Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Norrhydro: Lisäonnistumisia kaivataan vielä

Analyytikon kommentti 19.08.2022 6:54 Norrhydro
Yhtiö: Norrhydro
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 4.10 EUR
Kurssi: 3.85 EUR
Kurssi hetkellä: 19.8.2022 - 6:39 Analyysi päivitetty: 19.8.2022

Norrhydron H1-luvut menivät ristiin odotustemme kanssa liikevaihdon ylittäessä ja marginaalien alittaessa odotuksemme. Vuoden 2022 liikevaihto-ohjeistus toistettiin ja se tuntuu alhaiselta. 2023-2024 ennustemuutoksemme pohjautuvat Norrhydron omin hinnankorotuksiin. Koska osakkeen arvostus ei vielä nykyennusteillamme indikoi merkittävää nousuvaraa, säilytämme vähennä-suosituksemme sekä 4,10 euron tavoitehintamme.

H1:llä vahvaa kasvua ja alavireistä kannattavuutta

H1-liikevaihto kasvoi peräti 40 % v/v odotettuamme itse 23 %:n kasvua. Liikevaihdon kasvusta 5 %-yksikköä tuli hinnoista ja peräti 35 %-yksikköä volyymeistä. Vahvinta kasvu oli maanrakennuksen, kaivosteollisuuden sekä materiaalinkäsittelykoneiden segmenteissä. Myös metsäkoneteollisuuden kysyntä kasvoi, mutta meriteollisuuden kysyntä laski. Norrhydro ei puhunut uusien asiakkaiden roolista kasvussa vaan mainitsi, että se nosti markkina-osuuttaan tarjoamalla uusia tuoteryhmiä nykyisille asiakkaille. Yhtiö ei kertonut NorrDigistä (ND) paljonkaan uutta. H1:n aikana on tehty joillekin potentiaalisille asiakkaille esiselvityksiä, mutta uusia prototyyppejä ei ole rakennettu. ND:stä tuli H1:llä jonkin verran eri kehityshankkeisiin liittyvää projektiliikevaihtoa, mutta sarjavalmistusliikevaihtoa ei vielä kertynyt. Konsernin H1-kannattavuus jäi odotuksistamme. Käyttökatemarginaali oli 10,0 % odotettuamme 12,5 %:a ja EBIT-marginaali oli 7,7 % ennusteemme oltua 11,0 %. Suurin merkitys oli kohonneilla materiaali- ja palvelukuluilla, joita ei oltu vielä ehditty kokonaan siirtämään omiin tuotteisiin. Toisaalta liiketoiminnan muiden kulujen osuus oli jo selvästi alle ennusteemme, mikä pehmensi materiaalikulujen ylityksen vaikutusta.

Hinnankorotuksiin perustuvia ennustenostoja

Norrhydro säilytti aiemmin antamansa vuoden 2022 liikevaihto-ohjeistuksen 15-25 %:n kasvusta v/v. Ennuste tuntuu vaatimattomalta, sillä jopa haarukan ylälaidassa H2’22:n liikevaihdon kasvu olisi vain 12 % v/v. Ohjeistukseen vaikuttaa etenkin siirtyminen uuteen tehtaaseen, minkä vuoksi tuotanto on ollut heinäkuun puolivälistä alkaen seisahduksissa. Lisäksi ohjeistuksessa huomioidaan myös geopoliittiset riskit samoin kuin covid-riskit, jotka voivat vaikuttaa sekä kysyntään että materiaalien saatavuuteen ja hintoihin. Omiin tuotehintoihin aiotaan lisätä +5 % H2:lla. Vuoden 2022 ennustemuutoksemme ovat pieniä ja pohjaavat H1-lukujen ennustepoikkeamiin. Vuosien 2023-2024 liikevaihtoennusteidemme nousu taas perustuu Norrhydron omiin hinnankorotuksiin. Oletamme, että yhtiö vie komponentti-inflaatiosta seuraavan kustannuslisän suhteessa 1:1 omiin hintoihinsa, jolloin euromääräinen tulosennuste ei juuri muutu.     

Nousuvaran synty vaatii positiivista uutisvirtaa

Norrhydro sijoituskohteena edellyttää sijoittajalta kärsivällisyyttä. Perinteisten sylintereiden liiketoiminta on nyt melko hyvässä iskussa, mutta sijoittajien mielenkiinnon ja osakekurssin ylläpito edellyttää, että tuotanto ajetaan uudessa tehtaassa onnistuneesti ylös. Pidemmällä aikavälillä sijoittajat myös odottavat, että ND-toimitukset alkavat näkyä kunnolla yhtiön numeroissa. Osien summa- sekä DCF-laskelmamme päätyvät noin 4,5 euron osakekohtaiseen arvoon, mutta huomautamme niissä olevan arvon nojaavan varsin kauas tulevaan. Osakkeen kokonaistuotto-odotus on vasta vuoden 2024 EV/EBITDA-kertoimella positiivinen, muttei yllä tuottovaatimukseemme. Konserninumeroilla suhteellinen arvostus toimii arviomme mukaan Norrhydrolle melko huonosti, sillä vastaavassa uuden teknologian lanseerausvaiheessa olevia verrokkeja ei ole tarjolla.

Lue yhtiöstä julkaistu analyysiraportti täältä (premium-tilaajille)

Analyytikko / Kirjoittaja

Erkki Vesola

Erkki Vesola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 24,7 31,2 35,7
- kasvu-% 24,0% 26,4% 14,4%
Liikevoitto (EBIT) 2,2 2,0 2,9
- EBIT-% 8,8% 6,4% 8,0%
EPS (oik.) 0,19 0,15 0,19
Osinko 0,06 0,05 0,06
P/E (oik.) 23,2 26,2 20,6
EV/EBITDA 15,9 15,5 10,3
Osinkotuotto-% 1,4% 1,3% 1,6%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Norrhydro on vuonna 1985 perustettu rovaniemeläinen, hyvin etabloitunut hydraulisylintereiden valmistaja. Yhtiö suunnittelee, valmistaa ja valmistuttaa sekä toimittaa hydraulisylintereitä raskaisiin mobiileihin työkoneisiin kuten metsäkoneisiin, maanrakennuskoneisiin, kaivoskoneisiin, materiaalinkäsittelykoneisiin sekä merenkulkusektorille. Norrhydro on erikoistunut korkealaatuisiin asiakasräätälöityihin, energiatehokkaisiin ja kaikkein vaativimmissa olosuhteissa toimivien mobiilien työkoneiden hydraulisylintereihin.