Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Oriola
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 2.30 EUR
Kurssi: 1.92 EUR
Kurssi hetkellä: 28.4.2022 - 9:07 Analyysi päivitetty: 21.2.2022

Oriola julkisti aamulla Q1-raporttinsa. Yhtiö raportoi Ruotsin apteekkiliiketoiminnan lopetetuissa toiminnoissa, minkä takia Q1-luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia. Kokonaisuutena arvioimme yhtiön alkuvuoden operatiivisen kehityksen olleen kuitenkin odotettua parempaa, vaikkakin luvut vaativat tarkempaa tarkastelua. Oriolan Q1-tulosinfoa voi seurata InderesTV:ssä klo 10 tästä linkistä.

Liikevaihdon kasvu odotettua ripeämpää

Oriolan jatkuvien ja lopetettujen toimintojen (Ruotsin apteekkiliiketoiminta) Q1-liikevaihto kasvoi vertailukaudesta noin 7 % 482 MEUR:oon, mikä ylitti 3 %:n kasvua odottaneen ennusteemme. Liikevaihdon odotettua ripeämpää kasvua veti Services-liiketoiminta, joka muodostuu aiemman liiketoimintarakenteen mukaisista Pharma ja Retail -segmenteistä. Tämän kasvun taustalla oli Ruotsin lääkemarkkinan kasvu, joka kasvoi tukkuhinnoin lähes 8 %, kun taas Suomen markkina kasvoi 4 %:n vauhtia Q1:llä. Vastaavasti lopetetuissa toiminnoissa raportoitu Ruotsin apteekkiliiketoiminta kasvoi noin 3 %, mikä oli linjassa odotuksiemme kanssa.

Operatiivinen tulos oli odotuksiamme parempi

Oikaistua liikevoittoa Oriola teki Q1:llä 15,0 MEUR, mikä vastaa 3,1 %:n oikaistua liikevoittomarginaalia ja huomattavaa parannusta suhteessa vertailukauteen. Tämä myös ylitti odotuksemme selvästi, mutta huomioitavaa on, että tulos ei ole täysin vertailukelpoinen Ruotsin liiketoimintojen raportointikäytännön muutoksen takia. Tämän taustalla on se, että myytäväksi luokitellusta Ruotsin apteekkiliiketoiminnoista ei tehdä poistoja (3,5 MEUR), mikä taas kasvattaa liikevoittoa. Oriola Servicesin liikevoitto oli 6,9 MEUR, mikä ylitti Pharma ja Retail-segmenttien tulosennusteemme. Näin ollen uuden liiketoimintarakenteen mukaisten jatkuvien operatiivisten toimintojen tuloskehitys oli odotuksiamme paremmalla tasolla. Parempaa operatiivista kehitystä heijastellen Q1:n raportoitu osakekohtainen tulos kohosi 0,05 euroon ylittäen odotukset selvästi.

Ohjeistus säilyi ennallaan ja perustuu nykyiseen liiketoimintarakenteeseen

Oriola toisti vuodelle 2022 annetun ohjeistuksen, jonka mukaan oikaistun liikevoiton odotetaan kasvavan vuoden 2021 tasosta (26,3 MEUR). Ohjeistus perustuu nykyiseen konsernirakenteeseen ja sisältää sekä jatkuvat toiminnot että lopetetut toiminnot. Näin ollen oletettavasti H2:lla toteutuvan Ruotsin apteekkiliiketoiminnan myynnin seurauksena yhtiö tulee arviomme mukaan päivittämään ohjeistusta heijastelemaan uutta konsernirakennetta.

Käy kauppaa. (Oriola)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 1 882,4 1 949,0 2 015,1
- kasvu-% 4,5% 3,5% 3,4%
Liikevoitto (EBIT) 20,5 33,7 38,0
- EBIT-% 1,1% 1,7% 1,9%
EPS (oik.) 0,09 0,12 0,14
Osinko 0,04 0,06 0,07
P/E (oik.) 21,3 15,9 13,6
EV/EBITDA 7,1 5,8 5,0
Osinkotuotto-% 2,0% 3,3% 3,9%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Oriola on vuonna 1948 perustettu lääkkeiden, terveys- ja hyvinvointituotteiden tukkukauppaan sekä vähittäismyyntiin erikoistunut yhtiö, joka toimii Suomessa ja Ruotsissa. Lisäksi yhtiö tarjoaa oman alansa asiantuntijapalveluita mm. lääkeyhtiöille ja apteekeille. Oriola Oyj on listattu Nasdaq Helsinki -pörssissä, ja sen pääkonttori sijaitsee Espoossa.