Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Nokian Renkaat Q2: Hyvää ajoa

Analyytikon kommentti 04.08.2021 7:30 Nokian Renkaat
Yhtiö: Nokian Renkaat
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 35.00 EUR
Kurssi: 33.60 EUR
Kurssi hetkellä: 4.8.2021 - 7:15

Nokian Renkaat julkisti eilen Q2-raporttinsa. Yhtiön suoritus oli mallikelpoinen ja ennakkokaavailut ylitettiin niin liikevaihdon kuin operatiivisen tuloksenkin osalta. Vahvistunutta tuotantokapasiteettia sekä uusia tuotelanseerauksia heijastellen Nokian Renkaat on päässyt paranevaan markkinaan liki ihanteellisesta asemasta. Pidämme tuloskasvun sekä osingon muodostamaa vuotuista riskikorjattua tuotto-odotusta edelleen omistamiseen kannustavana. Täten toistamme lisää-suosituksemme ja tarkistamme tavoitehintamme 35 euroon (aik. 33 euroa).

Mallikelpoinen kvartaali

Nokian Renkaiden liikevaihto kasvoi Q2:lla 54 % 416 MEUR:oon, mikä ylitti sekä meidän että konsensuksen ennusteen. Kaikkien päämarkkinoiden ja liiketoimintojen loppukysynnät jatkoivat elpymistään, mikä uusien tuotelanseerausten ja parannettujen myyntiprosessien kanssa tuki volyymikehitystä. Maantieteellisesti tekeminen oli vahvinta Venäjällä ja Amerikassa, kun taas Pohjoismaissa muita painopistealueita maltillisempi meno jatkui. Q2:lla Nokian Renkaat teki 90 MEUR:n oikaistun liikevoiton, mikä niin ikään ylitti meidän ja konsensuksen ennakkokaavailut. Kesä- ja all season -renkaiden suhteelliset osuudet olivat marginaalisesti vertailukautta suurempia, mitä mukaillen myös myyntimix oli piirun verran edellisvuotta heikompi. Laskeneeseen keskihintaan vaikutti lisäksi Venäjän liiketoimintojen korkeampi suhteellinen osuus. Yhdessä nämä tekijät pienensivätkin voimakkaan volyymikasvun sekä korkeiden käyttöasteiden tuomaa tuloshyötyä. Kokonaisuudessaan Q2-suoritus oli kuitenkin mallikelpoinen ja alkuvuoden tekemiselle hyvää jatkoa tarjonnut veto.

Pientä hienosäätöä

Nokian Renkaat odotetusti toisti Q2-raportissaan kuluvan vuoden ohjeistuksensa. Näin ollen yhtiö ennakoi tälle vuodelle vertailukelpoisin valuutoin katsotun liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton merkittävää kasvua. Volyymimielessä odotuksiamme paremmin sujunutta Q2-jaksoa, kauttaaltaan suotuisalta näyttävää kysyntätilannetta sekä yhtiön vahvistuvaa tuotantokapasiteettia mukaillen teimme kuluvan vuoden liikevaihtoennusteisiimme nostoja. Koko vuoden osalta odotamme nyt 25 % kasvua ja siten 1 640 MEUR:n liikevaihtoa. Oikaistua liikevoittoa odotamme yhtiön tekevän tänä vuonna 321 MEUR hyvää volyymikasvua, poistuvia pandemiarasitteita ja H2:lla raaka-aineiden hinnannousujen jarruttavia vaikutuksia mukaillen. Keskeisimmät lyhyen aikavälin riskit liittyvät yhä vahvemmin juuri materiaalikustannusten aiheuttamien vaikutusten hallintaan. Tässä työssä Nokian Renkailla on käytännössä kaksi työkalua: 1) hintojen nostot ja etenkin uusien tuotelanseerausten lähtökohtaisesti korkeammat hintapisteet sekä 2) omat tehokkuusnostot. Pitkällä aikavälillä oleellisimmat riskit liittyvät puolestaan strategian toteuttamiseen ja pääoman onnistuneeseen allokoimiseen.

Tuotto-odotus puoltaa omistamista

Nokian Renkaiden ennusteidemme mukaiset P/E-luvut vuosille 2021 ja 2022 ovat 18x ja 16x, kun taas vastaavat EV/EBIT-kertoimet ovat 14x ja 12x. Kertoimet painottuvat historiallisten mediaanien alapuolelle, eivätkä ne siten ole absoluuttisesti tarkasteltuna erityisen korkeita. Toisaalta kertoimet eivät ole myöskään tavattoman matalia. Tätä kokonaisuutta peilaten emme näe arvostuksessa tällä hetkellä oleellista liikkumavaraa suuntaan tai toiseen. Odottamastamme tuloskasvusta sekä osingosta muodostuva vuotuinen tuotto-odotus on mielestämme kuitenkin edelleen oman pääoman tuottovaadetta korkeammalla. Täten tuotto/riski-suhde puoltaa osakkeen omistamista.

 

Käy kauppaa. (Nokian Renkaat)

Analyytikko / Kirjoittaja

Joonas Korkiakoski

Joonas Korkiakoski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 1 313,7 1 639,9 1 727,2
- kasvu-% -17,1% 24,8% 5,3%
Liikevoitto (EBIT) 119,9 295,2 376,6
- EBIT-% 9,1% 18,0% 21,8%
EPS (oik.) 1,03 1,83 2,13
Osinko 1,20 1,45 1,55
P/E (oik.) 27,9 18,4 15,8
EV/EBITDA 13,4 10,2 8,7
Osinkotuotto-% 4,2% 4,3% 4,6%
Uusimmat ennusteet

Nokian Renkaat on vuonna 1988 perustettu yhtiö, joka kehittää ja valmistaa premium-luokan renkaita ja on tunnettu erityisesti talvirenkaistaan. Yhtiö myy renkaita henkilöautoihin, kuorma-autoihin sekä raskaisiin työkoneisiin. Nokian Renkaar on jaettu kolmeen liiketoimintayksikköön, jotka ovat Henkilöautonrenkaat, Raskaat Renkaat sekä autonhuoltoon ja rengaspalveluihin erikoistunut Vianor-ketju. Yhtiön tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa.