Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Nokia: Kohti 2023 tavoitteita ja niiden yli

Analyytikon kommentti 30.07.2021 6:35 Nokia
Yhtiö: Nokia
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 5.80 EUR
Kurssi: 5.18 EUR
Kurssi hetkellä: 30.7.2021 - 6:20

Toistamme Nokian lisää-suosituksen ja nostamme tavoitehintamme 5,8 euroon (aik. 5,4 EUR) ennustenostojen myötä. Vahva Q2-tulos kertoo yhtiön käännematkan lähteneen ripeästi liikkeelle. Matalalle pelattujen odotusten ansiosta yhtiö pääsi nyt tarjoilemaan toisen peräkkäisen selkeän positiivisen tulosyllätyksen, mikä vahvistaa jälleen luottamusta käänteen onnistumiseen. Nokian kehityspolku näyttää nyt kulkevan yhä selvemmin yli vuoden 2023 tavoitehaarukoiden tason, mihin peilattuna osake näyttää edelleen edulliselta ja tarjoaa hyvän tuotto-odotuksen.

Q2-tulos ylitti selvästi odotukset

Nokian Q2-liikevaihto kasvoi valuuttaoikaistuna 9 % ja vertailukelpoinen liikevoitto oli 12,8 % liikevaihdosta (Q2’20: 8,3 %). Ilahduttavasti Nokian liikevaihto kasvoi valuuttaoikaistuna kaikissa liiketoimintaryhmissä, mikä parantuneen operatiivisen tehokkuuden ansiosta heijastui myös kannattavuuteen. Tulosparannus tulee nyt täysin oikeista lähteistä, eli uuden organisaatiomallin myötä parantuneesta tehokkuudesta sekä liikevaihdon kasvusta, mikä taas on seurausta Nokian tuotteiden kilpailukyvyn vahvistumisesta sekä piristyneestä markkinatilanteesta.

Nokian 2021 näkymät olleet odotusten hallinnan ilmaveivi

Vahvan tuloskehityksen myötä Nokia nosti odotetusti näkymiään, jotka ennakoivat tälle vuodelle 21,7-22,7 miljardin euron liikevaihtoa (aik. 20,6-21,8 mrd.€), 10-12 %:n vertailukelpoista liikevoittoa (aik. 7-10 %) sekä selvästi positiivista vapaata kassavirtaa (aik. ”positiivinen”). Näkymien nosto oli yllättävän reipas. Jälkeenpäin katsottuna näyttäisi siltä, että Nokia putsasi viime vuoden syksyllä taktisesti pöydän antamalla ylivarovaisen 7-10 %:n liikevoitto-ohjeistuksen, sillä tämän jälkeen yhtiö on päässyt tarjoilemaan jatkuvasti odotuksia parempia uutisia sijoittajille. Osittain kyseessä on todennäköisesti taktinen odotusten hallinta, mutta myös odotuksia ripeämpi strategian toteutus ja markkinan myötätuuli ovat tukeneet Nokiaa tänä vuonna. Ennustamme nyt tälle vuodelle 11,2 %:n liikevoittoa (aik. 10,5 %).

Vuoden 2023 tavoitteet näyttävät nyt hyvin varovaisilta

Nokian keväällä asettamat vuoden 2023 tavoitteet (liikevoitto 10-13 %) näyttävät nyt konservatiivisilta yhtiön nykyiseen kannattavuuteen (H1’21: 12 %) nähden. Tämä on olennainen muutos verrattuna vanhaan Nokiaan, jonka kohdalla sijoittajat joutuivat jatkuvasti epäilemään yhtiön kykyä saavuttaa sen tavoitteita. Vahvistuvan luottamuksen pitäisi heijastua edelleen korkeampina hyväksyttävinä arvostuskertoimina osakkeelle. Nokia kuitenkin pyrki edelleen hillitsemään odotuksia kommentoimalla H1:n kehityksen olleen osaltaan kertaluonteisten tekijöiden tukema ja että tulevaisuuteen liittyy edelleen useita epävarmuustekijöitä, kuten komponenttipula ja hintaeroosio. Pidämme joka tapauksessa todennäköisenä, että tavoitteisiin nähden vahva kehitys jatkuu ja vuoden 2023 tavoitehaarukkaa tarkistetaan ylös viimeistään ensi vuoden aikana. Ennusteemme on jo hieman haarukan yläpuolella (13,2 %).

Osake tarjoaa edelleen kohtuullista tuottoa käännematkan jatkaessa raiteillaan

Nokian osake saa nyt tukea kahdesta suunnasta, eli kohoavista lähivuosien tulosennusteista sekä korkeammista hyväksyttävistä arvostuskertoimista. Kuluvan vuoden (YTD: +64 %) kurssinoususta huolimatta osakkeen arvostus vuoteen 2023 katsottuna (oik. EV/EBIT 7,6x ja P/E 13,5x) on edelleen maltillinen. Nokian paranevien suoritusten myötä lähivuosien kertoimiin uskaltaa myös nojata aiempaa vahvemmin, kun käänteeseen liittyvät riskit samaan aikaan pienenevät. Osake tarjoaa nykyisillä ennusteillamme myös osien summa -laskelmamme valossa edelleen kohtuullisen vuosituoton (10 %) lähivuosille.

Käy kauppaa. (Nokia)

Analyytikko / Kirjoittaja

Atte Riikola

Atte Riikola

Analyytikko

Lisätiedot
Mikael Rautanen

Mikael Rautanen

Toimitusjohtaja, analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 21 854,1 22 350,0 23 064,9
- kasvu-% -6,3% 2,3% 3,2%
Liikevoitto (EBIT) 884,5 1 775,1 2 099,8
- EBIT-% 4,0% 7,9% 9,1%
EPS (oik.) 0,25 0,31 0,33
Osinko 0,00 0,07 0,15
P/E (oik.) 12,6 16,7 15,8
EV/EBITDA 8,0 9,1 8,0
Osinkotuotto-% 0,0% 1,4% 2,9%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Nokia on vuonna 1865 peustettu globaali suomalainen tietoliikennealalla toimiva yhtiö, jonka liiketoimintoihin lukeutuu teknologiakehitys ja sen lisensointi. Nokia kuuluu alansa suurimpiin yrityksiin ruotsalaisen Ericssonin ja kiinalaisen Huawein rinnalla. Nokian liiketoiminnot voidaan jakaa Nokia Networksiin ja teknologiayksiköihin. Nokia toimii lähes jokaisella mantereella ja sillä on maailmanlaajuinen johtoasema mobiili ja kiinteiden verkkojen infrastruktuurissa.