Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Norrhydro H2: Suunnitellulla uralla

Analyytikon kommentti 14.02.2022 8:28 Norrhydro
Yhtiö: Norrhydro
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 4.00 EUR
Kurssi: 3.76 EUR
Kurssi hetkellä: 14.2.2022 - 8:13 Analyysi päivitetty: 13.2.2022

Norrhydron H2-luvut olivat odotuksia vahvemmat sekä liikevaihdon että etenkin suhteellisen kannattavuuden osalta. Listautumiskulut ylittivät kuitenkin arviomme. 2022-2023:n kasvuedellytykset ovat hyvät, vaikka NorrDigi ei vielä olekaan merkittävässä roolissa. Näiden vuosien käyttökatemarginaaliodotuksemme ovatkin nousseet. Koska osake on tässä vaiheessa lähes täyteen hinnoiteltu, säilytämme vähennä-suosituksemme. Ennustemuutostemme myötä nostamme tavoitehinnan 4,00 (3,85) euroon.

H2-kannattavuus ilonaiheena

H2-liikevaihto kasvoi 21 % v/v odotettuamme 16 %:n kasvua. Kasvun lähteenä olivat sekä uudet asiakkaat että vanhojen asiakkaiden vahva volyymikehitys. Uusien asiakkaiden määrää on kapasiteettisyistä jouduttu rajoittamaan. NorrDigi sai H2:lla kaksi uutta asiakasta materiaalinkäsittely- ja energiasektoreilta ja koko NorrDigiliikevaihto oli käsityksemme mukaan vuonna 2021 noin 0,5 MEUR. Kyse on edelleen protovalmistuksesta. Konsernin H2’21:n käyttökatemarginaali oli 11,6 % eli selvästi odottamaamme 9,7 %:a korkeampi. Tämä perustui sekä henkilöstökulujen että etenkin liiketoiminnan muiden kulujen jäämiseen selvästi alle odottamamme kun taas materiaalikulujen liikevaihto-osuus ylitti ennusteemme. Norrhydro pystyi loppuvuonna tekemään vain hyvin pieniä hinnankorotuksia kun sen sijaan joidenkin komponenttien hinnat saattoivat nousta kymmeniäkin prosentteja. Yhtiön 1,1 MEUR:n listautumiskulut ylittivät reippaasti odotuksemme, mutta nämä kulut on huomioitu kertaluonteisina. Osinkoehdotus (0,06 euroa) ylitti arviomme komeasti, mutta tuotto jää silti melko alhaiseksi (1,6 %).

Marginaaliennusteita ylös, mutta euromääräinen muutos pieni

Norrhydron 2022-ohjeistus oli muuttumaton eli liikevaihdon 5-15 %:n v/v kasvu. Pidämme ennustehaarukan alalaitaa yltiövarovaisena. Yhtiö ei tässä vaiheessa antanut tulosohjeistusta. Edellytykset perinteisen sylinteriliiketoiminnan vuoden 2022 kasvulle ovat suotuisat asiakkaiden tilauskertymän oltua vahvaa. Rajoitteena kasvulle tuleekin olemaan kapasiteetti ennen kuin uusi tehdas on täysin ylösajettu eli käytännössä koko vuoden. Norrhydro arvelee, että kahden uuden NorrDigi-projektin onnistuessa hyvin on sarjatuotantoon ko. asiakkaille mahdollista päästä parissa vuodessa. Sitä ennen näiden asiakkaiden NorrDigi-liikevaihto on suunnittelua ja prototoimituksia. Kaikkiaan NorrDigi-liikevaihtoennusteissa on paljon epävarmuutta ja hillotolppa on kaukana eli vuodesta 2024 eteenpäin. Näkemyksemme teknologian ja liiketoiminnan pitkän aikavälin isosta potentiaalista ei kuitenkaan ole muuttunut. Vahvana jatkuvan markkinan vuoksi olemme nostaneet konsernin vuoden 2022 liikevaihdon kasvuodotuksemme +14 %:iin eli lähelle ohjeistushaarukan ylälaitaa. Arviomme vuosien 2022-2023 oikaistuksi liikevoitoksi on kohonnut 10-13 % eli liikevaihtoa enemmän, mutta euromääräiset muutokset ovat pieniä.

Osake lähes täydessä hinnassa

Norrhydro sijoituskohteena edellyttää sijoittajalta kärsivällisyyttä. Ennen tuotannon onnistunutta ylösajoa uudessa tehtaassa ja NorrDigi-toimitusten näkymistä selvästi yhtiön numeroissa ovat positiiviset ajurit keskeisiä luottamuksen ja osakekurssin ylläpitäjiä. Lyhyellä tähtäimellä näistä voi ilmetä pulaa. Osien summa -sekä DCFlaskelmiemme keskiarvo indikoi osakkeelle 4,2 euron arvoa. Osakkeen kokonaistuotto-odotus taas on sekä vuoden 2022 että 2023 kertoimilla negatiivinen ja jää vuoden 2024 kertoimellakin alle tuottovaatimuksemme. Konserninumeroilla suhteellinen arvostus toimii arviomme mukaan Norrhydrolle melko huonosti. 

Analyytikko / Kirjoittaja

Erkki Vesola

Erkki Vesola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 24,7 28,1 31,7
- kasvu-% 24,0% 13,9% 12,7%
Liikevoitto (EBIT) 2,2 1,9 2,7
- EBIT-% 8,8% 6,7% 8,4%
EPS (oik.) 0,19 0,14 0,17
Osinko 0,06 0,05 0,06
P/E (oik.) 23,2 25,9 21,8
EV/EBITDA 15,9 14,5 10,2
Osinkotuotto-% 1,4% 1,3% 1,6%
Uusimmat ennusteet

Norrhydro on suomalainen liikkeenohjauksen edelläkävijä ja yksi Pohjoismaiden johtavista energiatehokkaiden hydraulisylinterien tarjoajista. Kehittämme ja valmistamme innovatiivisia ja ympäristöystävällisiä hydrauliikkaratkaisuja muun muassa metsäkone-, materiaalinkäsittely-, kaivos-, maanrakennus- ja meriteollisuuden tarpeisiin. Norrhydron tekoälyä ja digitaalisuutta yhdistävä Norrdigi®-liikkeenohjausjärjestelmä edustaa edistyksellistä ja globaaleilla markkinoilla ainutlaatuista teknologiaa, joka vähentää päästöjä.