Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Nokian Renkaat
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 27.00 EURTavoitehinta päivitetty: 22.10.2019
Kurssi: 28.38 EURKurssi hetkellä: 23.10.2019 - 7:55

Nokian Renkaat antoi tiistai-iltana jo toisen negatiivisen tulosvaroituksen vuonna 2019. Tulosvaroituksen taustalla oli auto- ja rengasmarkkinoiden heikentyminen, jonka yhtiö arvioi jatkuvan. Viime aikaiset heikot suoritukset koettelevat sijoittajien kärsivällisyyttä ja uskomme tämän vaikuttavan myös osakkeen hyväksyttyyn arvostukseen negatiivisesti. Laskimme tulosvaroituksen johdosta lähivuosien tulosennusteitamme 6-7 %. Laskemme ennustemuutosten takia tavoitehintamme 27,0 euroon (aik. 30,0 euroa) ja päivitämme suosituksemme vähennä-tasolle (aik. lisää).

Jo toinen negatiivinen tulosvaroitus vuodelle 2019

Nokian Renkaat alensi tiistai-iltana vuoden 2019 ohjeistustaan sekä liikevaihdon että liikevoiton osalta. Päivitetyn ohjeistuksen mukaan liikevaihdon vertailukelpoisilla valuutoilla odotetaan olevan noin 2018 tasolla (2018: 1595,6 MEUR) ja liikevoittoprosentin noin 20 %:n tasolla (2018: 23,3 %). Kesäkuussa annetun edellisen tulosvaroituksen mukaan liikevaihdon vertailukelpoisilla valuutoilla odotettiin kasvavan hieman ja liikevoiton laskevan vuodesta 2018. Ohjeistuksen laskun taustalla oli auto- ja rengasmarkkinoiden heikentyminen, jonka yhtiö arvioi jatkuvan. Yhtiö kertoi jatkavansa tuotantokapasiteettinsa sopeuttamista tämän mukaisesti, mikä tarkoittaa arviomme mukaan lisää lomautuksia/irtisanomisia Suomen tehtaalla syyskuussa käynnistettyjen yt-neuvotteluiden lisäksi.

Laskimme kuluvan vuoden ja lähivuosien tulosennusteitamme 6-7 %

Laskimme 2019-liikevaihtoennusteemme 1596 MER:oon (aik. 1604 MEUR) ja liikevoittoennusteemme 320 MEUR:oon (aik. 340 MEUR). Konsensusennuste oli 340 MEUR:n tasolla, joten näemme siinä myös selvää laskupainetta. Vuoden 2019 ennusteemme ovat nyt yhtiön uuden ohjeistuksen kanssa linjassa (liikevaihdon kasvu 0 % ja liikevoitto 20,0 %). Nokian Renkailla on tänä vuonna käynnissä monia kasvuun liittyviä investointiohjelmia, jotka aiheuttavat merkittäviä liiketoiminnan kuluja vuoteen 2018 verrattuna (USA:n uusi tehdas, Espanjan testirata ja Raskaiden Renkaiden lisäkapasiteetti). Heikkenevä auto- ja rengasmarkkina yhdessä merkittävien kasvupanostuksen kanssa saavat aikaan sen, että yhtiön liikevoitto-% jää noin 2-3 %-yksikköä vuosina 2014-2018 nähdyn tason alapuolelle. Käsityksemme mukaan uusien autojen heikot myyntiluvut ovat heijastuneet rengasmarkkinoihin Nokian Renkaiden päämarkkinoilla Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa ja Venäjällä siten, että hinnoitteluympäristö on muuttunut kireäksi, kun jälkiasennusmarkkinoille on alkanut valua ylitarjonnan vuoksi myös ensiasennusmarkkinoille tarkoitettuja alemman hintaluokan renkaita. Rengasmarkkinoiden hitaat kasvunäkymät ja ylikapasiteetti voivat pitää kilpailutilanteen kireänä vielä pidemmän aikaa, minkä takia laskimme 2020-2021 liikevaihtoennusteitamme 2-3 % ja liikevoittoennusteitamme 6-7 %. Yhtiön taloudelliset tavoitteet vuosille 2019-2021 ovat liikevaihdon keskimääräinen vuotuinen yli 5 %:n kasvu ja 22 %:n liikevoittomarginaali. Olemme ennusteissamme nyt selvästi näiden tavoitteiden alapuolella, sillä liikevaihdon osalta vuotuinen kasvuennusteemme on 2 % ja liikevoittomarginaaliennusteemme lähivuosille ovat 20,0 % ja 20,2 %.

Arvostus ei ole erityisen korkea, mutta sijoittajien kärsivällisyyttä koetellaan jatkuvien pettymysten takia

Päivitettyjen ennusteidemme mukaiset 2019 ja 2020 P/E-luvut ovat 16x ja 15x, EV/EBITDA-kertoimet ovat 8x ja osinkotuotot 5,6 %. Arvostus ei ole yhtiön omaan historialliseen tasoon tai pörssin yleiseen arvostustasoon nähden korkea, mutta näemme siinä kuitenkin laskupainetta. Uskomme sijoittajien kärsivällisyyden katkeavan yhtiöltä viime aikoina nähtyjen jatkuvien pettymysten takia ja arvioimme tämän vaikuttavan osakkeen hyväksyttyyn arvostukseen negatiivisesti. Nokian Renkaat on alan selvästi kannattavimpana yhtiönä arvostettu noin 50-60 % verrokkiryhmän yläpuolelle, mutta näemme myös tämän eron supistuvan tulevaisuudessa, kun sädekehä yhtiön ympärillä himmenee.

Käy kauppaa. (Nokian Renkaat)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Kajaani

Petri Kajaani

Analyytikko

Lisätiedot

Nokian Renkaat on maailman pohjoisin rengasvalmistaja, joka tarjoaa mielenrauhaa kaikissa olosuhteissa. Tietotaitomme kumpuaa pohjoismaisista juurista ja arvomaailmasta. Henkilö- ja kuorma-autoihin sekä raskaisiin työkoneisiin kehittämiemme renkaiden tavoitteena on kestävä turvallisuus ja ympäristöystävällisyys tuotteen koko elinkaaren ajan. Konserniimme kuuluu myös autonhuoltoon ja rengaspalveluihin erikoistunut Vianor-ketju. Vuonna 2019 yhtiömme liikevaihto oli noin 1,6 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 4 700. Nokian Renkaiden osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 1 595,6 1 595,8 1 640,7
- kasvu-% 1,5% 0,0% 2,8%
Liikevoitto (EBIT) 372,4 319,6 327,9
- EBIT-% 23,3% 20,0% 20,0%
EPS (oik.) 2,14 1,82 1,85
Osinko 1,58 1,58 1,60
P/E (oik.) 12,5 15,6 15,3
EV/EBITDA 7,3 8,2 8,0
Osinkotuotto-% 5,9% 5,6% 5,6%
Uusimmat ennusteet