tehdyn siirtymän uuteen maiden rajat ylittävään toimintamalliin pitäisi tukea kannattavuusparannusta.

Nixun kasvustrategian keskiössä on edelleen jatkuvien palveluiden kasvu, joilla liiketoimintaan voidaan rakentaa parempaa ennustettavuutta ja skaalautuvuutta. Nixu tavoittelee jatkuvien palveluiden osuudeksi yli kahta kolmasosaa kokonaisliikevaihdosta (H1’21: 36 %). Aiemmin Nixun painopiste oli erityisesti teknologiapohjaisissa hallinnoiduissa palveluissa (esim. CDC-valvomopalvelu), joiden odotetaan edelleen kasvavan konsultointipalveluita nopeammin. Hallinnoitujen palveluiden portfoliossa painopiste on kuitenkin enenevästi lisäarvoa tuottavissa jatkuvissa asiantuntijapalveluissa, jotka toimivat tiiviisti yhdessä teknologiakomponenttien kanssa korkealuokkaisen tarjoaman luomiseksi.

Ennusteemme odottaa tällä hetkellä Nixulle vuosille 2022-2025 keskimäärin 12,7 %:n liikevaihdon kasvua ja käyttökatteen (2025e 10 %) jäävän selvästi tavoitetason alle. Nixun osakkeen arvostus (2021e-2022e EV/S: 1,2x-1,0x) näyttää matalalta, mikäli yhtiö onnistuu paluussa kannattavan kasvun uralle ensi vuodesta alkaen. Kasvutavoitteiden toteutuessa osakkeessa olisi merkittävää nousupotentiaalia tulevien vuosien aikana. Nixun tulee kuitenkin ensiksi todistaa paluu kasvupolulle, jotta sijoittajien luottamus yhtiön kasvutarinaa kohtaan lähtisi vahvistumaan. Tähän haetaan askelmerkkejä tänään pääomamarkkinapäivästä.

Käy kauppaa. (Nixu)

Analyytikko / Kirjoittaja

Atte Riikola

Atte Riikola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 53,3 53,7 61,3
- kasvu-% 4,1% 0,9% 14,0%
Liikevoitto (EBIT) -0,7 0,2 2,4
- EBIT-% -1,3% 0,4% 4,0%
EPS (oik.) -0,12 0,02 0,25
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -80,8 339,4 31,2
EV/EBITDA 25,4 28,1 13,7
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Nixu on vuonna 1988 perustettu kyberturvallisuuspalveluihin erikoistunut asiantuntijayritys. Nixun suurin markkina on Suomi ja yhtiö on myös laajentunut Hollantiin, Ruotsiin sekä Tanskaan. Nixu on tietoturvaratkaisujen kokonaistoimittaja. Yhtiö ei siis ole ainoastaan tietoturvalaitteiden ja - teknologioiden jälleenmyyjä tai tietyille palvelualueille erikoistunut konsultti. Yhtiön pääasiallista kohderyhmää ovat suuret yritykset sekä julkishallinto.