Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: NoHo Partners
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 9.00 EUR
Kurssi: 7.82 EUR
Kurssi hetkellä: 11.5.2022 - 5:48 Analyysi päivitetty: 10.5.2022

Toistamme NoHon 9,0 euron tavoitehintamme ja lisää-suosituksen yllätyksettömän Q1-raportin jälkeen. Yhtiön liiketoiminta elpyy nyt vauhdilla ja lähikuukaudet tulevat olemaan erittäin vahvoja. Kuluttajien heikentyvä ostovoima heittää tummia pilviä vuoden jälkipuoliskon näkymien ylle. Yhtiö on kuitenkin erinomaisessa tuloskunnossa ja vahva kassavirta laskee taseen riskitasoa nopeasti. Emme ole tehneet ennusteisiimme juurikaan muutoksia ja näemme edelleen osakkeen riski/tuotto-suhteen hyvänä.

Täysin odotettu raportti

NoHon liikevaihto oli linjassa ennakkotietojen kanssa 48 MEUR:ssa. Kvartaali oli kaksijakoinen, tammikuun ollessa yhtiölle vielä yksi pandemia-ajan vaikeimpia ravintolarajoituksista johtuen. Kvartaalin loppua kohden kysyntä elpyi voimakkaasti, kun rajoitukset poistuivat ja maaliskuu oli jo erittäin vahva. Yhtiön liikevoitto oli odotetusti noin miljoona euroa tappiolla. Yhtiö ei odotuksiemme vastaisesti saanut Suomen valtiolta tukia rajoituksiin liittyen, mutta vastaavasti Norjan ja Tanskan tuet olivat tammikuun rajoitusten osalta selvästi odotuksia avokätisempiä (Q1’22: 2,1 MEUR). Näin ollen tukipotti oli yhteensä hieman odotuksiamme korkeampi. NoHon kassavirta kehittyi katsauskaudella odotetusti ja IFRS16-oikaistut nettovelat laskivat hieman alle 150 MEUR:oon. Yhtiö totesi raportissaan suoraan, että loppuvuoden kassavirta tullaan käyttämään taseen vahvistamiseen. Tämä on tervetullut uutinen, sillä yhtiön tase on tällä hetkellä turhan velkainen ja nostaa yhtiön riskitasoa selvästi. Laskelmiemme mukaan yhtiön tase tulee 2022 lopussa olemaan varsin neutraalissa asennossa ja sen ei enää pitäisi oleellisesti nostaa yhtiön riskitasoa.

Lyhyen aikavälin näkymä erittäin hyvä, heikentyvä talous antaa vastatuulta vuoden jälkipuoliskolle

Q2 on lähtenyt liikkeelle vahvasti ja huhtikuun numerot olivat täysin linjassa odotuksiimme (liikevaihto 29 MEUR ja operatiivinen kassavirta 4,5 MEUR). Yhtiö myös antoi tarkan ohjeistuksen touko-kesäkuulle, joiden odotetaan olevan erittäin vahvoja patoutuneen kysynnän purkautuessa jääkiekon MM-kisojen ansiosta. Koko vuoden osalta yhtiö ohjeistaa odotuksiemme mukaisesti yli 300 MEUR:n liikevaihtoa sekä noin 7 %:n liikevoittomarginaalia. Q1-numerot huomioiden yhtiö ohjeistaa loppuvuodelle yli 250 MEUR:n liikevaihtoa sekä noin 9 %:n liikevoittomarginaalia. Ohjeistus tarjoaa selkeää katetta yhtiön koville kannattavuustavoitteille ja pidämme todennäköisenä, että Q2:lla yhtiön liikevoittomarginaali tulee olemaan kaksinumeroinen. Näkymien osalta suurin huoli liittyy vuoden jälkipuoliskoon, missä kuluttajien romahtanut luottamus sekä paineessa oleva ostovoima alkavat näkyä myös NoHolle markkinan normalisoituessa. Olemme tehneet tulosennusteisiimme vain marginaalisia muutoksia ja odotamme yhtiöltä edelleen voimakkaasti elpyvää tulosta. 2022 tulosta rasittaa vielä heikko alkuvuosi ja kohollaan olevat rahoituskulut, mutta 2023-2024 ennusteemme heijastelevat varsin hyvin nykyisen liiketoiminnan täyttä tulospotentiaalia.

Tuotto/riski-suhde edelleen hyvällä tasolla

Markkinatilanteen vihdoin normalisoituessa voivat sijoittajat kääntää katseensa NoHon tulospotentiaaliin. Heikon alkuvuoden ja korkeiden rahoituskulujen johdosta NoHon arvostus on 2022 kertoimilla vielä korkea. 2023 vahvalla tuloksella P/E laskee 11-12x tasolle, joka on mielestämme varsin edullinen, kun huomioidaan siinä vaiheessa madaltunut riskitaso (velkataakka laskee ja kannattavuusparannus on todistettu). Näin ollen ennusteidemme realisoituessa osakkeen tuotto-odotus nykytasolla on mielestämme jo varsin hyvä. Sijoittajien on kuitenkin hyvä huomioida, että tulospohjainen arvonmääritys on herkkä jo pienille muutoksille kannattavuudessa.

Käy kauppaa. (NoHo Partners)

Analyytikko / Kirjoittaja

Sauli Vilén

Sauli Vilén

COO, analyytikko

Lisätiedot
Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 186,1 301,5 335,0
- kasvu-% 18,7% 62,0% 11,1%
Liikevoitto (EBIT) -0,9 22,5 30,7
- EBIT-% -0,5% 7,5% 9,2%
EPS (oik.) -0,55 0,32 0,68
Osinko 0,00 0,15 0,35
P/E (oik.) -13,8 24,2 11,6
EV/EBITDA 9,6 6,0 5,4
Osinkotuotto-% 0,0% 1,9% 4,5%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Noho Partners Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin erikoistunut konserni. Vuonna 2013 Noho Partners oli ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana NASDAQ Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö. Konsernilla on ravintoloita Suomessa, Tanskassa ja Norjassa. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Elite, Savoy, Teatteri, Yes Yes Yes, Stefan’s Steakhouse, Palace, Löyly, Hanko Sushi ja Cock's & Cows.