Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Nokian Renkaat
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 20.00 EUR
Kurssi: 20.83 EURKurssi hetkellä: 31.7.2020 - 7:16

Nokian Renkaat julkistaa Q2-raporttinsa tiistaina noin kello 14.00. Yhtiöllä on takanaan hyvin haastava kvartaali koronapandemian moukaroimassa toimintakentässä, mitä peilaten odotamme liikevaihdon laskeneen voimakkaasti ja oikaistun liikevoiton pudonneen liki nollatasolle. Tuloskuopan syvyyden ja koronarasitteiden mittakaavan ohella mielenkiintomme keskiössä on etenkin johdon tarkemmat kommentit toimintaympäristön ja yhtiön oman suorituskyvyn tämänhetkisestä tilanteesta. Lisäksi odotamme mielenkiinnolla tulospäivän konferenssipuhelua ja uuden toimitusjohtajan mahdollisesti tarjoamia viitteitä pidemmän aikavälin kehityslinjoista. Yhä korkeana pysyttelevästä yleisestä epävarmuudesta ja kokonaistilanteen muutosherkkyydestä johtuen emme usko näkyvyyden loppuvuoteen olevan vielä riittävä, jotta keväällä perutun ohjeistuksen päivittäminen olisi mahdollista.

Odotamme Nokian Renkaiden liikevaihdon laskeneen Q2:lla 32 % 284 MEUR:oon, mikä on varsin hajanaisen konsensushaarukan ylälaidalla. Volyymilaskun arvioimme olleen etenkin Henkilöautonrenkaista heijastunutta ja pääosin koronapandemian myötä rajusti jarruttaneen taloudellisen toimeliaisuuden ajamaa. Heikentynyt loppukysyntä on arviomme mukaan antanut yhtiölle eräänlaisen tuplaiskun erityisesti Venäjällä, jossa koronamoukarin rusikoiman ulosmyynnin ohella uskomme volyymipaineiden kummunneen myös jakeluportaassa sulamatta jääneiden ja korkeiksi jämähtäneiden varastotasojen ja siten taka-askeleita ottaneen sisäänmyynnin kautta. Keski-Euroopan hinnoitteluympäristön odotamme puolestaan säilyneen yhä kireänä, sillä Q2:lla lähes seinään törmännyt uusien autojen myynti ja sulamisasennossa ollut jälkiasennusmarkkina on kaukana siitä hoitomuodosta, mitä tarvitaan alueella jo tovin vallinneen ylitarjontatilanteen ja hintapaineen rauhoittamiseksi.  Nokian Renkaiden oman tuotanto- ja toimituskyvyn uskomme sen sijaan säilyneen olosuhteisiin nähden suhteellisen hyvällä tasolla huhtikuun alkuun ajoittuneesta Venäjän tuotantolaitoksen viikon sulusta sekä Daytonin yli kuukauden mittaisesta tuotantoseisokista huolimatta.

Oikaistun liikevoiton odotamme Q2:lla laskeneen 99 % 0,9 MEUR:oon (konsensus 9 MEUR) mittavan volyymilaskun, kireäluonteisena säilyneen hinnoitteluympäristön sekä poikkeusoloista huolimatta osittain käynnissä olleiden investointihankkeiden nostattamien kulu- ja tehokkuuspaineiden kurittamana. Q2:n raportoituja lukuja rasittavat lisäksi kokoluokaltaan noin 42 MEUR:n kertaerät / ei-IFRS-kirjaukset, joiden seurauksena odotamme raportoidun tuloksen painuneen selvästi tappiolliseksi. Rahoituserien ja verojen jälkeen odotamme oikaistun osakekohtaisen tuloksen laskeneen -0,03 euroon konsensusennusteen odottaessa -0,08 euroa.

Nokian Renkaat perui koko vuoden ohjeistuksensa maaliskuun lopussa koronaviruksen seurauksena auto- ja rengasmarkkinoilla kohonneen epävarmuustason ja siten merkittävästi sumentuneen näkyvyyden takia. Vaikka näkyvyys loppuvuoteen onkin asteittain kohentuneen taloudellisen aktiviteetin ja purettujen rajoitustoimien myötä hieman parantunut, on kokonaiskuva mielestämme yhä hyvin sumea ja epävarmuuden sävyttämä. Tätä taustaa vasten emme odota toimintaympäristön tarjoavan yhtiölle vielä riittävän kirkkaita ja leveitä kiintopisteitä loppuvuoden suoritustason ohjeistamista silmällä pitäen. Raportissa mielenkiintomme kohdistuukin erityisesti johdon tarkempiin kommentteihin sekä kysyntä- ja kilpailuympäristön että yhtiön oman suorituskyvyn vallitsevasta ja lähikuukausien odotetusta sykkeestä. Tulospäivänä odotamme suurella mielenkiinnolla myös uuden toimitusjohtajan ensimmäistä konferenssipuhelua ja sen mahdollisesti sisällään pitämiä viitteitä tulevista pidemmän aikavälin operatiivisista ja strategisista kehityslinjoista.  

 

Käy kauppaa. (Nokian Renkaat)

Analyytikko / Kirjoittaja

Joonas Korkiakoski

Joonas Korkiakoski

Analyytikko

Lisätiedot

Nokian Renkaat on maailman pohjoisin rengasvalmistaja, joka tarjoaa mielenrauhaa kaikissa olosuhteissa. Tietotaitomme kumpuaa pohjoismaisista juurista ja arvomaailmasta. Henkilö- ja kuorma-autoihin sekä raskaisiin työkoneisiin kehittämiemme renkaiden tavoitteena on kestävä turvallisuus ja ympäristöystävällisyys tuotteen koko elinkaaren ajan. Konserniimme kuuluu myös autonhuoltoon ja rengaspalveluihin erikoistunut Vianor-ketju. Vuonna 2019 yhtiömme liikevaihto oli noin 1,6 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 4 700. Nokian Renkaiden osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 1 585,3 1 298,9 1 446,2
- kasvu-% -0,6% -18,1% 11,3%
Liikevoitto (EBIT) 316,5 56,0 228,1
- EBIT-% 20,0% 4,3% 15,8%
EPS (oik.) 1,80 0,54 1,27
Osinko 0,79 0,79 1,25
P/E (oik.) 14,2 38,3 16,4
EV/EBITDA 8,2 15,5 7,9
Osinkotuotto-% 3,1% 3,8% 6,0%
Uusimmat ennusteet