Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Nurminen Logistics
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 1.10 EUR
Kurssi: 1.46 EUR
Kurssi hetkellä: 12.11.2021 - 6:07 Analyysi päivitetty: 8.8.2021

Nurminen Logistics tiedotti eilen, että yhtiön hallitus on päättänyt muuttaa laskennallisten verosaamisten laskentakäytäntöä siten, että edellisten vuosien tappioista kirjataan taseeseen kertaluontoinen 7,4 MEUR:n laskennallinen verosaaminen. Yhtiö ei ole aiemmin kirjannut tappioista syntyneitä laskennallisia verosaamisia lainkaan, koska IFRS:n säännösten mukaiset kirjausedellytykset eivät ole täyttyneet. Nurmisen hallitus on kuitenkin nyt arvioinut yhtiön tuloksen kehittyvän siten, että laskennallista verosaamista voidaan hyödyntää. Nurminen arvioi, että kirjattava verosaaminen tullaan käyttämään vuoden 2023 loppuun mennessä. Tämän lisäksi Nurmisella on taseeseen aktivoimattomia verosaamisia vielä noin 2,5 MEUR:n edestä, joiden taseeseen kirjaamisedellytyksiä arvioidaan tilikausittain.

Nyt tehtävällä kirjauksella on myös 7,4 MEUR:n positiivinen vaikutus yhtiön tämän tilikauden nettotulokseen. Samalla kirjaus parantaa Nurmisen omavaraisuusastetta ja nostaa sen arviomme mukaan vuoden lopussa lähelle taloudellisten tavoitteiden 33 %:n tavoitetasoa. Kirjauksella ei ole kuitenkaan kassavirtavaikutusta, eikä vaikutusta yhtiön nettovelkaan ja kyseessä onkin enemmän kirjanpitotekninen asia. Yhtiön lähivuosien kassavaikutteiset verot tulevat käsityksemme mukaan olemaan Suomen liiketoimintojen (pl. Vuosaaren kiinteistöyhtiö) osalta nollissa, kunnes vahvistetut taseeseen kirjatut ja kirjaamattomat tappiot on hyödynnetty. Olimme asian tulosvaikutuksen ottaneet huomioon kuitenkin jo aikaisemmin lähivuosien ennusteidemme alemman veroprosentin kautta. Tulemme tarkastelemaan ennusteitamme tarkemmin lähiaikoina julkistettavan laajan raportin yhteydessä. 

Käy kauppaa. (Nurminen Logistics)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot
Aapeli Pursimo

Aapeli Pursimo

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 80,7 142,6 139,7
- kasvu-% 16,5% 76,7% -2,0%
Liikevoitto (EBIT) -0,2 10,9 9,4
- EBIT-% -0,3% 7,6% 6,8%
EPS (oik.) -0,08 0,08 0,07
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -5,6 18,6 20,6
EV/EBITDA 9,6 10,6 11,5
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

Nurminen Logistics on vuonna 1886 perustettu pörssiyhtiö, joka tarjoaa laadukkaita multimodal- ja terminaalipalveluja sekä on johtava konttijunaoperaattori Aasian ja Skandinavian välisellä markkinalla.