Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Optomed
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 11.50 EUR
Kurssi: 11.05 EUR
Kurssi hetkellä: 4.10.2021 - 5:49

Aloitamme terveysteknologiayhtiö Optomedin seurannan vähennä-suosituksella ja 11,5 euron tavoitehinnalla. Näkemyksemme mukaan Optomedin tarinassa on edessä kriittiset pari vuotta, jolloin yhtiöllä on mahdollisuus läpimurtoon Yhdysvalloissa Aurora IQ -silmänpohjakameralla sekä siihen integroidulla tekoälyratkaisulla. Mahdollinen läpimurto muuttaisi yhtiön liiketoimintamallin ja nostaisi tulevaisuuden potentiaalia merkittävästi, mutta tätä ennen yhtiöllä on monia haasteita ratkottavana. Osakkeen arvostus (2021e EV/S 10x) on korkea, mutta painottaa mielestämme suhteellisen järkevästi sekä suuria mahdollisuuksia että merkittäviä epävarmuustekijöitä. Yhtiös julkaistu seurannan aloitus -raportti on luettavissa täällä.

Kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden ja seulontojen erikoisosaaja

Optomed on kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden markkina- ja teknologiajohtaja sekä merkittävä seulontaohjelmistojen valmistaja. Yhtiö yhdistää kamerat ohjelmistoihin ja tekoälyyn tavoitteenaan uudistaa silmäsairauksien kuten diabeettisen retinopatian diagnosointiprosessia. Laitteet-segmentti (42 % lv:sta) tarjoaa kädessä pidettäviä kameroita pienelle (yli 50 MEUR), mutta nopeasti kasvavalle (>10 %/vuosi) markkinalle. Merkittävä osa alan suurista laitevalmistajista (OEM) myy Optomedin laitteita omalla brändillään. Lisäksi yhtiöllä on oma myyntiorganisaatio, jakelijaverkosto sekä Kiinassa yhteistyö Sinopharmin kanssa. Ohjelmistot-segmentti (58 % lv:sta) kehittää ja myy muun muassa seulonnoissa käytettäviä ohjelmistoja. Optomed on edelleen varhaisessa kehitysvaiheessa ja liiketoiminta on ollut tappiollista. Silti bruttokatteet ovat korkeita (~70 %) ja volyymien kasvaessa kannattavuuspotentiaali on huomattava. Tämän takia yhtiön strategian ytimessä onkin kasvu kaikilla keinoilla. 

Tekoälyn mahdollistama murros tarjoaa iskunpaikan perusterveydenhuoltoon

Tekoälyn käyttö silmänpohjakuvien tulkinnassa on jo arkipäivää Yhdysvalloissa ja yleistyy muuallakin vauhdilla. Optomedillä ja AEYE Healthillä on käynnissä kliininen tutkimus, joka tähtää FDA-lupaan Aurora IQ:lle (Optomedin lippulaivatuote) sekä kumppanin tekoälyalgoritmin yhdistelmälle. Lupaa odotetaan vuonna 2022, ja se tarjoaisi läpimurtomahdollisuuden Yhdysvalloissa tekoälypohjaisella kokonaisratkaisulla. Aiemmin Optomed on saanut kertakorvauksen myymästään kamerasta, mutta autonomisen tekoälyn ansiosta yhtiöllä on mahdollisuus päästä jakamaan silmälääkäreiden tulovirtaa diagnoosista. Näin laite voisi tuottaa vuosittain merkittävästi enemmän kuin aiemmin elinkaarellaan. Yhtiön onkin panostettava Aurora IQ:n laitekannan kasvuun ja pyrkiä valloittamaan asema uudelta markkinalta lähivuosina ennen kilpailun merkittävää kiristymistä, vaikka rahalliset resurssit ovat rajalliset. Perusterveydenhuollossa näemme kilpailuaseman varsin hyvänä, koska kädessä pidettävän kameran edut (kuten liikuteltavuus, helppokäyttöisyys ja hinta) korostuvat segmentissä ja Optomed on tässä kategoriassa laatujohtaja.    

Osake on mielestämme järkevästi hinnoiteltu

Optomed on erittäin mielenkiintoisessa vaiheessa, sillä lähivuosina yhtiö voi muuntautua tappiollisesta laite- ja ohjelmistoyhtiöstä hyvin kannattavaksi kokonaisratkaisun toimittajaksi. Jos ennusteissa oleva skenaario toteutuu, tarinassa kannattaisi mielestämme olla mukana, mutta menestyksen todennäköisyyksiä on erittäin vaikea arvioida. Arvonmääritys on tilanteessa poikkeuksellisen vaikeaa, mutta verrokkien ja kassavirtamallin avulla arvioimme osakkeen käyvän arvo olevan 10-13 euron haarukassa. Haarukan alalaidassa sijoittajat maksavat mielestämme kohtuullisen hinnan Aurora IQ-tekoälyoptiosta ja osakkeen riski/tuotto-suhde on suotuisa. Sijoittajien on kuitenkin kriittistä ymmärtää, että lopputulemien hajonta on Optomedin kohdalla todella suuri. Negatiivisessa skenaariossa yhtiö epäonnistuisi merkittävissä panostuksissa Yhdysvalloissa ja joutuisi hakemaan lisärahoitusta osakeannilla.

Käy kauppaa. (Optomed)

Analyytikko / Kirjoittaja

Juha Kinnunen

Juha Kinnunen

Osakestrategi, analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 13,0 15,0 16,9
- kasvu-% -13,1% 15,3% 12,5%
Liikevoitto (EBIT) -2,9 -3,8 -4,3
- EBIT-% -22,3% -25,6% -25,3%
EPS (oik.) -0,24 -0,28 -0,34
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -30,2 -39,8 -32,1
EV/EBITDA -125,4 -129,6 -76,8
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

Yhtiöpäivitykset

inderesTV

Optomed on suomalainen terveysteknologiayhtiö ja yksi johtavista kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden tarjoajista. Optomed yhdistää kädessä pidettävät seulontalaitteet ohjelmistoihin ja tekoälyyn tavoitteenaan uudistaa sokeuttavien silmäsairauksien, kuten nopeasti lisääntyvän diabeettisen retinopatian diagnosointiprosessia. Optomed keskittyy liiketoiminnassaan silmäseulontalaitteiden ja ohjelmistoratkaisujen tutkimukseen ja tuotekehitystyöhön Suomessa sekä myyntiin eri kanavien kautta yli 60 maassa.