Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Etsi
Käyttäjätili

Hei!

Luo ilmainen tili jotta voit seurata yrityksiä, osallistua foorumin keskusteluun sekä kommentoida meidän sisältöä. Valitse sinulle sopivin tili.

Oliko sinulla jo tili?

Kirjaudu sisään
Yhtiö: Oriola
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 2.10 EUR
Kurssi: 2.12 EURKurssi hetkellä: 20.12.2019 - 8:06

Oriola tiedotti torstaina pörssin sulkeutumisen jälkeen, että yhtiön Q4:n ja koko vuoden 2019 oikaistua liikevoittoa heikentävät Consumer-liiketoiminta-alueella havaittu virhe varaston arvossa Ruotsissa ja tähän liittyvä vaihto-omaisuuden arvonalentuminen useammalta vuodelta sekä arvonalentuminen käyttöomaisuudessa. Consumer-liiketoiminta-alue tarkoittaa yhtiön apteekkitoimintoja Ruotsissa (Kronans Apotek -ketju).   

Oriola on päättänyt nopeutetulla aikataululla uudistaa Ruotsin apteekkiverkkokaupan IT-järjestelmän parantaakseen kilpailukykyään ja tehostaakseen monikanavamyyntiä. Oriola kirjaa liikevoiton oikaisueriin käyttöomaisuuden arvonalentumisen Consumer-liiketoiminta-alueen IT-järjestelmistä. Arvonalentumisen arvioitu kokonaisvaikutus vuoden 2019 tulokseen on 5 MEUR, josta oikaistueriin kirjataan 3 MEUR. Meidän ennusteemme vuoden 2019 oikaistulle liikevoitolle ennen tiedotetta oli 30 MEUR, joten arvonalentuminen syö noin kuudesosan tästä. Tämän lisäksi Consumer-liiketoiminta-alueen vaihto-omaisuuden arvoa vuosilta 2016-2018 oikaistaan noin 4 MEUR:lla aikaisempien vuosien virheen korjauksena vertailuvuotta ja voittovaroja oikaisten. Oriolan vaihto-omaisuuden arvo Q3’19-raportissa oli 245 MEUR, joten tähän suhteutettuna kyse on melko pienestä summasta, vaikkakin euromääräisesti summa on iso.

Tiedote vahvistaa käsitystämme siitä, että Oriolan ongelmat monimutkaisten ja useiden päällekkäisten IT-järjestelmien kanssa eivät ole vieläkään hallussa, sillä tällaisia luurankoja ei pitäisi löytyä kaapista. Oriolalla on aiemminkin ollut isoja ongelmia IT-järjestelmiensä kanssa ja tästä esimerkkinä on vuoden 2017 syksyllä epäonnistunut Suomen ERP-järjestelmäuudistus, joka sekoitti yhtiön tukkutoimitukset moneksi kuukaudeksi eteenpäin. Kun alkuperäistä Mankkaan logistiikkakeskukseen (ja uuteen Enköpingin automatisoituun jakelukeskukseen) suunniteltua SAP-pohjaista järjestelmää ei pystytty ottamaan käyttöön, piti tilalle ottaa korvaava järjestelmä ja tästä johtuen arvioimme myös Enköpingin uuden jakelukeskuksen käynnistämisen siirtyneen lähes 2 vuotta alkuperäistä aikatauluaan myöhemmäksi. Käsityksemme mukaan Oriolalla on edessä suuria tarpeita IT-järjestelmien uudistamiseksi/yhteensovittamiseksi, mikä estää yhtiötä saamasta tällä hetkellä täysiä tehoja toiminnastaan irti.

Oriola totesi tiedotteessaan myös, että toimintaympäristön haasteet ovat jatkuneet ja vaikuttavat edelleen yhtiön tulokseen. Edellä mainitun sekä tehtävän arvonalentumisen johdosta yhtiön Q4’19 oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan odotettua heikompi. Yhtiö pitää ennallaan ohjeistuksen, jonka mukaan vertailukelpoisin valuuttakurssein oikaistun liikevoiton arvioidaan laskevan vuoden 2018 tasosta (36,9 MEUR). Tiedotetta voidaan tulkita negatiivisena tulosvaroituksena, vaikka yhtiö ei joutunut tämän vuoden laveaksi asetettua tulosohjeistustaan muuttamaan.

Ennen torstai-illan tiedotetta meidän ennusteemme kuluvan vuoden oikaistulle liikevoitolle oli 30,2 MEUR (2018: 36,9 MEUR) ja raportoidulle liikevoitolle 20,2 MEUR (2018: 22,0 MEUR). Tiedotteen jälkeen laskimme vuoden 2019 oikaistua liikevoittoennustettamme 10 %:lla 27,1 MEUR:oon ja raportoitua liikevoittoennustettamme 23 %:lla 20,2 MEUR:oon. Lähivuosien ennusteisiimme emme toistaiseksi tehneet muutoksia. Pidämme myös ennallaan vähennä-suosituksemme ja 2,1 euron tavoitehinnan.

 

Käy kauppaa. (Oriola)

Oriola keskittyy lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppaan. Yhtiö toimii tehokkaana ja luotettavana kanavana lääkevalmistajien ja kuluttajien sekä potilaiden välillä Pohjois-Euroopassa. Oriolalla on pitkä kokemus ja vahva markkina-asema sekä Suomen että Ruotsin lääkemarkkinoilla. Markkinaosuus Suomen lääkkeiden tukkukaupassa on hieman alle 50 prosenttia ja Ruotsin lääkkeiden tukkukaupassa hieman alle 40 prosenttia ja vähittäiskaupassa noin 20 prosenttia.

Oriolan sijoittajasivut

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 1 552,2 1 720,3 1 773,1
- kasvu-% 1,6% 10,8% 3,1%
Liikevoitto (EBIT) 22,0 20,2 41,0
- EBIT-% 1,4% 1,2% 2,3%
EPS (oik.) 0,15 0,11 0,16
Osinko 0,09 0,09 0,11
P/E (oik.) 13,0 20,2 12,9
EV/EBITDA 7,6 7,1 5,6
Osinkotuotto-% 4,5% 4,2% 5,2%
Uusimmat ennusteet