Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Oriola
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 2.40 EUR
Kurssi: 2.30 EUR
Kurssi hetkellä: 10.2.2022 - 4:45 Analyysi päivitetty: 20.1.2022

Oriola tiedotti keskiviikkona, että se on allekirjoittanut Euroapotheca-konsernin kanssa puitesopimuksen, joka yhdistää yhtiöiden apteekkiliiketoiminnat Ruotsissa. Sopimuksen mukaan Oriolan Consumer-liiketoiminta-alueen muodostava Kronans Apotek ja Euroapothecan Apoteksgruppen yhdistyvät uudeksi yhtiöksi. Järjestely on mielestämme Oriolan kannalta hyvä, ja uskomme uuden yhtiön arvonluontimahdollisuuksien olevan selvästi paremmat kuin itsenäisen Kronans Apotekin.

Uudella yhtiöllä on järjestelyn toteutuessa yli 470 apteekkia ja sen havainnollistava liikevaihto on 1,14 miljardia ja oikaistu liikevoitto on 24 miljoonaa vuoden 2020 luvuilla. Näin ollen sen odotetaan olevan liikevaihdolla mitattuna Ruotsin apteekkimarkkinoiden kolmanneksi suurin toimija noin 25 %:n markkinaosuudella (vrt. Kronans Apotekin markkinaosuus nyt noin 16,3 %). Yhtiöiden mukaan mittakaavaedut muodostavat suuren osan tunnistetuista arvonluontimahdollisuuksista ja järjestelyn arvioidaan tuovan kiinteistä kustannuksista 25 MEUR synergiahyötyjä käyttökatetasolla. Synergioiden odotetaan toteutuvan seuraavien 2-3 vuoden aikana ja niiden luomiseen sekä integraatioon liittyvät kertaluonteiset kustannukset ja investoinnit ovat arviolta noin 25 MEUR. Uuden yhtiön odotetaan myös keskittyvän vahvasti verkkokaupan laajentamiseen vastauksena kuluttajakäyttäytymisen muutokseen.

Järjestelyssä Oriolan Kronans Apotekin yritysarvo on noin 400 MEUR ja Consumer-liiketoiminnan noin 134 MEUR:n velat siirtyvät uudelle yhtiölle. Lisäksi Euroapotheca maksaa Oriolalle noin 24 MEUR:n käteisvastikkeen. Vastaavasti Euroapotheca siirtää uuteen yhtiöön Apoteksgruppenin, jonka yritysarvo on noin 300 MEUR ja sen noin 82 MEUR:n nettovelat. Kronans Apotekin (14,4 MEUR) ja Apoteksgruppenin (9,8 MEUR) vuoden 2020 oikaistu liiketulos sekä Oriolan saama noin 24 MEUR:n käteisvastike huomioiden järjestely on tasapuolinen ja oikeuttaa suunnitellut 50/50 omistusosuudet Oriolalle ja Euroapothecalle.

Uuden yhtiön kokoluokka kasvaa huomattavasti

Ruotsin kasvanutta apteekkien lukumäärää ja ripeää verkkokaupan kasvua heijastellen Kronans Apotek on ollut viime vuosina kilpailullisesti haastavassa asemassa. Tämä on myös heijastunut Consumerin tulokseen, joka laski tuntuvasti vuosina 2016-2019, jonka jälkeen se on vakautunut aiempaa matalammalle tasolle. Yhdistymisen kautta uuden yhtiön kokoluokka kasvaa huomattavasti, mikä arviomme mukaan mahdollistaa tämänkaltaisessa liiketoiminnassa selvät mittakaavaedut. Lisäksi arvioimme uuden yhtiön mahdollisuudet panostaa markkinaosuutta kasvattavaan verkkokauppaan selvästi itsenäisiä yhtiöitä paremmaksi, mikä on verkkokaupan kilpailutilanne huomioiden erittäin tärkeää. Siten yhdistymisen teollinen logiikka on mielestämme selkeä ja järjestelyn myötä uuden yhtiön arvonluontiedellytykset ovat arviomme mukaan itsenäistä Kronans Apotekia paremmat tulevaisuudessa. Tässä keskiössä on etenkin tavoitellut 25 MEUR:n kustannussynergiat, joita tavoitellaan hallinnollisista kuluista, kuten esimerkiksi IT-kustannuksista. Yhdistyvien yhtiöiden tulostasoon nähden tämä on kova tavoite, mutta pidämme sitä realistisena uuden yhtiön kokoluokka ja selkeät päällekkäisyydet huomioiden.

Järjestely edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää, ja sen odotetaan toteutuvan viimeistään vuoden 2022 jälkimmäisellä puoliskolla. Oriola-konserni tulee järjestelyn toteutuessa kirjaamaan vuoden 2022 konsernitilinpäätökseensä kertaluonteisen noin 10 MEUR:n tappion, mikä sisältää järjestelyyn liittyvät kulut. Kertaerän lopullinen määrä riippuu järjestelyn toteuttamisen ajankohdasta sekä tavanomaisista toteuttamiseen liittyvistä oikaisuista. Oriola-konsernin emoyhtiö tulee kirjaamaan arviolta noin 100 MEUR:n tappion johtuen lainasaamisista, jotka eivät siirry uuteen yhtiöön. Tappio ei kuitenkaan ole kassavirtavaikutteinen erä, eikä niiden vaikutus emon jakokelpoisiin varoihin arviomme mukaan liiakseen heikennä Oriolan edellytyksiä jakaa osinkoa. Emme odota kilpailuviranomaisten torppaavan järjestelyä, mutta tulemme huomioimaan sen ennusteissamme vasta, kun järjestely ja sen aikataulu vahvistuvat.

Käy kauppaa. (Oriola)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021e 2022e 2023e
Liikevaihto 1 880,0 1 927,5 1 966,1
- kasvu-% 4,4% 2,5% 2,0%
Liikevoitto (EBIT) 20,8 35,6 40,2
- EBIT-% 1,1% 1,8% 2,0%
EPS (oik.) 0,09 0,12 0,14
Osinko 0,07 0,09 0,10
P/E (oik.) 24,0 17,6 15,0
EV/EBITDA 7,8 6,0 5,5
Osinkotuotto-% 3,3% 4,2% 4,7%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Oriola on vuonna 1948 perustettu lääkkeiden, terveys- ja hyvinvointituotteiden tukkukauppaan sekä vähittäismyyntiin erikoistunut yhtiö, joka toimii Suomessa ja Ruotsissa. Lisäksi yhtiö tarjoaa oman alansa asiantuntijapalveluita mm. lääkeyhtiöille ja apteekeille. Oriola Oyj on listattu Nasdaq Helsinki -pörssissä, ja sen pääkonttori sijaitsee Espoossa.