Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: NoHo Partners
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 10.00 EUR
Kurssi: 9.05 EUR
Kurssi hetkellä: 14.6.2021 - 6:17

Tarkistamme NoHon tavoitehintamme 10,0 euroon (aik. 8,5e) ja nostamme suosituksemme tasolle lisää (aik. vähennä). Olemme tarkistaneet ennusteitamme ylöspäin strategiapäivän jälkeen ja yhtiö vaikuttaa olevan koronan jäljiltä selvästi odotuksiamme paremmassa iskussa. Kassavirran kääntymisen myötä laskeneen riskitason sekä kohonneiden tulosennusteiden myötä tuotto/riski-suhde nousee riittävälle tasolle.

NoHolta strategiapäivitys vuosille 2022-2024

NoHo avasi perjantain strategiainfossa tiekarttaa ulos koronakriisistä takaisin kasvu-uralle. Päivän viesti oli hyvin selkeä, NoHo haluaa olla kasvuyhtiö myös jatkossa, mitä heijastelee myös yhtiön 400 MEUR:n kasvutavoite 2024 mennessä. Kasvua haetaan aiempaa fokusoituneemmin Norjasta, Suomen isoista hankkeista (esim. UROS live) sekä F&B:n kasvusta. Yhtiö tarkisti ylöspäin myös aiempaa kannattavuustavoitettaan Ravintoloiden osalta ja se tavoittelee nyt noin 10 %:n liikevoittomarginaalia 2024 mennessä. Tavoite on toimialan mittakaavassa poikkeuksellisen hyvä ja selvästi korkeampi mitä NoHo tavoitteli ennen koronakriisiä (~8 %). Taustalla on etenkin koronakriisin aikana toteutetut merkittävät säästöt sekä aiempaa tiukempi fokus kannattavuuteen. Taseen osalta yhtiön tavoitteena on, että nettovelan suhde liiketoiminnan operatiiviseen kassavirtaan on alle 3x. NoHo kertoi strategiainfon yhteydessä irtaantuvansa Eezystä kokonaan nykyisen strategiakauden aikana. Päätös ei ollut yllätys, sillä Eezy ei kuulu yhtiön ydinliiketoimintaan. Eezyn myynti tervehdyttääkin yhtiön taseen nopeasti ja antaa yhtiölle selvästi paremmat eväät orgaanisten kasvuinvestointien ja yrityskauppojen toteuttamiseen.

Ennusteita tarkistettu ylöspäin

Teimme ennusteisiin strategiainfon jälkeen paljon tarkennuksia. Pidämme todennäköisenä, että Eezy tullaan jatkossa käsittelemään myytävissä olevina toimintoina ja näin ollen sen tulososuutta ei kirjata enää tulokseen. Eezyn lisäksi tarkistimme Ravintolat-segmentin liikevaihtoennusteita ylöspäin kohonneiden investointien (F&B, isot hankkeet ja muu orgaaninen) myötä ja nostimme myös segmentin kannattavuusennusteita, sillä yhtiön iskukyky vaikuttaa koronan jäljiltä olevan vielä odotuksiammekin vahvempi. Lisäksi tarkistimme rahoituskuluja lähivuosien osalta alaspäin parantuvan rahoitusaseman myötä. Kokonaisuudessaan 2022-23 EPS-ennusteemme ovat nousseet 1-5 %, kun Ravintoloiden nousseet ennusteet riittävät kompensoimaan Eezyn numeroiden poistuman.

Tuotto-odotus on noussut riittävälle tasolle

NoHon kassavirta kääntyy vahvasti positiiviseksi 11.6. alkaen Uudenmaan rajoitusten helpottaessa. Tämä laskee taseen riskejä selvästi ja sijoittajat voivat alkaa hinnoittelemaan NoHoa sen tulospotentiaalin perusteella. 2021 on tuloksellisesti vielä heikko ja tulos jää tappiolle surkean alkuvuoden johdosta, mutta H2:lla yhtiön pitäisi yltää jo hyvään tulosvauhtiin. 2022 ennusteellamme laskettu P/E-kerroin on 15x, joka on mielestämme NoHolle neutraali taso. 2023 ennusteilla NoHon P/E-kerroin laskee 12x tasolle, joka on mielestämme edullinen ja toteutuessaan tarjoaa osakkeelle selkeää nousuvaraa. Strategiapäivä vahvisti luottamustamme yhtiön tulosparannusta kohtaan ja yhtiö tulee pääsemään odotuksiamme nopeammin kiinni myös epäorgaaniseen kasvuun Eezyn myynnin myötä. Epäorgaanisen kasvun onnistuessa tulee kertoimiin kohdistumaan laskupainetta, joka puolestaan parantaa tuotto-odotusta. Parantuneen näkyvyyden ja kohonneiden ennusteiden seurauksena tuotto-odotus on kärsivälliselle sijoittajalle jo riittävällä tasolla.

Käy kauppaa. (NoHo Partners)

Analyytikko / Kirjoittaja

Sauli Vilén

Sauli Vilén

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 156,8 166,4 290,0
- kasvu-% -42,5% 6,1% 74,3%
Liikevoitto (EBIT) -24,0 -6,6 23,2
- EBIT-% -15,3% -3,9% 8,0%
EPS (oik.) -1,43 -0,36 0,59
Osinko 0,00 0,00 0,30
P/E (oik.) -5,6 -24,9 15,3
EV/EBITDA 17,2 12,4 6,5
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 3,3%
Uusimmat ennusteet

Noho Partners Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin erikoistunut konserni. Vuonna 2013 Noho Partners oli ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana NASDAQ Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö. Konsernilla on ravintoloita Suomessa, Tanskassa ja Norjassa. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Elite, Savoy, Teatteri, Yes Yes Yes, Stefan’s Steakhouse, Palace, Löyly, Hanko Sushi ja Cock's & Cows.