Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Oriola
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 1.90 EUR
Kurssi: 1.75 EUR
Kurssi hetkellä: 26.10.2021 - 5:18 Analyysi päivitetty: 21.7.2021

Oriola julkistaa Q3-raportin keskiviikkona 27.10. klo 8.30. Tulosparannus on tarpeen, sillä ilman sitä yhtiölle jää turhan paljon kirittävää Q4:lle ja ohjeistuksen saavuttaminen muuttuu vaikeaksi. Q3-raportti on mielenkiintoinen, sillä uusi toimitusjohtaja Elisa Markula esiintyy Oriolan johdossa ensimmäistä kertaa (aloittanut 9.8.2021). Uudella toimitusjohtajalla ei arviomme mukaan kerennyt vielä olla isoa vaikutusta Q3-suoritukseen, mutta pian katsauskauden jälkeen Oriola julkisti suunnittelevansa liiketoimintamallin uudistamista ja käynnistäneensä yt-neuvottelut. Odotamme uudelta toimitusjohtajalta loppuvuodesta uutta strategiajulkistusta, uusia taloudellisia tavoitteita ja toimia, jotka parantavat Oriolan viime vuosien heikkoa kannattavuuskehitystä.

Ennusteemme Q3-liikevaihdolle on 449 MEUR (konsensus 458 MEUR), mikä tarkoittaa 2 %:n kasvua vertailukaudesta. Yhtiö totesi heinäkuussa julkistetun Q2-raportin yhteydessä, että pandemian vaikutukset liiketoimintaan olivat jo viime vuotta vähäisempiä ja markkina alkoi elpyä kesän aikana. Toimintaympäristö on Q3:lla ollut Oriolan kannalta vertailukautta suotuisampi, sillä kuluttajien liikkuminen on lisääntynyt, kausiluonteisten tautien esiintyvyys on muuttunut kohti normaalimpaa ja arvioimme tämän tukeneen sekä lääkkeiden että muiden terveys- ja hyvinvointituotteiden kysyntää.

Odotamme Q2:lla nähdyn positiivisen tuloskehityksen jatkuneen Q3:lla ja ennusteemme liikevoitolle on 8,0 MEUR (Q3’20: 6,3 MEUR). Vertailukaudella lääkkeiden käyttö pysyi pandemian takia normaalia matalammalla tasolla ja kuluttajien liikkumisen väheneminen vaikutti negatiivisesti apteekkien asiakasvirtoihin. Elpyvän kysyntätilanteen pitäisi tukea Consumer-segmentin tulosta, sillä monet Oriolan Kronans Apotek -ketjun myymälöistä sijaitsevat kauppakeskuksissa, missä kävijämäärät olivat pandemian aikana vähäiset. Oriolan apteekkiverkkokauppaan on myös tullut merkittävästi lisää volyymia, minkä pitäisi tuoda tarvittavaa skaalaa kohti kannattavampaa liiketoimintaa. Annosjakeluliiketoiminta on myös päässyt hyvään kasvuun ja tehokkuutta on saatu parannettua siten, että tulos on jo muutaman kvartaalin ajan ollut hyvällä tasolla. Oriola käynnisti Q1:llä Focus21-ohjelman, jonka pitäisi tukea kannattavuutta. Focus21-ohjelman tarkoitus on yksinkertaistaa toiminnan fokusta ja tähdätä strategisten ja liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen. Ohjelmassa eri liiketoiminta-alueet toimeenpanevat useita kannattavuutta parantavia toimenpiteitä ja mielestämme hanke vaikutti nopealta vastaukselta siihen, että Oriolan viime vuosina huolestuttavaa tahtia laskeneeseen tulostrendiin saataisiin pikainen käänne. 

Oriola ohjeistaa vuodelle 2021, että vertailukelpoisin valuuttakurssein lasketun oikaistun liikevoiton arvioidaan pysyvän samana tai kasvavan vuodesta 2020 (2020: 21,0 MEUR). Oriolalle kertyi H1:ltä oikaistua liikevoittoa 4,4 MEUR (H1’20: 6,6 MEUR). Heikon H1:n jälkeen yhtiölle jäi vielä paljon kirittävää, jotta vuoden 2021 tulosohjeistus saavutetaan. Vaikka koronapandemia oli läsnä H2’20, teki Oriola kuitenkin H2’20 oikaistua liikevoittoa 14,4 MEUR, mikä oli hyvä suoritus. Täten vertailukausi muuttuu H2:lla haastavammaksi, eikä ole vielä selvää, että yhtiö yltäisi helposti viime vuotta parempaan tulokseen. Meidän oikaistu liikevoittoennusteemme vuodelle 2021 on 21,0 MEUR, mikä on edellisvuoden tasolla. Ellei yhtiö yllä Q3:lla vertailukautta parempaan tulokseen, pidämme mahdollisena, että ohjeistusta voidaan joutua tarkistamaan loppuvuodesta alaspäin. 

Käy kauppaa. (Oriola)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Kajaani

Petri Kajaani

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 1 800,8 1 843,7 1 890,3
- kasvu-% 4,6% 2,4% 2,5%
Liikevoitto (EBIT) 20,4 19,1 29,7
- EBIT-% 1,1% 1,0% 1,6%
EPS (oik.) 0,07 0,07 0,09
Osinko 0,06 0,07 0,09
P/E (oik.) 29,1 24,8 19,3
EV/EBITDA 7,5 6,9 5,6
Osinkotuotto-% 3,2% 4,0% 5,1%
Uusimmat ennusteet

Oriola on vuonna 1948 perustettu lääkkeiden, terveys- ja hyvinvointituotteiden tukkukauppaan sekä vähittäismyyntiin erikoistunut yhtiö, joka toimii Suomessa ja Ruotsissa. Lisäksi yhtiö tarjoaa oman alansa asiantuntijapalveluita mm. lääkeyhtiöille ja apteekeille. Oriola Oyj on listattu Nasdaq Helsinki -pörssissä, ja sen pääkonttori sijaitsee Espoossa.