Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Nurminen Logistics
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 1.10 EUR
Kurssi: 1.18 EUR
Kurssi hetkellä: 16.9.2021 - 6:00 Analyysi päivitetty: 8.8.2021

Nurminen Logistics julkisti keskiviikkona uuden strategian mukaiset keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet vuosille 2021-2023. Yhtiö tavoittelee lähivuosien aikana voimakasta liikevaihdon kasvua ja tuntuvaa kannattavuuden parannusta etenkin Aasian junayhteyksien kasvun kautta.

Nurmisen julkistamat taloudelliset tavoitteet vuosille 2021-2023 ovat 1) liikevaihto 200 MEUR 2) liikevoitto-% vähintään 9 % 3) omavaraisuusaste vähintään 33 % 4) nettovelkaantumisaste alle 100 % 5) nettovelat/käyttökate alle 2,5x. Lisäksi yhtiö tavoittelee kasvavaa osinkoa, joka on 33-50 % nettotuloksesta.

Yhtiön tavoitteena on kasvaa tulorahoituksella ja nousta strategiakauden aikana rautatieoperoinnin markkinajohtajaksi Kiinan, muun Aasian ja Pohjois-Euroopan välillä. Aasian ja Euroopan välisessä rautatieliiketoiminnassa Nurmisen päämääränä on kasvattaa yhtiöstä pohjoismaisen logistiikkahubin keskeisin toimija mm. hyödyntämällä Suomen erinomaista sijaintia Aasian ja Euroopan välillä sekä yhtiön Vuosaaren ja Kotkan satamaterminaaleja, jotka mahdollistavat rahdin jatkokuljetuksen Eurooppaan. Yhtiön mukaan sen taloudellinen asema mahdollistaa myös yrityskaupat vuosina 2021-2023, jotka voisivat erityisesti Kiinassa tukea kasvua. Vuoden 2023 jälkeen yhtiö tavoittelee edelleen markkinaa nopeampaa kasvua ja paranevaa kannattavuutta Rautatieliiketoiminnassa.

Huolintaliiketoiminnassa Nurmisen tavoitteena on Suomen markkinaa nopeammin kasvava liikevaihto ja liikevoitto. Vastaavasti Terminaalipalveluissa tavoitteena on markkinaa nopeampi ja vähintään 10 %:n vuositason kasvu. Terminaalipalveluiden tuntuvan kasvun ajurina toimii yhtiön mukaan Aasian junaliikenteen syöttövaikutus. Ulkoistuspalveluissa yhtiön tavoitteena on kasvu 3-5 MEUR:n vuosiliikevaihtoon, kun taas Baltian liiketoiminnoissa tavoite on ylläpitää nykyistä markkina-asemaa ja kannattavuutta.

Kasvutavoitteen saavuttaminen edellyttää liikevaihdon voimakasta kasvua lähivuosina suhteessa vuoden 2020 tasoon (81 MEUR) sekä myös osin hintojen nousun tukemaan vuoden ennustettuun tasoon (2021e 143 MEUR). Keskipitkän aikavälin tavoitteet ovat myös selvästi meidän lähivuosien ennusteidemme yläpuolella, sillä papereissamme näkemyksemme mukaan kilpailukykyinen Aasian junayhteys kasvaa tavoitteita maltillisempaa vauhtia. Lisäksi lähivuosien ennusteissamme odotamme selvästi viime aikoina nousseiden hintojen palautumisen jarruttavan kasvua lähivuosina, vaikka alla oleva volyymitaso kasvaa myös ennusteissamme.

Keskipitkän aikavälin tavoitteisiin yltäminen edellyttää Aasian junayhteyden läpimurtoa ja liikevaihdon moninkertaistamista. Tämä taas vaatii, että junayhteys nousee laaja-alaisesti eri toimialoilla kilpailukykyiseksi vaihtoehdoksi markkinalla, jossa merirahti on tavanomaisin kuljetusmuoto. Näkemyksemme mukaan Kiinan ja Aasian junayhteyden läpimurto on myös edellytys tavoitellun kannattavuustason saavuttamiseen. Alustavan arviomme mukaan kannattavuustaso olisi saavutettavissa tavoitteiden mukaisella Aasian ja Kiinan junayhteyden kasvulla, sillä käsityksemme mukaan tässä liiketoiminnassa kannattavuustavoite on realistinen suuremman skaalan myötä. Pidämme taserakenteen ja velkaantuneisuuden tavoitteita myös asianmukaisina liiketoiminnan rakenne huomioiden. Tulemme tarkastelemaan Nurmisen keskipitkän aikavälin ennusteitamme laajemmin lähiaikoina julkistettavassa laajassa raportissamme.

 

Käy kauppaa. (Nurminen Logistics)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 80,7 142,6 139,7
- kasvu-% 16,5% 76,7% -2,0%
Liikevoitto (EBIT) -0,2 10,9 9,4
- EBIT-% -0,3% 7,6% 6,8%
EPS (oik.) -0,08 0,08 0,07
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -5,6 15,0 16,7
EV/EBITDA 9,6 9,0 9,7
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

Nurminen Logistics on vuonna 1886 perustettu pörssiyhtiö, joka tarjoaa laadukkaita multimodal- ja terminaalipalveluja sekä on johtava konttijunaoperaattori Aasian ja Skandinavian välisellä markkinalla.