Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Oriola
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 2.40 EUR
Kurssi: 2.21 EUR
Kurssi hetkellä: 18.2.2022 - 8:49 Analyysi päivitetty: 20.1.2022

Oriola julkisti aamulla Q4-luvut, jotka olivat yllätyksettömät sillä yhtiö antoi ennakkotietoja tuloksesta jo tammikuussa. Osinkoa yhtiö maksaa vuodelta 2021 0,04 euroa osakkeelta, joka vastasi konsensuksen odotuksia. Yhtiö antoi vuodelle 2022 ohjeistuksen, jonka mukaan sen oikaistun liikevoiton arvioidaan kasvavan. Oriolan Q4-tulosinfoa voi seurata InderesTV:ssä klo 10 tästä linkinstä.

Ennakkotietojen ansiosta liikevaihto vastasi odotuksia

Oriolan Q4-liikevaihto kasvoi vertailukaudesta 7 % 499 MEUR:oon, mikä vastasi hyvin odotuksia yhtiön annettua vuoden 2021 luvuista ennakkotietoja jo aiemmin. Liikevaihdon kasvua veti etenkin Pharma-segmentti, jonka kasvu oli hieman odotuksiamme ripeämpää. Segmentin kasvun taustalla oli Oriolan mukaan lääkemarkkinan noin 3 %:n kasvun lisäksi uudet asiakassopimukset. Muista segmenteistä Consumerin ja Retailin kasvuluvut olivat hyvin linjassa odotuksiemme kanssa.

Tulosparannusta veti etenkin Retail-segmentti

Oikaistua liikevoittoa Oriola teki Q4:llä 11,6 MEUR, mikä vastasi odotuksiemme mukaista 2,3 %:n oikaistua liikevoittomarginaalia ja tuntuvaa parannusta suhteessa vertailukauteen. Ennakkotietojen ansiosta myöskään operatiiviseen tulostasoon ei liittynyt suurta yllätysmomenttia, vaikka oikaistu liikevoitto ylittikin piirun verran ennusteemme. Segmenteittäin katsottuna operatiivinen tulos jäi hieman odotuksistamme Consumerissa ja Pharmassa ennakoimaamme matalampaa kannattavuutta peilaten. Tämä kuitenkin enemmän kuin kompensoitui Retailin odotuksia voimakkaammalla kannattavuusparannuksella. Yhtiön mukaan Retailin kannattavuutta tukivat vahva annosjakeluliiketoiminnan kehitys sekä uudistettu hinnoittelu ja tuotevalikoima terveys ja hyvinvointituotteiden kategoriassa Ruotsissa. Oriola kirjasi Q4:lle -3,5 MEUR:n kertaerät, mitkä olivat hieman -2,9 MEUR:n ennustettamme suuremmat. Tästä huolimatta raportoitu tulos ylitti hienoisesti ennusteemme odotuksia matalampien rahoituskustannuksien seurauksena. Osinkoa Oriola maksaa 0,04 euroa/osake, mikä jäi avokätisempää voitonjakoa odottaneesta 0,07 euron osinkoennusteestamme.

Ohjeistus ennakoi operatiivista tuloskasvua myös vuodelle 2022

Oriola antoi vuodelle 2022 ohjeistuksen, jonka mukaan sen oikaistun liikevoiton arvioidaan kasvavan vuoden 2021 tasosta. Ennen raporttia vuoden 2022 ennusteemme odotti 35,6 MEUR:n oikaistua liikevoittoa. Siten yhtiön ohjeistus alustavan tulkintamme mukaan vaikuttaa voimakasta tulosparannusta odottanutta ennustettamme varovaisemmalta. Yhtiö nosti kuluvan vuoden näkymissään esiin inflaation kiihtymisen ja sen aiheuttamat kustannuspaineet, jotka voivat vaikuttaa kannattavuuteen merkittävästi. Samalla yhtiö kuitenkin odottaa organisaation uudelleenjärjestelyn ansiosta noin 7 MEUR:n vuotuisia säästöjä, jotka toteutuvat Q1’22:sta alkaen.

Käy kauppaa. (Oriola)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021e 2022e 2023e
Liikevaihto 1 880,0 1 927,5 1 966,1
- kasvu-% 4,4% 2,5% 2,0%
Liikevoitto (EBIT) 20,8 35,6 40,2
- EBIT-% 1,1% 1,8% 2,0%
EPS (oik.) 0,09 0,12 0,14
Osinko 0,07 0,09 0,10
P/E (oik.) 24,7 18,1 15,4
EV/EBITDA 7,9 6,1 5,6
Osinkotuotto-% 3,2% 4,1% 4,5%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Oriola on vuonna 1948 perustettu lääkkeiden, terveys- ja hyvinvointituotteiden tukkukauppaan sekä vähittäismyyntiin erikoistunut yhtiö, joka toimii Suomessa ja Ruotsissa. Lisäksi yhtiö tarjoaa oman alansa asiantuntijapalveluita mm. lääkeyhtiöille ja apteekeille. Oriola Oyj on listattu Nasdaq Helsinki -pörssissä, ja sen pääkonttori sijaitsee Espoossa.