Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Oriola
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 2.30 EUR
Kurssi: 1.92 EUR
Kurssi hetkellä: 27.4.2022 - 4:45 Analyysi päivitetty: 21.2.2022

Oriola julkistaa Q1-raporttinsa torstaina noin klo 8.30. Yhtiön liikevaihdon odotetaan kasvaneen ja kannattavuuden nousseen tuntuvasti matalalta vertailukauden tasolta. Myös kasvavaa operatiivista tulosta viitoittavan ohjeistuksen odotetaan säilyvän ennallaan. Q1-tuloksen lisäksi mielenkiinto kohdistuu tehostustoimien purevuuteen ja kustannusinflaation vaikutuksiin.

Odotamme kohtuullista kasvua Q1:ltä

Odotamme Oriolan Q1-liikevaihdon kasvaneen vertailukaudesta 3 % 464 MEUR:oon, mikä on linjassa konsensuksen ennusteen kanssa. Arvioimme Oriolan liikevaihdon kasvua tukeneen yleinen lääkemarkkinan kasvu ja lisääntynyt kysyntä käsikaupan tuotteille. Odotammekin asiakasvirtojen palautumisen kivijalka-apteekkeihin jatkuneen Q1:llä, sillä Omikron-aalto ei käsityksemme mukaan ole erityisen merkittävästi heijastunut ihmisten liikkuvuuteen alkuvuonna. Lisäksi odotamme verkkokaupan kasvun jatkuneen alkuvuonna viime vuoden lopussa nähdystä hidastumisesta huolimatta.

Kannattavuuteen heijastuu tuntuvia vastavoimia

Ennusteemme Q1:n oikaistuksi liikevoitoksi on 4,1 MEUR, mikä on tuntuva parannus vertailukauden matalaan tasoon nähden. Näin ollen Q1:n oikaistun liikevoittomarginaalin odotamme olleen 0,9 %, mikä on selvä parannus vertailukauden heikosta tasosta. Odotamme kannattavuuden saaneen tukea viime vuoden aikana toteutetuista tehostustoimista, joista yksi merkittävimmistä tekijöistä olivat henkilöstövähennykset. Samalla on kuitenkin huomioitava, että loppuvuoden 2021 tapaan kustannusrakennetta ovat todennäköisesti jossain määrin rasittaneet kasvaneet sairaspoissaolot koronan seurauksena. Lisäksi kustannusinflaatio on arviomme mukaan heijastunut logistiikkatoimintoihin. Tavanomaisten nettorahoituskulujen ja verojen jälkeinen osakekohtaisen tuloksen ennusteemme on 0,01 euroa eli linjassa konsensuksen ennusteen kanssa.

Odotamme ohjeistuksen säilyvän ennallaan

Oriola on antanut kuluvalle vuodelle ohjeistuksen, jonka mukaan sen oikaistun liikevoiton arvioidaan kasvavan vuoden 2021 tasosta (2021: 26,3 MEUR). Odotamme yhtiön toistavan tämän ohjeistuksen ja ennen Q1-raporttia konsensuksen kuluvan vuoden ennuste on 35,1 MEUR:ssa. Alkuvuoden aikana kiihtynyt kustannusinflaatio aiheuttaa kustannusrakenteeseen painetta ylöspäin, ja yhtiön omien tehotustoimien tulisi kompensoida tämän vaikutuksia. Tarkastelemmekin kustannusrakenteen kehitystä erityisellä mielenkiinnolla raportin yhteydessä. Oriola kertoi helmikuussa, että sen Ruotsin apteekkiliiketoiminnot yhdistyvät paikallisen kilpailijan kanssa yhteisyritykseksi. Toteutuessaan odotetusti viimeistään H2’22:lla järjestely tulee vaikuttamaan olennaisesti Oriolan lukuihin, mutta emme ole huomioineet sitä vielä ennusteissamme, sillä järjestely vaatii viranomaisten hyväksynnän. Siten etenkin sen toteutumisen ajoitus on toistaiseksi avoinna.

Käy kauppaa. (Oriola)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 1 882,4 1 949,0 2 015,1
- kasvu-% 4,5% 3,5% 3,4%
Liikevoitto (EBIT) 20,5 33,7 38,0
- EBIT-% 1,1% 1,7% 1,9%
EPS (oik.) 0,09 0,12 0,14
Osinko 0,04 0,06 0,07
P/E (oik.) 21,3 15,8 13,5
EV/EBITDA 7,1 5,8 5,0
Osinkotuotto-% 2,0% 3,3% 3,9%
Uusimmat ennusteet

Oriola on vuonna 1948 perustettu lääkkeiden, terveys- ja hyvinvointituotteiden tukkukauppaan sekä vähittäismyyntiin erikoistunut yhtiö, joka toimii Suomessa ja Ruotsissa. Lisäksi yhtiö tarjoaa oman alansa asiantuntijapalveluita mm. lääkeyhtiöille ja apteekeille. Oriola Oyj on listattu Nasdaq Helsinki -pörssissä, ja sen pääkonttori sijaitsee Espoossa.