Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Oriola: Tehokuuri puree kannattavuusvaivoihin

Analyytikon kommentti 21.02.2022 5:00 Oriola
Yhtiö: Oriola
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 2.30 EUR
Kurssi: 2.20 EUR
Kurssi hetkellä: 21.2.2022 - 4:45 Analyysi päivitetty: 20.1.2022

Ennakkotietojen ansiosta Oriolan perjantaina julkaisema Q4-tulos oli keskeisten operatiivisten mittareiden osalta jo tiedossa. Vuodelle 2022 annettu ohjeistus ennakoi odotetusti tuloskasvua, mutta kustannusten nousupainetta mukaillen olemme tehneet lähivuosien tulosennusteisiimme maltillisia tarkistuksia alaspäin. Osake on mielestämme oikein hinnoiteltu suhteessa ennustamaamme lähivuosien huomattavaan tulosparannukseen. Tarkistamme tavoitehintamme 2,3 euroon (aik. 2,4 euroa) ja laskemme suosituksemme vähennä-tasolle (aik. lisää). Oriolan toimitusjohtajan Q4-haastattelun voi katsoa tästä linkistä.

Keskeiset mittarit olivat ennakkotietojen ansiosta jo tiedossa

Oriolan Q4-liikevaihto kohosi vertailukaudesta 7 % 499 MEUR:oon, mikä vastasi ennakkotietojen jälkeen kohonnutta liikevaihdon ennustettamme. Segmenteittäin liikevaihdon kasvu vastasi myös hyvin odotuksiamme. Oikaistua liikevoittoa Oriola teki Q4:llä 11,6 MEUR, mikä vastasi huomattavaa tulosparannusta vertailukauden tasoon nähden. Myös operatiivinen tulos oli ennakkotietojen ansiosta jo karkeasti tiedossa, mutta Q4-tulos oli hienoisesti odotuksiamme parempi. Q4:n kertaerät olivat oli hieman odotuksiamme suuremmat, mutta tätä kompensoi odotuksia maltillisemmat nettorahoituskustannukset. Näin ollen myös Q4:n 0,03 euron osakekohtainen tulos ylitti hienoisesti ennusteemme. Osinkoa Oriola maksaa 0,04 euroa osakkeelta.

Odotamme tuloskasvun jatkuvan, vaikka kustannusinflaatio sitä jarruttaakin

Oriola antoi vuodelle 2021 ohjeistuksen, jonka mukaan sen oikaistun liikevoiton arvioidaan kasvavan vuoden 2021 tasosta (2021: 26,3 MEUR). Ohjeistuksen sanamuodot riittivät täyttämään odotuksemme ja odotamme vuoden 2022 oikaistun liikevoiton kohoavan 33,7 MEUR:oon. Yhtiö nosti näkymissään esiin viimeaikaisen inflaation kiihtymisen ja arvioi, että sen aiheuttama kustannuspaine voi merkittävästi vaikuttaa yhtiön kannattavuuteen. Laaja-alaisesti nousukäyrälle kääntyneitä kustannuksia heijastellen olemmekin tehneet etenkin lyhyen tähtäimen kannattavuusennusteisiimme tarkistuksia alaspäin. Tätä heijastellen lähivuosien operatiivisen tuloksen ennusteemme laskivat 5-6 %. Osakekohtaisen tuloksen ennusteidemme tarkistukset jäivät kuitenkin selvästi maltillisemmaksi laskeneiden rahoituskustannuksien ennusteiden vuoksi. Nousevien kustannusten aiheuttamasta kannattavuuspaineista huolimatta odotamme tuntuvaa tuloskasvua vuonna 2022 liikevaihdon kasvun ja tehotustoimien seurauksena.

Mielestämme ennakoimamme tulosparannus on jo hinnassa

Toteutuneella tuloskasvulla Oriolan osakkeen arvostus on korkea (2021 P/E-kerroin 23x ja EV/EBIT-kerroin 19x). Ennustamallamme tuloskasvulla arvostuskertoimet painuvat mielestämme perustellulle tasolle, kun vuosien 2022 ja 2023 P/E-kertoimet ovat 18x ja 16x ja vastaavat EV/EBIT-kertoimet ovat 15x ja 13x. Siten nykyinen arvostus mielestämme jo hinnoittelee ennustettua tuloskasvua, minkä ansiosta tuotto/riski-suhde ei mielestämme houkuttele lisäostoihin. Oriola tiedotti vastikään merkittävästä järjestelystä, kun se kertoi Consumer-liiketoiminnan muodostavan Ruotsin apteekkiliiketoiminnan suunnittelevan yhdistymistä kilpailijansa kanssa. Pidämme järjestelyä perusteltuna ja arvioimme yhdistyneen yhtiön arvonluontipotentiaalin selvästi itsenäistä Consumeria suuremmaksi keskipitkällä aikavälillä. Huomioitavaa on, että uuden yhtiön arvonluontipotentiaalia päästään mittamaan arviomme mukaan todenteolla vasta vuosina 2024-2025. Tätä taustaa vasten emme odotakaan sen toimivan osakkeen ajurina seuraavan 12 kuukauden aikana.

Käy kauppaa. (Oriola)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 1 882,4 1 949,0 2 015,1
- kasvu-% 4,5% 3,5% 3,4%
Liikevoitto (EBIT) 20,5 33,7 38,0
- EBIT-% 1,1% 1,7% 1,9%
EPS (oik.) 0,09 0,12 0,14
Osinko 0,04 0,06 0,07
P/E (oik.) 21,3 18,2 15,6
EV/EBITDA 7,1 6,4 5,6
Osinkotuotto-% 2,0% 2,9% 3,4%
Uusimmat ennusteet

Oriola on vuonna 1948 perustettu lääkkeiden, terveys- ja hyvinvointituotteiden tukkukauppaan sekä vähittäismyyntiin erikoistunut yhtiö, joka toimii Suomessa ja Ruotsissa. Lisäksi yhtiö tarjoaa oman alansa asiantuntijapalveluita mm. lääkeyhtiöille ja apteekeille. Oriola Oyj on listattu Nasdaq Helsinki -pörssissä, ja sen pääkonttori sijaitsee Espoossa.