Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Nurminen Logistics
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 1.00 EUR
Kurssi: 0.83 EUR
Kurssi hetkellä: 5.8.2022 - 7:15 Analyysi päivitetty: 5.8.2022

Nurminen Logisticsin H1 sujui odotuksia vahvemmin ja etenkin kasvuluvut ylittivät odotuksemme geopoliittisista haasteista huolimatta. Raportin yhteydessä yhtiö antoi vuodelle 2022 ohjeistuksen, mikä ylitti raporttia edeltäneen arviomme. Odotuksiamme vahvempaa raporttia ja olosuhteisiin nähden rohkaisevia näkymiä peilaten nostimme lähivuosien ennusteitamme. Nykyennusteillamme Nurmisen osake on halpa lähivuosille, mutta useista ulkoisista ja vaikeasti ennustettavista riskeistä johtuen emme ota vielä voimakkaampaa positiivista näkemystä yhtiöstä. Täten nostamme suosituksemme lisää-tasolle (aik. vähennä) ja tarkistamme tavoitehintamme 1,00 euroon (aik. 1,25 €).

Kasvu jatkui hyvällä tasolla H1:llä

Nurmisen liikevaihto kasvoi H1:llä 14 % 72 MEUR:oon (enn. 64 MEUR). Odotuksiamme vauhdikkaampi kasvu oli laaja-alaista liiketoimintojen tasolla ja oli mielestämme hyvä osoitus yhtiön reagointi- ja operointikyvystä nopeasti muuttuneessa markkinassa. Raportoitua liikevoittoa Nurminen teki H1:llä 2,4 MEUR alittaen 3,0 MEUR:n ennusteemme, jota painoi odotustemme mukaisesti konttijunaliiketoiminnan äkkipysähdys. Tämän vaikutus operatiiviseen tulokseen oli noin 2,2 MEUR, mikä oli selvästi odotuksiamme enemmän. Näistä mielestämme operatiivista, mutta kertaluonteisista kuluista oikaistuna kannattavuus oli odotuksiemme mukaisella tasolla. Alemmilla riveillä verot olivat ennusteitamme matalammat kirjauskäytännön erotessa odotuksistamme vahvistettujen tappioiden osalta. Siten raportoitu EPS asettui 0,01 euroon vastaten ennusteitamme.

Kasvuennusteemme nousivat odotuksiamme myönteisempiä näkymiä peilaten

Nurminen antoi ohjeistuksen vuodelle 2022 ja odottaa liikevaihdon kasvavan tai pysyvän vuoden 2021 tasolla (2021: 141 MEUR). Puolestaan vertailukelpoisen liikevoittomarginaalin yhtiö odottaa olevan 4-7 %. Odotuksiamme paremman H1-raportin ja annetun ohjeistuksen myötä nostimme kuluvan vuoden kasvuennustettamme ja odotamme yhtiön liikevaihdon nousevan 4 % 146 MEUR:oon (aik. 134 MEUR). Oletuksenamme on, että yhtiön toimintaympäristö lähtee hiljalleen normalisoitumaan H2:n loppua kohden. Myönteisempiä näkymiä peilaten nostimme lähivuosien Rahtijunaliiketoiminnan ennusteitamme. Muiden liiketoimintojen ennustemuutosten absoluuttinen merkitys jäi vähäisemmäksi. Kannattavuusennusteemme pidimme vakaalla tasolla, mutta volyymien kasvun myötä operatiiviset tulosennusteemme nousivat lähivuosille 7-10 %. Myös EPS-ennusteemme saivat tukea tarkistettuamme veroennusteitamme alas vastaamaan raportointikäytäntöä (ts. Suomen toimintojen verot nollin).

Useat toimintaympäristöön liittyvät epävarmuudet pitävät katseemme toistaiseksi lyhyessä pelissä

Ennusteidemme mukaiset oikaistut P/E-luvut vuosille 2022 ja 2023 ovat 10x ja 7x. Tulospohjaisesti arvostus on halpa lähivuosille, mutta arvostuskuva sisältää merkittävää ennusteriskiä Rahtijunaliiketoiminnan kehitykseen liittyen. Useista yhtiön vaikutusalueen ulkopuolista toimintaympäristön epävarmuuksista (sis. pohjoisen reitin asiakaskäyttäytymisen ja toimintaympäristön normalisoitumisen aikataulu, inflaatio, globaali talouskehitys ja mahdollinen Euroopan energiakriisi) sekä eteläisen reitin varhaisesta vaiheesta johtuen kasvun kulmakerrointa on erittäin vaikeaa ennustaa. Tästä johtuen peilaammekin yhtiön arvostusta lähinnä kuluvaan vuoteen. Suuntaa antavat osien summa -sekä DCF -laskelmat ovat selvästi nykykurssia korkeammalla (1,3-1,8 €/osake) ja indikoivat osakkeen pidemmän aikavälin potentiaalista, mikäli toimintaympäristön liittyvät haasteet pysyvät hallinnassa ja yhtiö yltää vähintään odotuksiimme myös lähivuosina.

Lue yhtiöstä julkaistu analyysiraportti täältä (premium-tilaajille)

Käy kauppaa. (Nurminen Logistics)

Analyytikko / Kirjoittaja

Aapeli Pursimo

Aapeli Pursimo

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 141,3 146,3 159,9
- kasvu-% 75,0% 3,6% 9,3%
Liikevoitto (EBIT) 9,6 7,5 13,1
- EBIT-% 6,8% 5,1% 8,2%
EPS (oik.) 0,09 0,09 0,12
Osinko 0,02 0,02 0,03
P/E (oik.) 22,7 9,6 6,7
EV/EBITDA 15,4 10,4 6,3
Osinkotuotto-% 1,0% 2,4% 3,6%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Nurminen Logistics on vuonna 1886 perustettu pörssiyhtiö, joka tarjoaa laadukkaita multimodal- ja terminaalipalveluja sekä on johtava konttijunaoperaattori Aasian ja Skandinavian välisellä markkinalla.