Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Oriola
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 1.90 EUR
Kurssi: 1.89 EUR
Kurssi hetkellä: 20.7.2021 - 9:00 Analyysi päivitetty: 27.4.2021

Oriola julkisti aamulla Q2-raportin, joka oli selvä parannus vertailukaudesta. Vastassa oli koronahamstrausta seurannut heikko vertailukausi, jota yhtiö itsekin kuvaili vuosi sitten menetetyksi neljännekseksi. Pandemian vaikutukset olivat nyt Q2:lla vähäisempiä ja markkina alkoi elpyä, mikä tuki Oriolan suoritusta. Hyvästä tulosparannuksesta huolimatta kannattavuus on edelleen heikolla tasolla ja tulos jäi konsensusennusteen alapuolelle. 

Q2-liikevaihto kasvoi 7 % ja oli 468 MEUR (konsensus 454 MEUR). Liiketoiminnan volyymia paremmin kuvaava laskutus kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 6 %. Consumer-segmentin markkinakysyntä ja asiakasvirta apteekeissa alkoi elpyä ja vertailukelpoisin valuutoin segmentin liikevaihto kasvoi 7 %. Pharma-segmentissä laskutus kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 6 %, kun lääkemarkkina elpyi heikosta vertailukaudesta. Retail-segmentin liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 3 %, kun annosjakelun potilasmäärät sekä erityisesti rinnakkaistuonti ja myynti verkkokauppayhtiöille Ruotsissa kasvoivat.     

Oikaistu liikevoitto parani 4,1 MEUR:oon heikosta vertailukaudesta (Q2’20: -0,3 MEUR). Hyvästä tulosparannuksesta huolimatta kannattavuus on edelleen heikolla tasolla ja se jäi konsensusennusteen (5,2 MEUR) alapuolelle. Yhtiö kirjasi Q2:lle 1,0 MEUR kertaluonteisia kuluja, mikä laski raportoidun liikevoiton 3,0 MEUR:oon. Kaikki kolme segmenttiä onnistuivat parantamaan tulostaan, mikä on hieno suoritus. Consumerissa oikaistu liikevoitto parani 2,0 MEUR:oon (0,3 MEUR) kysynnän kasvaessa fyysisissä apteekeissa. Yleinen kustannusten nousu kuitenkin heikensi segmentin tulosta. Pharman oikaistu liikevoitto ylsi vain hieman vertailukauden yläpuolelle 2,2 MEUR:oon (2,1 MEUR). Volyymien positiivinen kehitys paransi segmentin liikevoittoa, mutta volyymivaihtelusta johtuva toiminnallinen tehottomuus sekä asiantuntijapalveluiden heikentynyt kehitys rasittivat tulosta. Retailin oikaistu liikevoitto parani 2,0 MEUR:oon (-0,3 MEUR) pääasiassa vahvana jatkuneen annosjakeluliiketoiminnan ansiosta.

Oriola myi Q2:lla 50 % omistamastaan Doktor.se:n noin 14 %:n osakekannasta. Myyntihinta oli 340 miljoonaa Ruotsin kruunua (noin 33 MEUR) ja Oriola sai investoinnistaan yli nelinkertaisen tuoton. Tätä myyntivoittoa ei kirjattu tuloslaskelmaan, mutta sijoittajien kannattaa huomata, että myynti paransi merkittävästi Q2-rahavirtaa ja Oriolan tasetta, joka on viime vuosina päässyt mielestämme turhan heikkoon kuntoon.

Oriola toisti odotetusti vuoden 2021 ohjeistuksen, jonka mukaan vertailukelpoisin valuuttakurssein lasketun oikaistun liikevoiton arvioidaan pysyvän samana tai kasvavan vuoden 2020 tasosta (2020: 21,0 MEUR). Meidän ennusteemme vuoden 2021 liikevoitolle ennen Q2-raporttia oli 21,4 MEUR. Ensimmäisen vuosipuoliskon jälkeen Oriolalle on kertynyt oikaistua liikevoittoa 4,4 MEUR (H1’20: 6,6 MEUR), mikä on 34 % vähemmän kuin vertailukaudella. Heikon alkuvuoden jälkeen yhtiöllä on vielä paljon kirittävää loppuvuonna, jotta ohjeistus saavutetaan.  

Käy kauppaa. (Oriola)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Kajaani

Petri Kajaani

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 1 800,8 1 821,9 1 868,1
- kasvu-% 4,6% 1,2% 2,5%
Liikevoitto (EBIT) 20,4 20,6 29,8
- EBIT-% 1,1% 1,1% 1,6%
EPS (oik.) 0,07 0,07 0,09
Osinko 0,06 0,07 0,09
P/E (oik.) 29,1 25,5 20,6
EV/EBITDA 7,5 7,4 6,0
Osinkotuotto-% 3,2% 3,7% 4,8%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Oriola on vuonna 1948 perustettu lääkkeiden, terveys- ja hyvinvointituotteiden tukkukauppaan sekä vähittäismyyntiin erikoistunut yhtiö, joka toimii Suomessa ja Ruotsissa. Lisäksi yhtiö tarjoaa oman alansa asiantuntijapalveluita mm. lääkeyhtiöille ja apteekeille. Oriola Oyj on listattu Nasdaq Helsinki -pörssissä, ja sen pääkonttori sijaitsee Espoossa.