Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Yhtiö: Nurminen Logistics
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 0.70 EUR
Kurssi: 0.73 EUR
Kurssi hetkellä: 16.11.2022 - 8:28 Analyysi päivitetty: 5.8.2022

Nurminen Logistics laski eilen kuluvan vuoden liikevaihto-ohjeistustaan merkittävästi, minkä taustalla on sen kasvukärjen eli Aasian konttijunaliikenteen heikkona jatkunut markkinatilanne. Toimintaympäristön haastavat näkymät synkistävät arviomme mukaan myös merkittävästi lyhyen ja keskipitkän aikavälin kasvuodotuksia. Tätä peilaten laitoimme kasvuennusteemme leikkuriin koko ennustejakson ajalta ja odotamme tilanteen selkiytymistä. Huomattavasti laskeneita ennusteitamme peilaten osakkeen arvostus on muuttunut haastavaksi ja laskemme siten yhtiön suosituksemme vähennä-tasolle (aik. lisää) ja laskemme tavoitehintamme 0,7 euroon (aik. 1,0 euroa).

Kuluvan vuoden liikevaihto-ohjeistukseen tuntuva leikkaus

Nurminen odottaa nyt sen liikevaihdon laskevan edellisvuodesta (2021: 141 MEUR) ja olevan 121-125 MEUR (aik. kasvaa tai säilyy vertailukauden tasolla). Oikaistun liikevoittomarginaalin ohjeistuksen yhtiö toisti ja odottaa sen olevan 4-7 %. Ohjeistuksen laskun taustalla on yhtiön mukaan Kiinan ja Pohjois-Euroopan välisen junakonttirahdin heikkona jatkunut markkinatilanne, joka ei ole piristynyt loppukesän positiivisista merkeistä huolimatta. Tähän on vaikuttanut useat toimintaympäristön haasteet (mm. Ukrainan sota ja maailmantalouden heikentyminen). Lisäksi merirahtien hintojen voimakas lasku vaikuttaa yhtiön mukaan alentavasti sen liikevaihtoon. Myöskään eteläinen reitti ei pystynyt paikkaamaan pohjoisen reitin hyytymistä. Tämän myötä yhtiö on joutunut kirjaamaan kuluksi konttien palautuksiin liittyviä kertaluonteisia kuluja H1:n tavoin. Sen sijaan yhtiö kertoi edistyneensä hyvin Pohjoismaiden välisessä rahtijunaliikenteessä ja odottaa kasvun jatkuvan edelleen vuonna 2023. Yhtiö odottaa myös Keski-Euroopasta kasvua Q4’22:lta alkaen. Lisäksi Nurminen kertoi, että sen palvelut ovat herättäneet kiinnostusta EU:n ja Keski-Aasian (Kazakstan ja Uzbekistan) välisillä markkinoilla ja tätä kautta liiketoimintaa on mahdollista kasvattaa vuoden 2023 aikana. Muiden liiketoimintojen yhtiö kertoi kehittyneen suunnitellusti.

Ennusteet menivät silppuriin, mutta niihin kannattaa suhtautua varauksella

Ohjeistuksen laskun myötä laskimme H2:n kasvuennusteitamme reippaasti etenkin Rahtijunaliiketoiminnan osalta ja odotamme yhtiön liikevaihdon laskevan koko vuodelta 123 MEUR:oon (aik. 146 MEUR). Tämä vaikutti myös kannattavuusennusteisiimme negatiivisesti, vaikka yhtiön kulutkin laskevat yleisten rahtimarkkinan hintojen mukana. Odotamme nyt oikaistun liikevoittomarginaalin asettuvan 5,5 %:iin (aik. 6,8 %). Tätä pidemmän aikavälin kehitykseen liittyy vielä merkittävää epävarmuutta, mutta nykyistä näkymää peilaten laitoimme leikkuriin koko ennustejakson kasvuennusteemme Rahtijunaliiketoiminnan osalta. Tämän myötä vuosien 2023-2024 liikevaihtoennusteemme laskivat 31-33 % ja operatiiviset tulosennusteet liiketoiminnan arvonluontipotentiaalia peilaten 59-68 %. Tilannekuva voi muuttua nopeastikin ja siten ennusteet sisältävät edelleen huomattavaa ennusteriskiä.

Jäämme jälleen asemalle seuraamaan toimintaympäristön ja uusien avausten kehittymistä

Päivitetyillä ennusteillamme yhtiön oikaistut P/E-luvut vuosille 2022 ja 2023 ovat 18x ja 38x. Osake onkin tulospohjaisesti kallis varsinkin ensi vuoteen katsottuna. Ennusteiden myötä myös arvostuskuva sisältää merkittävää ennusteriskiä molempiin suuntiin Rahtijunaliiketoiminnan tulevan kehityksen kulmakertoimeen liittyen. Kehitykseen liittyvän huomattavan epävarmuuden vuoksi keskitymme arvostuksessa lyhyeen aikaväliin ja näemmekin osakkeen riskikorjatun tuotto-odotuksen heikkona seuraavalle 12 kuukaudelle. Jäämmekin toistaiseksi seuraamaan yhtiön toimintaympäristön ja sen uusien avausten kehittymistä.

Käy kauppaa. (Nurminen Logistics)

Analyytikko / Kirjoittaja

Aapeli Pursimo

Aapeli Pursimo

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 141,3 122,6 107,2
- kasvu-% 75,0% -13,2% -12,6%
Liikevoitto (EBIT) 9,6 3,4 4,2
- EBIT-% 6,8% 2,8% 3,9%
EPS (oik.) 0,09 0,04 0,02
Osinko 0,02 0,00 0,00
P/E (oik.) 22,7 18,0 38,5
EV/EBITDA 15,4 15,8 14,0
Osinkotuotto-% 0,8% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Nurminen Logistics on vuonna 1886 perustettu logistiikkapalveluyhtiö, jonka palveluihin kuuluvat nykyisin rautatiekuljetukset Aasian ja Suomen välillä sekä Baltian alueella. Lisäksi yhtiö tarjoaa erilaisia terminaali- ja huolintapalveluita.